Import z Ukrainy zaorze kolejnych rolników? Spór w KE o wolny handel z Kijowem

Liberalizacja handlu z Ukrainą będzie przedłużona? 

Komisja Europejska miała zalecić UE utrzymanie środków tymczasowych zawieszających wszystkie cła importowe na ukraińskie towary do czerwca 2025 r. jeszcze w tym tygodniu. Ale na razie ostatecznej decyzji nie ma. Prawdopodobnie to efekt konfliktu w Komisji. Potrzebę przedłużenia na kolejne 12 miesięcy zasad de facto strefy wolnego handlu między Ukrainą a UE widzi unijny komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis. Sprzeciwia się temu komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który od dawna sygnalizuje problem niekontrolowanego napływu ukraińskich towarów rolnych do UE.

Wojciechowski chce ograniczeń w imporcie produktów rolnych z Ukrainy. Także dla drobiu i cukru

Jak donosi radio RMF FM Janusz Wojciechowski w liście do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i Valdisa Dombrovskisa, wiceprzewodniczącego KE odpowiedzialnego za handel ostrzega.

– Kontynuacja przywilejów handlowych dla Ukrainy zawartych w wygasającym w tym roku unijnym rozporządzeniu, grozi ponownym kryzysem nadmiernego importu produktów rolnych z tego kraju – pisze Wojciechowski.

Janusz Wojciechowski proponuje, aby w nowym rozporządzeniu znalazły się klauzule ochronne, takie jak te, które KE raz już zastosowała wobec importu ukraińskiego rzepaku, kukurydzy, słonecznika i pszenicy. Polski komisarz domaga się także ograniczeń ilościowych dla cukru i drobiu – których import jego zdaniem – gwałtownie rośnie i grozi destabilizacją unijnego rynku.

Spotkało się to pozytywnym odzewem m.in. branży drobiarskiej, która dziękowała Wojciechowskiemu za zaangażowanie w obronę polskiego i europejskiego sektora drobiarskiego. – Podkreślamy, że w obecnej sytuacji zostaliśmy wystawieni na nierówną i nieuczciwą konkurencję ze strony ukraińskich producentów, którzy nie muszą spełniać szeregu kosztownych unijnych standardów. Naszym zdaniem niezbędne jest uruchomienie klauzul ochronnych, gdyż obserwujemy poważne zakłócenia na rynku. Liczmy, że nasze argumenty, które wielokrotnie przekazywaliśmy do Komisji Europejskiej znajdą także zrozumienie u Komisarza ds. handlu  Dombrovskisa – napisała Krajowa Rada Drobiarstwa na portalu Twitter.

Eksport ukraińskiego drobiu do UE sięga już 250 tys. t. podczas, gdy przed wojną obowiązywał 90 tys. kontyngent.

Buraki dobrze płaciły, ale to już koniec? Cukier z Ukrainy uderza w polskich rolników

W staraniach Wojciechowskiego postanowił wspomóc minister rolnictwa Czesław Siekierski, który wystosował do Valdisa Dombrovskisa, wiceprzewodniczącego KE odpowiedzialnego za handel także list.

– W związku z objęciem stanowiska ministra rolnictwa i rozwoju wsi chciałbym w porozumieniu z Panem rozważyć możliwe kierunki działań służących złagodzeniu istniejących i zapobieżeniu pojawieniu się kolejnych problemów na rynkach rolnych Polski i innych krajów członkowskich, związanych w dużej mierze z nadmiernym importem po niskich cenach artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy – napisał Cz. Siekierski.

Polski minister zwrócił także uwagę, że problemy rynkowe związane z nadmiernym importem z Ukrainy, lub realna groźba ich zaistnienia, występują w Polsce nie tylko w sektorze kukurydzy, pszenicy i rzepaku, ale również cukru, mięsa drobiowego, jaj, owoców miękkich (zwłaszcza mrożonych malin) czy koncentratu jabłkowego.

Przykładowo w sektorze cukru na skutek liberalizacji handlu nastąpiło zniesienie kwoty 20 070 ton/rok na bezcłowy import z Ukrainy, co doprowadziło do wzrostu importu ukraińskiego cukru do UE do 413 tys. ton w sezonie 2022/2023. Tym samym import z Ukrainy przekroczył 20-krotnie wielkość kontyngentu ustanowionego w Układzie o stowarzyszeniu. Jednocześnie na skutek wzrostu powierzchni upraw buraków cukrowych, produkcji cukru, a także poczynionych inwestycji w sektorze przetwórstwa buraków (o czym świadczy uruchomienie kolejnych 7 cukrowni) na przestrzeni dwóch sezonów gospodarczych (z sezonu 2021/22 na sezon 2023/24) potencjał eksportowy Ukrainy w sektorze cukru wzrósł szesnastokrotnie. Oznacza to, że w warunkach braku ceł UE bardzo prawdopodobny jest dalszy dynamiczny wzrost tego importu.

Jak rozwiązać problem z importem produktów rolnych z Ukrainy?

Minister Siekierski proponuje więc rozpocząć rozmowy ze stroną ukraińską o stopniowej, wzajemnej liberalizacji, której towarzyszyłoby stopniowe dostosowanie ukraińskiego rolnictwa do standardów i prawa UE. Drugi scenariusz zakłada m.in. wyłączenie z liberalizacji najbardziej wrażliwych produktów, powodujących największe zakłócenia na rynkach krajów członkowskich UE lub zagrażających spowodowaniem takich zakłóceń, i powrót do kontyngentów w ramach umowy stowarzyszeniowej UE-UA. Do takich produktów, zdaniem Polski, należy m.in. cukier, mięso drobiowe, jaja. Proponuje też zamianę pełnej liberalizacji na powrót do rozwiązania stosowanego w latach 2017-2020, czyli do ustanowienia dodatkowych autonomicznych kontyngentów taryfowych w imporcie z Ukrainy do UE.

Co z zakazem importu zbóż z Ukrainy?

Bruksela naciska na przywrócenie importu zboża z Ukrainy. Czy nowy minister rolnictwa obroni embargo?

wk

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *