Czy rolnicy będą musieli ugorować ziemię w 2024 roku? Wojciechowski o derogacji GAEC 8

Wojciechowski: trudniej będzie o derogację GAEC 8

Komisarz przyznał, że jest taka szansa, ale cała procedura jest znacznie trudniejsza niż przed rokiem. Wówczas na derogacje obowiązywania normy GAEC 8 musiała zgodzić się cała Komisja Europejska. Obecnie oprócz KE aprobatę muszą wyrazić także Parlament Europejski oraz Rada UE, czyli przedstawiciele 27 państw członkowskich.

Wojciechowski: pytanie czy odstępstwo od obowiązku ugorowania pomoże polskim rolnikom czy może zaszkodzi?

Jednak Wojciechowski twierdzi, że wyłączenie GAEC 8 nie musi być korzystne dla polskich rolników.

– Trzeba się zastanowić, czy zwiększenie produkcji zbóż to jest to, czego w tej chwili Unia Europejska najbardziej potrzebuje, i jak to się odbije na cenach. Jeżeli takie kraje, jak Francja czy Niemcy, włączą dodatkowo 4% gruntów do swojej produkcji, to będą to miliony ton dodatkowego zboża na europejskim rynku. Polska będzie miała mniejsze możliwości tego zwiększenia, dlatego że w Polsce gospodarstwa do 10 ha, które stanowią prawie 3/4 wszystkich gospodarstw, są już wyłączone z GAEC 8 – uważa Wojciechowski.

Siew roślin wiążących azot zamiast ugorowania. Czy to możliwe?

Z kolei rolnicy argumentują, że ugorowanie gruntów powoduje znaczne problemy z zachwaszczeniem ziemi. Przez to rolnicy muszą zużywać większe ilości środków ochrony roślin, a to powoduje, że sama norma GAEC 8 traci swój sens.

Z tego powodu francuski minister rolnictwa złożył propozycję, żeby zamiast ugorowania rolnicy zapewniali bioróżnorodność poprzez wysiewanie międzyplonów, roślin motylkowych i innych roślin wiążących azot. Niewykluczone, że GAEC 8 zostanie zmieniona właśnie w tę stronę, ale komisarz ds. rolnictwa nie deklaruje, kiedy może to nastąpić.

Rolnik za niestosowanie normy GAEC 8 może stracić nawet 15 proc. dopłat bezpośrednich

Za to zwraca uwagę, że kary za nieprzestrzeganie normy GAEC „są dość umiarkowane”.

– Jeśli rolnik wyłączy nie 4%, a tylko 2,5% gruntów z produkcji, nie poniesie żadnej kary. A rolnik, który w ogóle nie wyłączy tych gruntów spod produkcji, ryzykuje utratę do 15% dopłat bezpośrednich, więc to nie są jakieś sankcje, które by całkowicie wracały system – mówi Wojciechowski.

Na naszą uwagę, że w dobie kryzysu w rolnictwie utrata 15% płatności to poważny cios w gospodarstwo, komisarz stwierdził, że nikt nie udziela dotacji bezwarunkowo.

– Przy ogromnej presji, żeby w ogóle zlikwidować dopłaty bezpośrednie, jakieś ustępstwa na rzecz środowiska, bioróżnorodności były konieczne. Inaczej byśmy nie przeforsowali w ogóle Wspólnej Polityki Rolnej ani budżetu na rolnictwo – tłumaczy się Janusz Wojciechowski.

Paweł Mikos

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *