Dopłaty do wymiany dachów. Do kiedy można złożyć wniosek w ARiMR?

Jak wynika z informacji podanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trwającym od 15 grudnia 2023 r. naborze wniosków na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest w gospodarstwach rolnych, zostało złożonych 23,5 tys. wniosków opiewających na łączną kwotę 293 mln zł. Środki zostaną wypłacone z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach II naboru.

Kto może ubiegać się o dopłaty na wymianę dachu z azbestem?

O wypłatę wsparcia na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest mogą się ubiegać osoby, które są:

  • ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • beneficjentami płatności bezpośrednich.

Ponadto osoby te powinny mieć nadany numer w ewidencji producentów rolnych i być właścicielami lub współwłaścicielami budynku, na którym planowana jest wymiana pokrycia dachowego. Co ciekawe, o wypłatę wsparcia w ramach II naboru mogą ubiegać się również rolnicy, którzy otrzymali ją w ramach naboru prowadzonego od 17 października do 15 listopada 2022 r.

Ile wynosi stawka pomocy na wymianę dachu z azbestem?

Kwota wsparcia wypłacana do wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, podobnie jak w poprzednim naborze, wynosi 40 zł/m2, a maksymalna powierzchnia dachu objęta dofinansowaniem to 500 m2

Czym różni się obecny nabór od ubiegłorocznego?

W tegorocznym naborze inwestycje objęte wsparciem będą mogły być realizowane także na terenach gmin miejskich, co było wcześniej niemożliwe. Ponadto ułatwieniem ma być:

  • zniesienie obowiązku dołączenia do dokumentów kopii zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, zezwoleń oraz decyzji.

Zamiast tego wnioskodawca będzie musiał oświadczyć, że dopełni niezbędnych formalności związanych z realizowaną inwestycją we właściwym miejscowo starostwie powiatowym.

Do kiedy można składać wnioski o wypłatę wsparcia na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest?

Wnioski o wypłatę wsparcia na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest można składać tylko do 12 stycznia 2024 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Istnieje również możliwość ubiegania się o 50-procentową zaliczkę.

Przepaść w dopłatach dla polskich i niemieckich rolników

Jakie dopłaty bezpośrednie dostaje polski, a jakie niemiecki rolnik? Różnica powala

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: ARiMR, MRiRW

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *