100-ha działka do wydzierżawienia. Harmonogram przetargów KOWR w Szczecinie na 06.2024

KOWR w Szczecinie – ziemia do wydzierżawienia

OT KOWR w Szczecinie zachęca rolników do wzięcia udziału w przetargach na dzierżawę gruntów położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przetargi na dzierżawę większych działek odbędą się w następujących terminach:

17 czerwca br. w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie o godz. 10.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę gruntów ornych kl. IVb, pastwiska trwałego, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych i nieużytków o łącznej powierzchni 7,5224 ha, z czego 1, 7261 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 7,00 dt.

18 czerwca br. o godz. 9.00 w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie odbędzie się przetarg na dzierżawę działki rolnej z gruntami ornymi kl. IVa, IVb i V o łącznej powierzchni 8,5200 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Czynsz wynosi 29,00 dt pszenicy.

Natomiast o godz. 10.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę działki, na którą składają się grunty orne kl. V, łąki trwałe kl. V, pastwiska trwałe kl. V i grunty pod rowami kl. V, o powierzchni 8,0400 ha, z czego 7,9000 stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny został ustalony na 13 dt pszenicy.

Już o godz. 11.00 zostanie przeprowadzony przetarg na dzierżawę działki rolnej, na którą składają się grunty orne kl. V, łąki trwałe kl. V, grunty pod rowami, o łącznej powierzchni 9,0847 ha, z czego 8,9947 ha stanowią użytki rolne. Wysokość wstępna czynszu to 13,00 dt pszenicy.

Tego dnia przetarg na dzierżawę największej działki rolnej odbędzie się 14.00. Do wydzierżawienia będą grunty rolne niezabudowane, łąki trwałe kl. IV i V oraz grunty pod rowami kl. IV i V o łącznej powierzchni 31,8200 ha, z czego całość stanowią użytki rolne. Wysokość czynszu to 36,00 dt pszenicy.

19 czerwca br. również w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie o godz. 10.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę powierzchni rolnej, niezabudowanej, łąk trwałych kl. IV i gruntów pod rowami kl. IV o łącznej powierzchni 31,2835 ha, z czego 29,2360 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 126,00 dt pszenicy.

Już o godz. 11.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę działki rolnej, niezabudowanej, łąk trwałych kl. IV, V i gruntów pod rowami kl. IV, V o łącznej powierzchni 31,9329 ha, z czego 30,5265 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 104,00 dt pszenicy.

Kolejny przetarg na dzierżawę większej działki został zaplanowany na godz. 12.00 i dotyczy powierzchni rolnej, niezabudowanej, łąk trwałych kl. IV, V oraz gruntów pod rowami kl. IV, V o łącznej powierzchni 31,8200 ha, z czego 31,1132 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 36,00 dt pszenicy.

O godz. 13.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę działki rolnej niezabudowanej o powierzchni 13,3300 ha, z czego 12,4000 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 44,00 dt pszenicy.

20 czerwca br. w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie o godz. 9.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę gruntów o powierzchni 12,8324 ha, z czego 12,5124 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 22 dt pszenicy.

O godz. 10.00 zostanie przeprowadzony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych o powierzchni 40,8500 ha, z czego 40,7900 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 129,00 dt pszenicy.

O godz. 11.00 również odbędzie się przetarg na dzierżawę ziemi rolnej, tym razem o powierzchni 28,4953 ha, z czego 25,9953 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 146,00 dt pszenicy. O tej samej godzinie odbędzie się przetarg na dzierżawę ziemi rolnej o powierzchni 22,2368 ha, z czego 16,5811 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny to 60,00 dt pszenicy.

O godz. 13.00 zostanie przeprowadzony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych o powierzchni 32,1436 ha, z czego 25,9415 ha stanowią użytki rolne. Czynsz wynosi 51,00 dt pszenicy. O tej samej godzinie odbędzie się przetarg na dzierżawę gruntów rolnych o powierzchni 28,2435 ha, z czego 27,1292 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 41,00 dt pszenicy.

21 czerwca br. również w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie o godz. 9.00 odbędzie się przetarg na dzierżawę 38,3371 ha gruntów rolnych, z czego 38,2427 ha stanowią użytki rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 149,00 dt pszenicy.

Natomiast o godz. 10.30 odbędzie się przetarg na dzierżawę działki rolnej o łącznej powierzchni 16,1545 ha, z czego 13,7868 ha stanowią grunty rolne. Czynsz dzierżawny wynosi 56,00 dt pszenicy.

KOWR w Szczecinie – ziemia do kupienia

W czerwcu od KOWR w Szczecinie rolnicy będą mogli kupić działki rolne o powierzchni do 5 ha.

Sprzedaż gruntów przed KOWR Szczecin odbędzie się m.in. w następujących terminach:

17 czerwca br. w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie zostaną przeprowadzone przetargi na sprzedaż gruntów rolnych o następujących powierzchniach i za wskazaną cenę:

  • godz. 11.00 – 1,2633 ha, z czego 0,0256 ha to użytki rolne – 8,2 tys. zł,
  • godz. 12.00 – 1,2431 ha, z czego całość to użytki rolne – 115,32 tys. zł,

18 czerwca br. w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie zostaną przeprowadzone przetargi na sprzedaż gruntów rolnych o następujących powierzchniach i za wskazaną cenę:

  • godz. 8.30 – 1,0278 ha, z czego 1,0287 ha stanowią użytki rolne – 116 tys. zł;
  • godz. 10.00 – 1,7289 ha, z czego 1,1855 ha stanowią użytki rolne – 193,7 tys. zł;

20 czerwca br. w Sekcji Zamiejscowej w Nowogardzie zostaną przeprowadzone przetargi na sprzedaż gruntów rolnych o następujących powierzchniach i za wskazaną cenę:

  • godz. 14.00 – 3,0000 ha, z czego całość stanowią użytki rolne – 153 tys. zł.

Więcej działek dostępnych jest w pliku PDF dostępnym TUTAJ.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KOWR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *