Jak zarejestrować ciągnik, który został wyrzucony z CEPIK?

Jak ponownie zarejestrować ciągnik, który automatycznie został wyrzucony z bazy CEPiK?

Wielkie czyszczenie bazy danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców za nami. Dla niektórych kierowców, właścicieli rolników, to problem, bo ich pojazdy mogły zostać wykreślone z ewidencji. Czy taki pojazd można użytkować? Czy ta „martwa dusza” nadaje się jeszcze do legalnego używania na drogach publicznych? Odpowiedź w obu przypadkach jest twierdząca.

Te ciągniki rolnicze mogą w dalszym ciągu być użytkowane, ale aby mogły poruszać się drogami publicznymi, muszą przejść odpowiednią procedurę, niespecjalnie skomplikowaną i doskonale znaną każdemu posiadaczowi samochodu czy innej maszyny.

Muszą spełnić wymogi przepisu art. 71 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W praktyce oznacza to zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz przejście z wynikiem pozytywnym badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu.

Z dokumentami potwierdzającymi oba powyższe można udać się do wydziału komunikacji i ponownie zarejestrować wykreślony z bazy pojazd rolniczy.

zmiana prawa

Tysiące ciągników automatycznie wyrejestrowanych z CEPiK. Kogo to dotyczy?

Dlaczego oczyszczono CEPIK?

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania skutków kradzieży tożsamości, decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 roku wygasły, jeśli pojazdy te nie spełniły określonych warunków.

  • pojazdy bez ważnego okresowego badania technicznego.
  • pojazdy bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), jeżeli brak ten trwał dłużej niż 10 lat przed dniem wejścia w życie ustawy.
  • decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 roku.

Jak zarejestrować ciągnik dopiero co kupiony?

Sprawa rejestracji kupionego ciągnika, czy to nowego, czy używanego, nie jest znacząco inna od tej, w której rejestrujemy ponownie wykreślony z bazy ciągnik.

Najpierw trzeba wypełnić wniosek o rejestrację ciągnika i dołączyć do niego szereg dokumentów (umowę kupna-sprzedaży, polisę OC, ważne badanie techniczne) oraz tablicę rejestracyjną (jeśli ciągnik był kupiony jako używany).

Jeśli urzędnik stwierdzi, że wszystko się zgadza i nie ma nieprawidłowości, wyda tymczasowe pozwolenie na użytkowanie, a w ciągu 30 dni od tego momentu zostanie wygenerowany właściwy dowód rejestracyjny dla ciągnika rolniczego.

Całkowity koszt rejestracji nowego ciągnika rolniczego to 120 zł. Inaczej to się kształtuje, gdy rejestrujemy używany traktor. Wówczas opłaty są inne i wynoszą odpowiednio:

  • 80 zł – za przerejestrowanie bez zmiany tablic (ciągnik z tego samego powiatu);
  • 66,50 zł – za przerejestrowanie bez zmiany tablic (ciągnik spoza powiatu);

Michał Czubak

fot. arch. red.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *