Czy przegląd ciągnika w gospodarstwie będzie się opłacał?

Jakie badania techniczne rolnik może wykonywać w gospodarstwie?

W świetle obowiązujących przepisów prawa rolnicy nie mają możliwości zrobienia przeglądu prawie wszystkich maszyn rolniczych na terenie gospodarstwa. Wyjątek stanowią badania techniczne opryskiwaczy polowych, które są wykonywane przez diagnostów dojeżdżających w tym celu do gospodarstw. 

MI chce zmiany przepisów dotyczących przeglądów maszyn rolniczych

Ministerstwo Infrastruktury ma pomysł na zmianę przepisów dotyczących wykonywania przeglądów technicznych na terenie gospodarstw rolnych. Do konsultacji trafiły dwa projekty rozporządzeń stanowiące o planowanej nowelizacji przepisów (znajduje się tam informacja m.in. o doposażeniu stanowisk do przeglądu maszyn rolniczych). Jeśli powstałe projekty zostaną zatwierdzone, to domowe przeglądy będą możliwe od 1 czerwca 2024 r. 

Jakie warunki będzie musiał spełnić diagnosta, by przeprowadzić przegląd w gospodarstwie?

Jak wynika z przedstawionych projektów rozporządzeń, rolnik przyjmujący w swoim gospodarstwie diagnostę będzie zobowiązany wyłącznie do zapewnienia mu źródła zasilania i równego, utwardzonego podłoża.

Okazuje się, że o wiele więcej wymagań postawiono przed diagnostą, który będzie musiał dysponować:

  • urządzeniem do podnoszenia osi pojazdu o udźwigu co najmniej 115 kN w wersji mobilnej wraz z zestawem podkładów do stabilizacji pojazdu podczas badania technicznego lub urządzeniem do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej również w wersji mobilnej,
  • opóźnieniomierzem do kontroli działania hamulców,
  • miernikiem poziomu dźwięku,
  • przyrządem do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa,
  • ekranem do oceny ustawienia świateł i miernik światłości do oceny światłości świateł pojazdu,
  • przyrządem do pomiaru ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu,
  • dymomierzem,
  • laptopem, drukarką oraz mobilną kasą fiskalną.

Czy przegląd ciągnika w gospodarstwie będzie się opłacał?

Urządzenia mobilne, którymi musi dysponować diagnosta są bardzo kosztowne. Ponadto cena przeglądu stacjonarnego, jak i mobilnego będzie jednakowa, w związku z czym prowadzenie usług w terenie może okazać się możliwe wyłącznie dla dużych firm.

Ciągnik rolniczy

Jak przygotować ciągniki do zimy?

Opr. bd

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *