Jak Agencja Kosmiczna będzie wspierać rolników?

Co rolnicy zyskają dzięki współpracy Copa-Cogeca i ESA?

Współpraca między Copa-Cogeca i ESA jest ważna. Sektor rolno-spożywczy jest wymagający, a umowa między tymi dwiema firmami ułatwi jego funkcjonowanie, na czym zyskają rolnicy. Współpraca Copa-Cogeca i ESA ma na celu:

  • udostępnianie usług, które ułatwią rolnikom i spółdzielniom rolniczym gospodarowanie zasobami naturalnymi,
  • pomoc w doborze najlepszych narzędzi służących podejmowaniu decyzji,
  • dokładne monitorowanie wyników środowiskowych,
  • wspomaganie wypracowanych zysków.

Jak technologia kosmiczna wpłynie na rolnictwo?

Określenie „technologia kosmiczna” brzmi tajemniczo i niewiele wyjaśnia. Technologia kosmiczna zajmie się obserwacją Ziemi i będzie zbierać dane, które ułatwią monitorowanie warunków upraw. Dzięki wynikom obserwacji, rolnicy dowiedzą się jak skutecznie dostosować uprawy do wyzwań klimatycznych. Warto zaznaczyć, że nie byłoby to możliwe bez obecności komunikacji satelitarnej. To ona daje gwarancję łączności na całym świecie i ułatwia precyzyjne śledzenie położenia osób oraz pojazdów.

Copa-Cogeca i ESA będą czerpały obopólne korzyści

Dzięki połączeniu badań Copa-Cogeca z kompetencjami technicznymi ESA rozwinie się sektor rolno-spożywczy. Copa-Cogeca zaangażuje się w program Business Applications and Space Solutions (BASS), dzięki któremu przyczyni się do ewolucji rozwiązań kosmicznych ESA poprzez raporty dotyczące stopnia realizacji potrzeb użytkowników, jakie spełniają wspomniane wcześniej rozwiązania.

Copa-Cogeca i ESA podpisały umowę 

Podczas zebrania przedstawicieli Copa-Cogeca i ESA, w którego trakcie doszło do podpisania umowy, czlonkowie organizacji uargumentowali swoje decyzje.  

– Unijna społeczność rolna musi zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe, a także chronić naturę, glebę i bioróżnorodność. Wykorzystanie technologii cyfrowych i kosmicznych już teraz jest kluczowe dla wielu z nas, a będzie coraz ważniejsze dla osiągnięcia strategicznej autonomii, wymaganej przez Unię Europejską – powiedziała przewodnicząca Copa-Cogeca, Christiane Lambert.

ESA odpowiedziała równie przychylnym komunikatem:

– Bardzo cieszymy się z możliwości współpracy z Copa-Cogeca.  Rozwiązania oparte na przestrzeni kosmicznej są kluczowe dla sektora rolno-spożywczego, jako że odblokowują niektóre usługi, pozwalające społeczności na rozwój pod względem finansowym oraz ochronę środowiska. Copa-Cogeca jest idealnym partnerem, aby przyśpieszyć ekologiczną transformację sektora rolno-spożywczego – dodał Nick Appleyard, szef działu usług i rozwiązań (ESA).

Copa-Cogeca i ESA – pierwsze efekty współpracy

Świeża współpraca nie pozostaje jednak tylko umową spisaną na papierze. W nadziei na owocny rozwój partnerstwa, ESA zorganizowała dla Copa-Cogeca możliwość składania wniosków pt.: „Zrównoważona transformacja rolnictwa poprzez cyfryzacje i technologię kosmiczną”. Nabór rozpoczyna się 13 października 2023 roku.

ciekawostki
Polskie firmy będą wspierać technologie kosmiczne i … rolnictwo

Oprac. Patrycja Lisowska

Źródło: Copa Cogeca

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *