Stawki ekoschematów będą dużo niższe? ARiMR wyjaśnia

Rolnicy wciąż nie znają stawek ekoschematów. Boją się, że zamiast 100 zł dostaną 30 zł

Rolnicy zaczynają się niecierpliwić. Odkąd złożyli wniosek o dopłaty bezpośrednie minęło już pół roku, a ministerstwo rolnictwa wciąż nie określiło stawek ekoschematów. Nie wiadomo więc, ile pieniędzy otrzyma gospodarstwo, które zdecydowało się na te płatne praktyki. Jednocześnie pojawiają się teorie o dużej redukcji stawek. Rolnicy z różnych regionów Polski alarmują nas, że z nieoficjalnych informacji, które uzyskali wynika, że w najpopularniejszych ekoschematach stawka za 1 punkt wyniesie 30 zł, a nie 100 zł. Poprosiliśmy więc ARiMR o komentarz w tej sprawie.

ARiMR: wcześniejsze podawanie stawek ekoschematów może być obarczone dużym błędem

W odpowiedzi Agencja zaznacza, że jest za wcześnie, by mówić o dokładnej wysokości stawek poszczególnych ekoschematów. Zostaną one dopiero określone na podstawie zweryfikowanych przez ARiMR informacji dotyczących powierzchni i liczby zwierząt zadeklarowanych przez rolników w składanych wnioskach.

– W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie kontrola administracyjna wniosków (uzupełniona o wyniki ewentualnej kontroli na miejscu w gospodarstwie), m.in. w zakresie warunków i wymogów otrzymania płatności z tytułu ekoschematów, co pozwoli na ustalenie powierzchni lub liczby zwierząt kwalifikujących się do przyznania wsparcia i będzie podstawą do określenia poszczególnych stawek tłumaczy ARiMR i dodaje, że wcześniejsze podawanie jakichkolwiek kwot płatności ekoschematów może być obarczone dużym błędem.

Ministerstwo rolnictwa nie wyklucza zmiany wcześniej planowanych stawek ekoschematów

Natomiast warto pamiętać, że ministerstwo rolnictwa uprzedziło 27 grudnia, że jeśli powierzchnia lub liczba zwierząt kwalifikujących się do ekoschematów przekroczy dostępny limit, konieczna będzie zmiana wcześniej planowanych stawek.

Ministerstwo poinformowało jednocześnie, że planuje skorzystać z możliwości przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi płatnościami, tak aby rzeczywiste stawki były jak najbardziej zbliżone do planowanych.

Kiedy rolnicy dostaną płatność za ekoschematy i resztę dopłat bezpośrednich?

Rolnicy, którzy ubiegają się o płatności w ramach ekoschematów muszą uzbroić się w cierpliwość. Pozostałą kwotę dopłat wraz z ekoschematami dostaną dopiero po określeniu przez ministerstwo stawek ekoschematów​. Przepisy nakazują bowiem realizować płatność końcową w jednym przelewie

ARiMR przewiduje, że obsługa wniosków zawierających deklarację realizacji ekoschematu Dobrostan zwierząt, z uwagi na specyfikę zasad obowiązujących w przypadku tego dofinansowania, rozpocznie się najpóźniej. ARiMR ma czas na realizację przelewów do 30 czerwca 2024 roku.

Ilu rolników ubiega się o dopłaty do ekoschematów?

Z danych, jakie ARiMR przesłała „Tygodnikowi Poradnikowi Rolniczemu”, wynika, że największym zainteresowaniem wśród rolników, którzy zadeklarowali realizację ekoschematów w 2023 roku cieszyło się „Rolnictwo węglowe”. Łącznie zawnioskowało o nie ponad 423 tys. rolników, z czego najwięcej w województwach mazowieckim i lubelskim, tj. po ponad 58 tys. w każdym z nich.  Drugi co do popularności ekoscehmatem jest „Dobrostan zwierząt”, o który wnioskowało około 90,3 tys. rolników, głównie z Mazowsza, Podlasia i Wielkopolski.

Oto całe zestawienie wniosków o ekoschematy za 2023 rok:

  • Rolnictwo węglowe – 423 tys. rolników;
  • Dobrostan zwierząt – 90,3 tys. rolników;
  • Retencjonowanie wody na TUZ – 15,7 tys. rolników;
  • Integrowana produkcja roślin – 6,3 tys. rolników;
  • Obszary z roślinami miododajnymi – 5,2 tys. rolników;
  • Biologiczna uprawa roślin – 1,4 tys. rolników;

Ekoschematy 2023 wg województw

FOTO: Tygodnik Poradnik Rolniczy

Z agencyjnych statystyk wynika, że o wsparcie w ramach przynajmniej jednego ekoschematu ubiega się około 35% wnioskujących.

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *