Tysiące hektarów państwowej ziemi nie trafi do rolników tylko do Kościoła?

O co chodzi z gruntami państwowymi dla Kościoła katolickiego?

Jak poinformował portal oko.press.pl, kilka tygodni temu przy opolskim oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zebrała się rada społeczna. Jednym z głównych punktów obrad okazało się wydanie opinii o wnioskach ponad 160 katolickich parafii w celu przyznania im ziemi rolnej będącej własnością Skarbu Państwa. Przedmiotem sprawy jest 2 600 ha, w grunty leżące w okolicach Głubczyc, które przez wiele lat były dzierżawione przez spółkę Top Farms. Spośród obecnych na spotkaniu członków rady społecznej KOWR tylko jeden z nich wstrzymał się od głosu, reszta zagłosowała przeciwko przekazaniu ziemi Kościołowi. 

Do których województw trafiły wnioski o przekazanie ziemi kościołowi?

Wnioski o przekazanie ziemi kościołowi trafiły poza opolskim KOWR-em również do oddziałów w Gliwicach i Częstochowie należących do województwa śląskiego. 

W rozmowie z oko.press Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej mówi, że domyśla się, że diecezja stara się o ziemie do niedawna dzierżawione przez Agromax. To największa ferma bydła mlecznego w województwie śląskim.

Jaką KOWR podejmie decyzję w sprawie przekazania ziemi kościołowi?

Nad sprawą przekazania gruntów kościołowi debatowała również rada społeczna działająca przy centrali KOWR w Warszawie. To tam prezes KOWR Waldemar Humięcki przekazał działaczom informacje na temat trwających rozmów w sprawie przekazania ziemi kościołowi. Efektem tych rozmów są porozumienia, które dwie diecezje – gliwicka i częstochowska – zawarły ze związkami zawodowymi. To oznacza, że decyzja o przekazaniu gruntów jest coraz bliżej. 

„Dostałem zaproszenie na radę społeczną. W piśmie jest wykaz kilkudziesięciu parafii, które domagają się przekazania ziemi” – przyznał w rozmowie z oko.press Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

Jak podaje oko.press, pismo, do którego dotarli w imieniu Diecezji Gliwickiej zostało podpisane przez bp Sławomira Odera, a pozostałymi stronami w postępowaniu są również:

  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”,
  • Związek Zawodowy Rolników OJCZYZNA,
  • OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych,
  • Związek Zawodowy Rolnictwa SAMOOBRONA.

Na jakiej podstawie KOWR oddaje ziemie?

Ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także inne przepisy, upoważniają bądź zobowiązują KOWR do  nieodpłatnego przekazywania części gruntów Zasobu WRSP uprawnionym podmiotom. W latach 1992–2022 przekazano nieodpłatnie:

  • jednostkom samorządu terytorialnego (głównie gminom) z różnych tytułów – 60,3 tys. ha gruntów,
  • Lasom Państwowym – 155,5 tys. ha,
  • kościelnym osobom prawnym różnych wyznań – 90,4 tys. ha,
  • innym uprawnionym podmiotom – 67,1 tys. ha.

W 2022 r. kościelnym osobom prawnym przekazano 66 ha.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *