Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: część rolników nie dostała dodatkowej pomocy. Czy mają szansę na wyrównanie?

Wyrównania stawek za akcyzę nie będzie

Rolnicy w piśmie skierowanym do resortu rolnictwa wskazali, że w trakcie roku powstało zróżnicowanie zwrotu akcyzy, w związku z czym większość rolników wykorzystała przysługujący im limit w pierwszym terminie, w którym można było składać wnioski o zwrot akcyzy.

Jakie są nowe stawki zwrotu akcyzy za paliwo w 2023 r.?

Stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego po II naborze wniosków przedstawiają się w następujący sposób:

  • 2 zł/l oleju napędowego zakupionego w okresie 1.02 – 31.07.2023 r. na użytki rolne i utrzymywane bydło (małe i średnie gospodarstwa, do wysokości niewykorzystanego limitu z pierwszego naboru wniosków).
  • 1,20 zł/l oleju napędowego zakupionego w okresie 1.08.2022 – 31.01.2023 na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie (wszystkie gospodarstwa rolne).
  • 2 zł/l oleju napędowego zakupionego w okresie 1.02 – 31.07.2023 r. na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie (małe i średnie gospodarstwa, do wysokości niewykorzystanego limitu wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.).
  • 1,46 zł/l oleju napędowego zakupionego w okresie 1.02 – 31.07.2023 r. dla dużych przedsiębiorstw rolnych.

Dlaczego MRiRW nie wyrówna stawek?

Jak wynika z odpowiedzi MRiRW, zmiana stawki zwrotu podatku akcyzowego do wysokości 1,46 zł nastąpiła na podstawie art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 3 czerwca 2023 r.

Jeżeli chodzi zaś o pomoc dla MŚP w wysokości 0,54 zł do 1 litra ON, jest ona wypłacana na podstawie art. 3 ww. ustawy z uwzględnieniem decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej program pomocy SA. 107291(2023/N) – Polska – TCTF: Pomoc na obniżenie kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Powyższe argumenty świadczą o tym, że nie istnieje podstawa prawna do zmiany stawki zwrotu podatku akcyzowego dokonanego w I terminie 2023 roku.

Kiedy rolnicy otrzymają zwrot podatku akcyzowego za paliwo?

Rolnicy, którzy ubiegali się o zwrot akcyzy w drugim naborze wniosków, mogą otrzymać pieniądze już w październiku. Okres wypłacania wniosków będzie trwał od 2 do 31 października 2023 r.

Ponadto MRiRW poinformowało, że na podstawie ww. ustawy z dnia 9 maja 2023 r. od II terminu naboru wniosków o zwrot podatku producenci rolni mogą korzystać z dodatkowego limitu oleju napędowego, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego i dodatkowa pomoc w przypadku posiadania w 2022 r. świń, owiec, kóz lub koni.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: gov.pl

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *