Dopłaty do zbóż i rzepaku: rolnicy będą musieli złożyć DODATKOWE oświadczenie

Rolnicy czekają na dopłaty do zbóż i rzepaku

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o dopłatę do jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, kukurydzy i rzepaku wciąż czekają na pieniądze. Okazuje się, że nieprędko je dostaną, bo, jak informuje resort rolnictwa, jest za mało środków na tę pomoc.

Z zawiadomień wysyłanych do rolników przez ARiMR dowiadujemy się, że kwota pomocy wynikająca ze złożonych wniosków przekracza budżet zaplanowany na te dopłaty. A przypomnijmy – na ten cel przeznaczono środki z unijnej rezerwy kryzysowej zwiększone o środki z budżetu państwa.

Żeby jednak wszyscy rolnicy, którzy ubiegali się o dopłaty do zbóż i rzepaku, otrzymali obiecane wsparcie, polski rząd zdecydował się wystąpić do Komisji Europejskiej o zgodę na zwiększenie części pomocy krajowej, co umożliwi realizację dopłat.

Dziś, 19 września, podczas posiedzenia Rady Ministrów, rząd przyjął projekt nowelizacji rozporządzenia, na mocy którego rolnikowi, który nie otrzymał dopłat do zbóż i rzepaku, choć złożył wniosek, udzielona zostanie pomoc. Przyjęto też uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej.

Rolnicy będą musieli złożyć oświadczenie, żeby dostać dopłaty do zbóż i rzepaku. Do kiedy?

Z notatki opublikowanej przez Kancelarię Premiera wynika, że żeby otrzymać dopłaty, rolnik będzie musiał złożyć ponowny wniosek do dnia 31 października 2023 r.

Pomoc ma być udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do dnia 31 października 2023 r. – informuje Kancelaria Premiera.

Zapytaliśmy więc wiceministra rolnictwa Ryszarda Bartosika, jak to ma wyglądać w praktyce.

– Rolnicy, którzy ubiegają się o dopłaty do zbóż i rzepaku, będą musieli złożyć oświadczenie, że w związku z wojną w Ukrainie mają utratę płynności finansowej. Wymaga tego UE – poinformował wiceminister.

Nabór takich oświadczeń przeprowadzi ARiMR, po tym, jak KE wyda zgodę. 

Więcej szczegółów na temat pomocy dla producentów zbóż i rzepaku przedstawimy, jak tylko zostanie opublikowane rozporządzenie w tej sprawie.   

Informacja o dopłatach do zbóż i rzepaku

Poniżej publikujemy informację z Kancelarii Premiera w całości:

„Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocy producentowi rolnemu, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i który nie otrzymał pomocy, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Dla rządu ochrona polskiego rolnictwa ma znaczenie priorytetowe. Dlatego Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie. Przyjęte rozporządzenie ma na celu umożliwienie udzielania pomocy w pełnej wysokości wszystkim producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o pomoc nadzwyczajną dla sektora zbóż i nasion oleistych.

Najważniejsze rozwiązania

  • udzielenie pomocy producentom rolnym którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i którzy nie otrzymali pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych;
  • pomoc ma być udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do dnia 31 października 2023 r.

Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, dlatego zostanie notyfikowana Komisji Europejskiej jako zgodna z komunikatem Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (2023/C 101/03).

Pomoc ta będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej”.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *