Rolnicy apelują o weryfikację protokołów suszowych! „Nie odzwierciedlają rzeczywistych strat”

Rolnicy w szoku. Apelują o weryfikację protokołów i kontrolę aplikacji suszowej

Rolnicy, którym udało się pobrać protokół lub kalkulację suszową alarmują, że poziom strat wyszacowany przez aplikację jest dużo niższy od stanu faktycznego, jaki był na polu. Szokujące dane przedstawiła m.in. Podlaska Izba Rolnicza. Na 30292 złożonych w tym województwie wniosków tylko 1112, czyli zaledwie 3,67 proc. było takich, w których szkody wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji. W związku z tak drastycznie niskim odsetkiem Izba apeluje o pilną weryfikację protokołów i kontrolę aplikacji suszowej.

Susza prawie w całej Polsce, rolnicy mają nawet 70 proc. strat

Izba zauważa, że susza rolnicza występowała na terenie 15 województw (suszy nie stwierdzono jedynie na Podkarpaciu), powodując obniżenie plonów o przynajmniej 20 proc. w skali gminy. Deficyt wody zanotowano aż w 1515 gminach (61,16 proc. gmin Polski).

– Rolnicy oceniali straty w granicach od 20 proc. do 70 proc. w zależności od uprawy, przy czym najgorzej było w przypadku trwałych użytków zielonych. W przypadku łąk trójkośnych w pierwszym pokosie straty wynosiły średnio 50 proc., w drugim już 70 proc., a trzeciego nie było wcale. W najgorszym położeniu znaleźli się hodowcy, gdyż nie mają zapasów paszy – zaznacza Podlaska Izba Rolnicza.

Rolnik zbiera połowę plonu, a aplikacja szacuje straty na 10 proc. „To niedorzeczne”

Prezes Izby Rolniczej, Grzegorz Leszczyński alarmuje, że niedorzeczne jest kiedy rolnik z pola o pow. 1 ha zbiera 2-3 bele, a system szacuje stratę na poziomie max. 7 proc.

– Podobna sytuacja jest w zbożach i kukurydzy, gdzie rolnik zebrał maksymalnie 50 proc. plonu, a aplikacja oszacowała ją na poziomie 10-13 proc. – tłumaczy prezes i dodaje, że część rolników dołączyła zdjęcia potwierdzające straty, ale najprawdopodobniej nie zostały one uwzględnione.

„Protokoły w żaden sposób nie odzwierciedlają rzeczywistych strat”

Podlaski samorząd rolniczy zaznacza, że tam gdzie szacowały komisje gminne, sytuacja też nie wygląda lepiej, a rozbieżność w ocenie strat jest ogromna.

– Protokoły w żaden sposób nie odzwierciedlają rzeczywistych strat, jakie rolnicy ponieśli w związku z tegoroczną suszą rolniczą, wobec czego należy przeprowadzić kontrolę działania aplikacji – tłumaczy Leszczyński.

Bez protokołu nie ma żadnej pomocy

Poza tym, jeśli rolnik nie ma strat w uprawach powyżej 30 proc., to nie dość, że nie dostanie żadnej pomocy suszowej, to jeszcze NIE będzie mógł ubiegać się o:

  • kredyty preferencyjne,
  • pomoc w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne,
  • ulgę w odroczeniu z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy ziemi z KOWR
  • ulgę w opłatach czynszu,
  • umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy,
  • ulgę w podatku rolnym.
Pomoc suszowa 2023

Rolnicy w szoku, pomocy suszowej praktycznie nie będzie. „Prawie nikt nie przekroczył 30 proc. strat”

Pomoc suszowa 2023

Pomoc suszowa: rolnicy mają ostatnią szansę na złożenie wniosku w aplikacji suszowej

Pomoc suszowa

Aplikacja suszowa: jak się zalogować, gdy wygasł profil zaufany?

Kamila Szałaj 

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *