Rolnictwo 4.0: John Deere wskazuje 4 składowe technologii rolnictwa precyzyjnego potrzebne na start

Czym jest rolnictwo 4.0?

Jak podaje firma John Deere, na rolnictwo 4.0 składają się trzy podstawowe stwierdzenia:

 • zaangażowanie w rozwój rolnictwa,
 • poprawa efektywności rolnictwa,
 • działanie na rzecz planety i komfortu operatorów maszyn.

Rolnictwo 4.0 – czym jest dla rolników?

Rolnictwo 4.0 stanowi synonim rolnictwa inteligentnego, precyzyjnego i precyzyjnej uprawy roli. Do jego głównych zadań należy umożliwienie wejścia rolnikom na wyższy poziom prowadzenia działalności.

Na jakich obszarach skupia się rolnictwo 4.0?

Rolnictwo 4.0 skupia się na czterech następujących obszarach:

 • pomiarach bazujących na geolokalizacji,
 • działaniu opartym o robotykę,
 • transmisji danych wykorzystującej big datę,
 • czasie, w kontekście którego ważne są urządzenia autonomiczne.

Jakie rozwiązania proponuje rolnikom firma John Deere?

Rozwiązania oferowane rolnikom przez firmę John Deere charakteryzuje kompleksowość, maksymalizacja praktyczności oraz optymalizacja pracy przy użyciu danych we właściwy sposób.

Jak wskazują przedstawiciele firmy John Deere, rolnik zainteresowany wdrożeniem rozwiązań precyzyjnych, dokona tego po wdrożeniu czterech poniższych elementów:

 • wyświetlacza G5 lub G5 Plus, który stanowi podstawowy element wyposażenia obecnie produkowanych maszyn John Deere; jest dotykowy i umożliwia połączenia zdalne; model G5Plus na tle wcześniejszych wersji wyróżnia się szybkością i naprowadzaniem AutoTracTM, sterowaniem sekcjami i zmiennym dawkowaniem w standardzie oraz większym o 35% monitorem, co wpływa na  podniesienie wygody pracy operatora, a ich montaż jest możliwy w każdej maszynie John Deere,
 • JDLinkTM to bezpłatna technologia dla wszystkich maszyn John Deere, które są wyposażone w moduł MTG, co pozwala na wizualizowanie i porównanie z nich danych w obrębie całej floty John Deere, które dotyczą zużycia paliwa, obciążenia silnika, czy tempa pracy w czasie rzeczywistym, funkcja ta umożliwia również analizę i pozyskanie danych agronomicznych w wyświetlaczy John Deere,
 • odbiornik StarfireTM w wersji Starfire 7000 ze znowelizowaną konstrukcją zapewni osiągnięcie dokładności między przejazdami do 2,5 cm i do 5 lat powtarzalności dla sygnału satelitarnego SF-RTK oraz długoterminową powtarzalność dla sygnałów RTK; jak zaznacza producent, te odbiorniki śledzą obecnie 4 konstelacje satelit (GPS, GLONASS, GALLIELO, BEIDOU), dzięki czemu zagwarantowana jest stabilność sygnału i osiąganie pełnej dokładności w bardzo krótkim czasie,
 • John Deere Operations CenterTM to bezpłatna platforma dla każdego rolnika pozwalająca na w pełni cyfrowe zarządzanie gospodarstwem, która jest dostępna w wersji internetowej i można z jej korzystać zarówno stacjonarnie, jak i mobilnie.

Rolnicy zainteresowani dotacjami na rolnictwo 4.0

Zainteresowanie rolników rolnictwem precyzyjnym jest wysokie, o czym świadczy tempo, w jakim składali wnioski w ostatnim naborze. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższych artykułach:

Rolnictwo 4.0: będzie nowy nabór wniosków na dotacje. Kiedy ruszy?

Rolnictwo 4.0: ARiMR po 3 dniach kończy nabór wniosków! Zostały już tylko godziny

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: John Deere  

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *