A KOWR wiedział, nie powiedział. W tle 430 ha ziemi do wydzierżawienia

Jak długo rolnicy będą czekać i czy w ogóle będą je mogli przejąć w dzierżawę?

Dziś na takie pytania nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Nie tylko dlatego, że sprawa jest bardzo trudna do rozwikłania, ale także dlatego, że trafiła do sądu.

Kiedy w kwietniu 1998 roku Leszek Wojciechowski tworzył Kombinat Rolny „Świdnica” sp. z o.o. i przejmował ziemię w dzierżawę, tworząc gospodarstwo (dzierżawi 1385 ha), sam chyba nie przypuszczał, że będzie musiał bronić swoich praw przed sądem.

To paradoks, bo przedsiębiorca chciał oddać, zgodnie z ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, do rozdysponowania 30% dzierżawionej ziemi do KOWR. Chciał, ale srodze się zawiódł.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2012 roku skierował do niego wniosek o wydanie jednej trzeciej dzierżawionych gruntów. Przedsiębiorca odpowiedział pozytywnie. Jednak ktoś w KOWR zapomniał dopełnić formalności w tej sprawie. Formalnie więc z winy KOWR brakuje odpowiedniego pisma – aneksu do umowy dzierżawy.

Spis treści:

  • jeden rolnik, jedna działka
  • sprawą zajmie się sąd
  • KOWR nie dopełnił formalności

KOWR nie chce przedłużyć umowy

Mimo ewidentnego błędu KOWR nie chce przedłużyć dzierżawy przedsiębiorcy na pozostałe grunty.

Przecież to nie ja popełniłem błąd. Wykazałem dobrą wolę i zgodnie z prawem chciałem przekazać 30% dzierżawionych gruntów, a teraz za karę chcą zlikwidować całe gospodarstwo, bo KOWR nie chce przedłużyć dzierżawy na ziemię – alarmuje Wojciechowski.

Dlatego skierował sprawę do Sądu Okręgowego w Świdnicy. Liczy na pozytywny wyrok.

– Prowadzimy wzorcowe gospodarstwo, inwestujemy, mamy nowoczesny sprzęt, nowe magazyny, zatrudniamy 60 pracowników, współpracujemy z okolicznymi rolnikami – tylko w ubiegłym roku fundusz płac sięgnął 4 mln zł – informuje prezes Wojciechowski. I dodaje: – A teraz mamy zostać za to ukarani. To szczególnie krzywdzące, gdyż to nie my popełniliśmy błąd.

Decyzji nie ma, ale są rozmowy

W tak trudnej prawnie sytuacji rolnicy w czasie spotkania z władzami dolnośląskiego oddziału KOWR we wsi Pszenno otrzymali jednak propozycję, która ich zainteresowała.

Leszek Wojciechowski, który również w nim uczestniczył, zadeklarował bowiem chęć porozumienia i ugody, czyli przekazania 30% areału Kombinatu Rolnego.

Dziś się o niczym nie decyduje, dziś tylko rozmawiamy – mówił Kazimierz Matkowski, dyrektor dolnośląskiego oddziału KOWR we Wrocławiu. – Nie wiadomo, w jakim okresie sprawa zostanie rozpatrzona. Nie wiadomo, jak długo będzie trwała. Ale w sądzie można zawrzeć także ugodę.

Stąd propozycja przedstawiona przez prezesa Wojciechowskiego, ale jego deklaracja nie zadowoliła dyrektora Matkowskiego, który oświadczył rolnikom, że negocjuje z nim przekazanie rolnikom większego areału.

Dzierżawa ziemi z KOWR

Wyłączenia 30% dzierżaw ziemi niezgodne z Konstytucją?

W takiej sytuacji wydaje się, że te pertraktacje przeniosą się do sądowej sali i będą trwały długo albo nawet bardzo długo.

– Sąd nie jest zobligowany ustawą z 2011 roku. Może podjąć każdą decyzję. W sądzie wszystko jest możliwe. Ale do wyłączenia nie doszło z przyczyn KOWR. To nie jest moja wina. Mam wszystkie dokumenty, które przekazałem do sądu. Deklarowałem i deklaruję dobrą wolę – podkreślał prezes Wojciechowski w czasie spotkania z rolnikami. – Z mojej strony jest chęć do ugody, a procesy mogą toczyć się latami.

Wydaje się, że na razie wszyscy czekają w tej sprawie na rozpoczęcie sądowego procesu

Choć ten się nawet nie zaczął, bo nie ma jeszcze wyznaczonego terminu pierwszej rozprawy, to KOWR i rolnicy rozważają możliwości rozdysponowania ziemi. Dotąd w regionie mówiło się, że ma to nastąpić w formie przetargów licytacyjnych, które dla KOWR byłyby lepsze, bo przyniosłyby więcej pieniędzy. Jednak Ryszard Borys, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, zaznaczał, że dla rolników korzystniejsze będą przetargi ofertowe.

– Tylko przetargi ofertowe – podkreśla Mateusz Górny, rolnik ze wsi Strzelce. – Ta ziemia jest na potrzeby gospodarstw rolnych. Zgodnie z art. 23 Konstytucji, podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. To są nasze małe gospodarstwa, właśnie rodzinne. Dlaczego mamy być gorsi od wielkopowierzchniowych gospodarstw? Chcemy jeść chleb z własnej mąki. To przecież jest oczywiste, że w przetargach licytacyjnych nas przebiją.

– Naturalnie, że przetargi ofertowe, bo są dla rolników indywidualnych najlepsze – dodaje Maciej Mazurek, rolnik ze wsi Panków. – Pozwoli to obronić rynek rolny i małe gospodarstwa rodzinne.

Chociaż przygotowanie przetargów ofertowych będzie dłużej trwało, a grunty trafią do rolników później, są gotowi czekać.

Dzierżawa ziemi do zmiany

Zmiany w dzierżawie ziemi rolnej od KOWR. Czynsze dzierżawne w dół!

– Wtedy możemy wejść na zadbane pole, w przypadku których nie ma dodatkowych kosztów przygotowania ziemi pod uprawę i można normalnie gospodarować, normalnie uprawiać – zaznacza Maciej Mazurek.

Najpierw jednak rolnicy muszą się uzbroić w cierpliwość w oczekiwaniu na sądowe rozstrzygnięcie w postaci wyroku lub ugody. Później nastąpi, być może, rozstrzygnięcie dotyczące ewentualnego tworzenia Ośrodków Produkcji Rolniczej na terenie po Kombinacie Rolnym, co także budzi wiele emocji.

Jeden rolnik, jedna działka

Gospodarze pod uwagę muszą także brać fakt, iż na terenie Dolnego Śląska KOWR ma do rozdysponowania około 21 tys. ha ziemi.

Kazimierz Matkowski nie ukrywał w czasie spotkania z rolnikami we wsi Pszenno, że każdy z rolników będzie mógł wydzierżawić tylko jedną działkę, ponieważ chodzi o to, żeby powiększyć każde gospodarstwo indywidualne.

– To spotkanie było zorganizowane, aby zderzyć potrzeby rolników i oczekiwania dzierżawcy – dodał Paweł Mazur, zastępca dyrektora KOWR we Wrocławiu.

To trudne zadanie, aby szybko i sprawnie je zrealizować i oczywiście, żeby grunty nie były odłogowane. Także formuła przekazu musi być zrozumiała i nie budzić sprzeciwu – uważa dyrektor Matkowski.

Artur Kowalczyk

fot. A. Kowalczyk

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *