Dopłaty do zbóż: kiedy Tusk uruchomi pomoc dla rolników?

W środę 24 kwietnia 2024 r. Czesław Siekierski, minister rolnictwa spotkał się z członkami Rady Młodych Rolników przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Dyskusja dotyczyła w dużym stopniu przygotowywanej pomocy dla rolników w postaci dopłat do zbóż za 2024 rok. 

Kiedy rozporządzenie o dopłatach do zbóż zostanie podpisane? 

Pomysł zdjęcia nadwyżki 5 mln ton zboża z rynku poprzez dopłaty pojawił się 9 marca podczas drugiej odsłony Szczytu rolniczego między premierem Tuskiem a protestującymi rolnikami. Pierwotnie rozwiązanie miało pojawić w ciągu kilku dni. A tymczasem minęło już ponad 6 tygodni i jak na razie rozporządzenie o dopłatach do zbóż jeszcze nie obowiązuje. Kiedt zatem wejdzie w życie? 

Według minista Siekierskiego, procedura związana z rozporządzeniem powinna się zakończyć w czwartek 25 kwietnia i wówczas można spodziewać się podpisu premiera Donalda Tuska pod nowym prawem

Dopłat do zbóż za 2024 rok: rolnicy mają wiele zastrzeżeń do formy pomocy

Zarówno rolnicy podczas protestów, jak i izby rolnicze w czasie konsultacji społecznych w sprawie rozporządzenie o dopłatach do zbóż zgłaszali wiele zastrzeżeń do formy pomocy. Gospodarze mają obawy, że uruchomienie wsparcia może spowodować obniżenie cen skupu zbóża i w praktyce dopłaty trafią do pośredników, a nie do rolników. Te obawy nie są bez podstaw, gdyż w ostatnim czasie Elewarr już obniżył ceny skupu zbóż.

Raport rynkowy z 19 kwietnia

Elewarr mocno obniża ceny zbóż. Aktualny raport z rynków rolnych

Izby rolnicze apelowały także o rozszerzenie listy zbóż objętych dopłatami chociażby o grykę, ale także o rzepak. Wśród postulatów wymieniano także konieczność rozszerzenia terminu sprzedaży zbóza także na końcówkę 2023 roku. Podobne zastrzeżenia zgłosili młodzi rolnicy podczas spotkania z Siekierskim. 

Nie ma idealnej interwencji – stwierdził na to szef resortu rolnictwa. Zaznaczył przy tym, że wsparcie ma ograniczone środki finansowe, a ponadto należało zwrócić uwagę na szczególne uszczelnienie systemu.

Jak poradzić sobie na przyszłość z nadwyżką zboża na rynku? 

Minister Siekierski oraz Adam Nowak, wiceszef resortu rolnictwa podczas spotkania z Radą Młodych Rolników przekonywali, że upłynnienie nadwyżki zbóż jest możliwe. A w przyszłości Polska może lepiej sobie radzić z nadwyżką zboża na rynku, ale muszą zostać wdrożone odpowiednie plany. 

 – Niezbędna jest odpowiednia infrastruktura techniczna, finansowa i ludzka, aby było możliwe rozwijanie i zwiększanie eksportu, w tym nadwyżek zbóż – powiedział minister Siekierski. A to wymaga rozbudowania służb handlowych w krajach o potencjalnych rynkach zbytu. Konieczna jest także rozbudowa infrastruktury portowej oraz uruchomienia odpowiednich kredytów i ubezpieczeń eksportowych.

Z kolei Adam Nowak zwrócił uwagę, że niezbędne jest wsparcie sektora produkcji zwierzęcej, gdyż jest on ściśle powiązany z produkcją roślinną.

Dopłaty do zbóż: jakie stawki?

Zgodnie z projektem rozporządzenia stawki dopłat do zbóż mają wynieść:

 • do ziarna sprzedanego od 1 stycznia do dnia 10 marca 2024 r. mają wynieść:
  • 1 080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
  • 740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;
 • do zbóż sprzedanych od 11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.: 
  • 1 620  zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
  • 1 110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta lub mieszanek zbożowych:

deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, 

stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta lub mieszanek zbożowych wynikającej z faktur, i liczby:

 • 5,4 – w przypadku pszenicy,
 • 3,7 – w przypadku żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

– jednak nie większej niż 300 ha.

Jeśli zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 2,1 mld zł zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Dopłaty do zbóż 2024

Dopłaty do zbóż 2024: STAWKI do hektara, a nie do tony! Czy trzeba dołączyć faktury?

Paweł Mikos

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *