5 tys. zł kary. Urzędnicy kontrolują szamba na wsi. Za co mandat?

Spis treści:

  • Ilu Polaków korzysta z szamb?
  • Dlaczego gminy kontrolują szamba? 
  • Kontrole szamba i przydomowych oczyszczalni: jak się przygotować? 
  • Jaki mandat za nieodpowiednie opróżnianie szamba? 

Ilu Polaków korzysta z szamb? 

Sieć kanalizacyjna w Polsce wciąż się rozwija i stopniowo przyłączane są do niej kolejne obszary. Wciąż jednak istnieje wiele miejsc, zwłaszcza na wsiach, gdzie kanalizacji nie ma. Mieszkańcy takich miejscowości są zmuszeni do korzystania z szamb. Szacuje się, że 0,5 mln gospodarstw domowych w Polsce znajduje się poza siecią kanalizacji. 

Przeczytaj także: Jaka kara grozi za wywożenie szamba na pole czy łąkę?

Dlaczego gminy kontrolują szamba? 

Nawet taka kwestia jak korzystanie z szamba podlega prawu, w tym przypadku regulacjom prawa wodnego. Na mocy zmiany ustawy, która weszła w życie w sierpniu 2022, posiadacze szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór nieczystości, podpisanej z zajmującą się takimi zadaniami firmą. Muszą przechowywać również dowody dokonania opłaty za wywóz nieczystości. Trwające obecnie w gminach kontrole mają na celu sprawdzenie, czy właściciele nieruchomości wywiązują się z tych obowiązków. 

Kontrole szamba i przydomowych oczyszczalni: jak się przygotować?

Według nowelizacji prawa wodnego, urzędnicy gminni mają prawo co najmniej raz na dwa lata sprawdzić, czy właściciele nieruchomości, które są wyposażone w szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, mają podpisaną umowę na wywóz nieczystości i czy odbywa się on regularnie. Podczas kontroli zechcą więc zapoznać się z dokumentami, świadczącymi o tym, że szambo jest opróżniane przez firmę w określonym czasie, na mocy podpisanej umowy. W przypadku posiadaczy przydomowej oczyszczalni ścieków, wśród dokumentów powinno znaleźć się także poświadczenie o wywozie osadów ściekowych oraz umowa z firmą, na podstawie której wywóz ten jest realizowany. 

Podczas kontroli urzędnicy mogą zainteresować się również tym, czy szambo jest szczelne i ulokowane we właściwym miejscu, tj. czy zachowane zostały przewidziane prawem odległości. 

Przeczytaj także: Rolnicze wykorzystanie ścieków: kiedy można wywozić je na pole, a kiedy jest to zabronione?

Jaki mandat za nieodpowiednie opróżnianie szamba? 

Kwestię kontroli szamb należy potraktować poważnie. Za niedopełnienie obowiązków związanych z regularnym pozbywaniem się nieczystości we właściwy sposób grozi bowiem kara. Dla osób, które nie zdołają udokumentować, że ich szambo jest obsługiwane przez firmę mającą do tego uprawnienia, przewidziano mandat. Jego wysokość to 5000 zł! Na tym jednak opłaty się nie kończą. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do poniesienia kosztów opróżnienia szamba przez gminę. Dlaczego? Brak dokumentów w świetle prawa będzie rozumiany tak, że posiadacz nie jest w stanie sam odpowiednio zagospodarować nieczystości. Wówczas obowiązek ten przechodzi na gminę. Samorząd zleci opróżnienie szamba, jednak koszty spoczną na właścicielu nieruchomości.

 

Zuzanna Ćwiklińska

fot. Justyna Czupryniak/canva

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *