Dopłaty bezpośrednie: ważnie zmiany z podpisem prezydenta. Kto zyska?

11 czerwca 2024 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Nowe prawa ma zacząć obowiązywać dzień po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, czyli zapewne jeszcze przed 20 czerwca.

Płatności dla małych gospodarstw – kto i ile dopłat dostanie?

Pierwsza ze zmian jakie prowadza nowelizacji ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 jest wprowadzenie nowej formy pomocy dla rolników, czyli płatności dla małych gospodarstw.

Dopłaty dla małych gospodarstw będzie mógł otrzymać rolnik, który ma w posiadaniu co najmniej 1 ha użytków rolnych, ale też nie więcej niż 5 ha. Co istotne, płatności dla małych gospodarstw będą obowiązywać już w 2024 roku, ale także w kolejnych latach. Mają one zastąpić pozostałe formy dopłaty bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Stawka dopłat dla małych gospodarstw została ustalona na takim samym poziomie, jak miało to miejsce w 2023 r., czyli 225 euro/ha, a maksymalnie 1125 euro/gospodarstwo. Przy obecnym kursie euro byłoby to niespełna 5 tys. zł dla 5 ha gospodarstwa.

Nowe ekoschemat Grunty wyłączone z produkcji, czyli dobrowolne ugorowanie z dopłatą

Druga ważna zmiana to wprowadzenie nowego ekoschematu – Grunty wyłączone z produkcji. Jest to spełnienie jednego z postulatów protestujących rolników, którzy domagali się zniesienia obowiązku ugorowania 4% powierzchni gruntów rolnych (norma GAEC 8) jako warunku do otrzymania dopłat bezpośrednich. Obowiązkowe ugorowanie zostało wycofane, a w jego miejsce pojawia się dobrowolny ekoschemat.

Stawka dopłat do ekoschematu ugorowania będzie prawdodpodobnie wynosić ok. 560 zł/ha.

W UE podobne ekoschematy oparte na wyłączaniu pewnego procenta powierzchni gruntów ornych z produkcji rolnej funkcjonują już w:

  • Bułgarii,
  • Estonii,
  • Słowacji
  • i na Węgrzech.

Z kolei Szwecja, Grecja, Rumunia, Łotwa i Finlandia chce je wdrożyć od 2025 roku.

Pobierz poradnik Ekoschematy 2024
FOTO: Canva + TPR

Dopłaty bezpośrednie 2024 – wnioski trzeba złożyć do ARiMR do 1 lipca

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2024 rok muszą złożyć wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa najpóźniej do 1 lipca 2024 r. Do połowy czerwca do ARiMR wpłynęło ponad 950 tys. wniosków. Jeśli rolnik złoży wniosek później, to za każdy dzień zwłoki, Agencja potrąci 1% z przyznanych płatności.

Paweł Mikos

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *