Jakie konsekwencje dla cielęcia ma odpojenie go zanieczyszczoną siarą?

Co świadczy o czystości siary podawanej cielętom?

„Czysta” siara to taka, w której jest nie więcej niż 10 000 CFU/ ml bakterii E. Coli, a całkowita ilość bakterii nie powinna być większa niż 100 000 CFU/ml.

Jakie to ma znaczenie dla zdrowia cielęcia? Najlepiej potwierdzają to wyniki doświadczenia przeprowadzonego na 600 cielętach, którym podawano siarę niepasteryzowaną (z dużą ilością bakterii) i siarę pasteryzowaną (praktycznie bez bakterii). Te które piły „czystą” siarę były rzadziej leczone, o 25% rzadziej chorowały na biegunkę i o wiele mniej było wśród nich upadków.

Trzeba pamiętać, że siara bardzo szybko się psuje. Zaraz po zdojeniu ma poniżej 100 tys. bakterii w 1 ml, ale już po godzinie, w siarze może być nawet około miliona drobnoustrojów.

Czytaj więciej: Wady i zalety podawania cielętom siary za pomocą sondy

Jak więc prawidłowo postępować z siarą, by nie została skażona bakteriami?

Przede wszystkim należy szybko ją zdoić po porodzie i jak najszybciej podać cielęciu lub umieścić w lodówce lub łaźni z zimną wodą i zamrozić. Siara nie powinna być przechowywana w lodówce (4° C) dłużej niż 24 godziny. W praktyce jest jednak zupełnie inaczej. Jak podają statystki, aż 54% zdojonych porcji siary pozostaje w temperaturze pokojowej przez godzinę zanim zostanie podana cielęciu. Na domiar tego, siara przelewana jest z naczynia do naczynia średnio 2,5-krotnie, co dodatkowo naraża ją na „skażenie” patogenami. Jeśli chcemy mieć cielęta bez biegunek w pierwszych dniach życia, bezwzględnie musimy zadbać o czystość procesu skarmiania siarą.

Prawidłowe mycie wiader czy też butelek powinno opierać się na poniższych zasadach:

  • wypłukaniu w letniej (ale nie gorącej) wodzie, umyciu w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i szczotki,
  • przepłukaniu środkiem dezynfekującym,
  • dokładnym wypłukaniu,
  • szybkim osuszeniu.

Trzeba pamiętać, że siara bardzo szybko się psuje. Zaraz po zdojeniu ma poniżej 100 tys. bakterii w 1 ml, ale już po godzinie, w siarze może być nawet około miliona drobnoustrojów.

FOTO: Beata Dąbrowska

Jak pasteryzować siarę?

Jednym ze sposobów na zachowanie dobrej jakości mikrobiologicznej siary jest jej pasteryzacja czy poddanie obróbce cieplnej w temperaturze 60°C przez 60 minut.

Decydując się na pasteryzację musimy ściśle przestrzegać poziomu temperatury, gdyż wyższa niż 60°C spowoduje zniszczenie zawartych w siarze przeciwciał. Pasteryzacja zabija w siarze blisko 95% zawartych w niej drobnoustrojów, w tym bakterii psujących mleko. Ponadto utrzymuje, a nawet zwiększa, funkcjonalność immunoglobulin. Trzeba pamiętać, że nawet po pasteryzacji, w przypadku używania niedostatecznie czystego sprzętu, np. do pojenia osesków, może dojść do wtórnego zakażenia bakteriami.

Beata Dąbrowska

Rozród krów

Im więcej laktacji, tym lepsza jakość siary u krowy?

Konferencja Stopmastitis

Pierwsze miesiące życia cielęcia decydują o mlecznej wydajności krowy. Jak zadbać o jego odporność?

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *