Rolnik z Mazowsza: Ceny bydła w rok spadły o 2 zł/kg, ale i tak opasy są stabilniejsze niż zboże

Jak na loterii

– Z kukurydzą ziarnową oraz ze wszystkimi zbożami jest jak na loterii, rynek jest bardzo rozchwiany, a obecne ceny są bardzo niskie względem wysokich kosztów produkcji, jakie ponieśliśmy. Wszak ceny zbóż mocno spadły, a środki produkcji nieznacznie bądź były na tym samym poziomie, lub nawet poszły w górę, jak np. ceny paliwa czy środków ochrony roślin. Co więcej, zbóż paszowych w ogóle nie można sprzedać, nie ma na nie chętnych, ponieważ znikają zwierzęta z gospodarstw rolnych, a zwłaszcza dotyczy to trzody chlewnej. Na naszym terenie prawie zupełnie zanikła trzoda chlewna. Mniejsze gospodarstwa zrezygnowały ze świń głównie ze względu na obostrzenia związane z ASF. To powoduje, że spada wewnętrzny popyt na zboża paszowe, a ich podaż jest dość duża, ponieważ niesprzyjające warunki pogodowe podczas żniw spowodowały, że duża część pszenicy nie spełnia norm konsumpcyjnych. Mam tu na myśli oczywiście opady, jakie wystąpiły w drugiej połowie żniw – stwierdził Dariusz Nowicki.

WIZYTÓWKA GOSPODARSTWA:

Dariusz Nowicki ze wsi Zyck Polski (pow. płocki, gm. Słubice) gospodaruje na 47 hektarach, w tym 39 ha własnych i 8 ha dzierżawy. Uprawia zboża, kukurydzę, buraki cukrowe i trwałe użytki zielone. Utrzymuje 90 sztuk bydła opasowego. Pełni funkcję przewodniczącego Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Płockiego.

Rolnik utrzymuje 90 sztuk opasów i jak szacuje, w obecnym roku średnia cena za 1 kg żywca wołowego spadła w stosunku do roku 2022 od 1,5 do 2 zł.

Byki opasamy do wagi 800–900 kg, tak aby sprzedać je w wieku poniżej 24 miesięcy. Budynki mamy tak przystosowane, że opasy utrzymujemy w grupach wiekowych liczących ok. 10 sztuk. Gdy jedną grupę sprzedamy, to na jej miejsce wchodzi następna. Sprzedaż odbywa się mniej więcej co 2 miesiące. W ostatnim czasie rozliczam się tylko za żywą wagę. Obecnie można otrzymać od 11 do 12,5 zł za kg żywej wagi w zależności od sztuki, decyduje to czy jest to mieszaniec, czy hf, czy może sztuka mięsna – powiedział Dariusz Nowicki.

Rolnik do opasu zakupuje cielęta ze sprawdzonych okolicznych obór mlecznych

Są to sztuki młode, które wymagają odchowu na preparacie mlekozastępczym.

– Mocno w górę w tym roku poszły ceny preparatów mlekozastępczych, nawet kilkadziesiąt zł na 20-kilogramowym worku. Taki worek preparatu mlekozastępczego na pierwszy okres odchowu kosztuje już 230 zł – podkreślił Dariusz Nowicki.

Jak co roku, Dariusz Nowicki uprawiał nie tylko kukurydzę na kiszonkę, ale też ziarnową. Jednak całość areału zebrał na kiszonkę dla bydła, ponieważ na jego terenie wystąpiła susza. Kukurydza słabo wyrosła i aby nie redukować stada, w ten sposób powiększył bazę paszową. Nie była to trudna decyzja zważywszy na bardzo niskie ceny ziarna kukurydzy.

Zysk tylko na burakach

Jedyna roślina, która w tym roku przyniosła zysk to buraki cukrowe, które osiągnęły dość dobry plon oraz wysoką zawartość cukru. Stawki oferowane przez cukrownie też nie były złe, a buraki dostarczamy do cukrowni w Dobrzelinie wchodzącej w skład Krajowej Grupy Spożywczej – zakończył rolnik.

Andrzej Rutkowski

fot. Kolasińska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *