Ceny drobiu odbiły po Nowym Roku. Jakie są ceny skupu brojlerów?

Produkcja drobiu w UE nadal wzrasta

Analizy ekspertów Banku Pekao jednoznacznie wskazują na postępujący wzrost produkcji mięsa na unijnym rynku kurcząt rzeźnych. Tylko w pierwszych 8 miesiącach roku 2023 masa ubojów w Unii Europejskiej przekroczyła 259 tys. t, co przełożyło się na 4-procentowy wzrost. Spadki produkcji mięsa drobiowego były odczuwalne jedynie na terenie 3 państw i to na poziomie niespełna 1%.

Na pozytywne prognozy dla produkcji drobiu ma wpływ dodatnia dynamika liczby wylęgów piskląt. Jak wskazują eksperci, w pierwszych III kwartałach 2023 r. główni producenci kurcząt w Unii Europejskiej deklarowali wzrosty w tym sektorze. Okazuje się, że jeden z przyrostów wyniósł 30,8 mln szt. Ponadto analitycy Banku Pekao podkreślają, że rok 2023 był kolejnym, w którym padł krajowy rekord liczby wylęgów, wynoszący 136 mln szt.

Jakie są ceny mięsa drobiowego w UE?

Jak wskazują eksperci, w maju roku 2023 notowania tuszek kurcząt rzeźnych były najwyższe, jednak potem zaczęły spadać. Trend spadkowy na europejskim rynku kurcząt rzeźnych utrzymuje się od połowy ubiegłego roku. Polskie mięso drobiowe najbardziej staniało w listopadzie, kiedy hodowcy odnotowali 18-procentowy spadek cen w stosunku do tych, które proponowano im w maju i 5-procentowy w stosunku do stycznia.

Jakie są perspektywy dla rynku drobiu na rok 2024?

Jednak na początku 2024 roku krajowe ceny kurcząt rzeźnych wreszcie wzrosły. Po spadku kwot utrzymującym się od kwietnia 2023 r. aż do połowy grudnia widoczna jest dobra zmiana. Choć podwyżki nie są duże, to warto zauważyć, że ceny skupu wróciły do poziomu z listopada ubiegłego roku. Wcześniejsze spadki cen żywca drobiowego nastąpiły w wyniku wywieranej na nie presji przez taniejące mięso i wzrost produkcji, który nastąpił z powodu obniżenia jej kosztów.

Jak wynika z corocznego raportu przygotowanego przez Bank Pekao, w roku 2024 czynniki sezonowe mogą przyczynić się do spadku cen w I kwartale. Chwilowe spadki w niedługim czasie powinny zostać zastąpione wzrostem cen, jednak zdaniem ekspertów nie przekroczą one kwot z roku 2023.

Średnie krajowe ceny skupu kurcząt (zł/kg)

FOTO: Pekao S.A./ zrzut ekranu

Ceny skupu drobiu rzeźnego w makroregionach Polski?

Z zestawienia cen Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla makroregionów Polski wynika, że średnia cena brojlerów na koniec grudnia wyniosła 4,66 zł/kg. Natomiast średnie ceny brojlerów w poszczególnych częściach kraju były następujące:

 • region północny: 4,85 zł/kg (spadek o 1,7%),
 • region centralny: 4,65 zł/kg (spadek o 0,8%),
 • region południowo-wschodni: 4,85 zł/kg (wzrost o 14,1%),
 • region zachodni: 4,62 zł/kg (wzrost o 0,5%).

Jakie są aktualne ceny skupu brojlerów w Polsce? Sonda z 8 stycznia 2024 r.

Ceny brojlerów w poszczególnych skupach w Polsce były następujące:

 • ALGAS Zakłady Drobiarskie: 4,90 zł/kg,
 • ER-DROB: 4,66 zł/kg,
 • GALLUS ubojnia drobiu: 4,65 zł/kg,
 • Górni Sp. z o.o.: 4,50 zł/kg,
 • KPS Food: 4,60 zł/kg,
 • Plukon Agri Polska: 4,66 zł/kg,
 • Polana Sp. z o.o.: 4,50 zł/kg,
 • Ubojnia drobiu EUROQR Smyków: 5,00 zł/kg,
 • Ubojnia Drobiu Jerzy Konkol: 4,85 zł/kg,
 • Ubojnia drobiu KOKO: 4,80 zł/kg,
 • Ubojnia drobiu Sokółka Eko Gril: 4,80 zł/kg.

Ceny świń

Zakłady mięsne wciąż obniżają ceny tuczników. Jakie są ceny świń pod koniec grudnia?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: Bank Pekao, MRiRW

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *