Europa uzależnia się od nawozów z Rosji. „Import finansuje wojnę w Ukrainie”

Tanie nawozy z Rosji zalewają Europę

Kraje unijne coraz bardziej uzależniają się od tanich rosyjskich nawozów. W sezonie 2022/2023 import tych towarów z Rosji do UE wzrósł o ponad 100 proc. 

– Rosja wzmacnia rolę kluczowego dostawcy nawozów do UE – ostrzegają unijni producenci nawozów ze stowarzyszenia Fertilizers Europe. 

Import rosyjskich nawozów finansuje wojnę w Ukrainie

Fertilizers Europe przypomina, że 1 października 2023 r. Rosja wprowadziła tymczasowe cło wywozowe na nawozy w wysokości do 10 proc. Te pieniądze oficjalnie idą na finansowanie wojny w Ukrainie. W 2023 roku do budżetu Rosji trafiło 600 mln euro nadwyżki właśnie z importu nawozów. 

– Oznacza to, że każda tona nawozów eksportowana do UE przyczynia się bezpośrednio do finansowania wojny na Ukrainie. Podczas gdy Europa zmniejszyła swoją zależność od rosyjskiego gazu rurociągowego, obecnie importujemy rosyjski gaz w postaci nawozu azotowego – zaznaczają producenci nawozów z UE.

Import nawozów z Rosji do Polski wzrósł 6 razy!

Także polski rynek zalewają rosyjskie nawozy. I to mocno! Jak wynika z danych  Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w I kwartale br. import nawozów z Rosji wyniósł 355 tys. ton i był niemal 6-krotnie większy niż rok wcześniej.

– Odnotowany w I kwartale br. wolumen importu z Rosji na poziomie 355 tys. ton był najwyższy od 4 lat (w I kwartale 2020 r. wyniósł on 382 tys. ton) – tłumaczy dr Arkadiusz Zalewski z IERiGŻ i dodaje, że w strukturze importu nawozów z Rosji przeważały nawozy azotowe (240 tys. ton). 

Polska importuje nawozy także z Białorusi. w I kwartale 2024 roku kupiliśmy stamtąd 44,7 tys. ton nawozów azotowych oraz 18,8 tys. ton nawozów wieloskładnikowych. Warto dodać, że import nawozów mineralnych z Białorusi zawierających chlorek potasu jest obecnie zakazany.

UE zapewni rolnikom nawozy azotowe?

Z drugiej jednak strony unijni producenci zaznaczają, że przemysł nawozowy UE jest w stanie dostarczyć potrzebną rolnikom ilość nawozów azotowych, bez konieczności importu mocznika z Rosji. 

– W 2022 r. całkowite zużycie składników pokarmowych w UE-27 wyniosło 16 mln ton, z czego około 9,3 mln ton przypadało na nawozy azotowe. A całkowita zdolność produkcyjna UE wynosi 14,8 mln – wyliczają. 

Szkopuł tylko w tym, że rosyjskie nawozy są dużo tańsze od produkowanych w Europie. 

Ceny nawozów

Analitycy: ceny nawozów znacznie spadną. Jakie są aktualne cenniki dystrybutorów?

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *