Ceny tuczników wzrosły nawet o 30 gr! Ile zakłady mięsne płacą aktualnie za świnie?

Ceny tuczników w Polsce wreszcie rosną

Trend spadkowy cen świń zaczyna wyhamowywać. Część monitorowanych przez nas zakładów mięsnych po raz pierwszy od kilku tygodni podniosła stawki. Kawiks Patoki płaci już o 30 gr więcej za żywiec niż tydzień temu.

Z naszej sondy (ceny pod artykułem) wynika, że ceny skupu tuczników wahają się w granicach: od 7,05 zł/kg do 8 zł/kg w wadze żywej. Z kolei w klasie E stawki wynoszą już poniżej 10 zł/kg. 

– Na rynku krajowym zakładom przetwórczym trudno jest zaspokoić zapotrzebowanie na surowiec nawet przy ograniczonych ubojach. Niewykluczone są w najbliższym tygodniu niewielkie wzrosty ceny skupu tuczników o ok. 0,10 zł/kg wagi poubojowej.- wyjaśnia Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej POLPIG.

Z danych KOWR i MRiRW wynika natomiast, że na rynku krajowym na przełomie sierpnia i września br. wyhamowany został, utrzymujący się od połowy lipca br., spadek cen zakupu żywca wieprzowego.W dniach 28.08 – 3.09.2023 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, tak jak w poprzednim tygodniu, kupowały świnie rzeźne średnio po 7,81 zł/kg. Był to poziom cen o 9 proc. niższy niż przed miesiącem, ale o 1 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2022 r.

W Polsce świnie tańsze niż w Niemczech i Hiszpanii

Na przełomie sierpnia i września br. średnio w UE za świnie rzeźne klasy E dostawcy uzyskiwali 231,24 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 0,6 proc. mniej niż w poprzednim tygodniu, o 6 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 10,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Jak wyjaśnia KOWR, w Polsce cena żywca tej klasy wyrażona w walucie unijnej była o 1,3 proc. (o 2,94 EUR) niższa niż średnio w UE i ukształtowała się na poziomie 228,30 EUR/100 kg.

Więcej niż w Polsce za świnie rzeźne uzyskiwali producenci m.in. z Niemiec i Hiszpanii, a mniej – z Niderlandów, Danii i Francji.

Ogromny spadek ubojów świń w UE

Jak tłumaczy Polpig, pogłowie świń, a tym samym produkcja trzody chlewnej, spadła w całej Unii Europejskiej. W pierwszej połowie 2023 roku w UE ubito o 8,9 proc. mniej świń. To dużo w porównaniu do zakładanego przez Komisję Europejską spadku 5 proc. produkcji żywca.

– Tak dużego spadku w skali roku nie było w historii notowań Eurostatu. Dodatkowo w kierunku utrzymywania mniejszej podaży żywca działają utrzymujące się wysokie temperatury powietrza, które konsekwentnie zmniejszają dzienne przyrosty zwierząt – wyjaśnia Polpig.

W Niemczech ceny świń wciąż bez zmian 

Natomiast w Niemczech dużej giełdzie VEZG ceny świń kolejny tydzień z rzędu pozostały bez zmian. Stawka za tuczniki utrzymała się na poziomie 2,30 euro/kg. Będzie obowiązywała do 20 września. Przeliczając na złotówki, niemieckie tuczniki skupowane są po ok. 10,62 zł/kg.

–  Na niemieckim rynku tuczników istnieje zrównoważona relacja między podażą i popytem. Dlatego ceny pozostają stabilne – wyjaśnia Stowarzyszenie Producentów Żywca i Mięsa (VEZG).

Jakie są aktualne ceny skupu świń w Polsce? Sonda z 8 września 2023 roku (w porównaniu do cen z 1 września 2023)?

Oto, jakie były ceny skupu świń w poszczególnych skupach w całej Polsce:

Kujawsko-pomorskie:

 • Kwiecińscy, Żnin – 7,05 zł/kg (spadek o 10 gr);

Lubelskie:

 • ZM Wierzejki – 7,30-7,80 zł/kg (wzrost o 20-30 gr);

Łódzkie:

 • Złotex, Złoczew – 7,50 zł/kg (bez zmian);
 • Marciniak, Sędzimirowice – 7,90 zł/kg (bez zmian);
 • Kawiks Patoki – 8 zł/kg (wzrost o 30 gr);

Małopolskie:

 • PW Laskopol Limanowa – 7,30 zł/kg (bez zmian);

Mazowieckie:

 • ZM Mościbrody – 9,80 zł/kg wbc kl. E (bez zmian);

Podlaskie:

 • ZM Bost, Turośń Kościelna – 7,50-7,90 zł/kg (wzrost o 10-20 gr);

Podkarpackie:

 • Kabanospol, Wielopole Skrzyńskie – 7,90 zł/kg (spadek o 10 gr);

Wielkopolska:

 • Jóźwiakowski – 7,20-7,80 zł/kg  (bez zmian);
 • Mróz – 9,80 zł/kg (wbc kl. E) (wzrost o 20 zł);

Kamila Szałaj
fot. arch.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *