Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024: jakie są limity i stawki?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024: jakie terminy?

Od 1 do 29 lutego rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego, które kupili na fakturę między 1 sierpnia ub.r. a 31 stycznia br.

Stawka zwrotu wynosi 1,46 zł na 1 litr ON, czyli będzie na takim poziomie, jak podstawowa stawka w drugiej połowie ubiegłego roku. Aczkolwiek w drugim terminie składania wniosków w 2023 r. rolnicy, którzy nie prowadzili bardzo dużych gospodarstw, mogli liczyć jeszcze na dodatkowe 0,54 zł/l, na które ze względu na trudną sytuację wywołaną agresją Rosji w Ukrainie zgodziła się KE.

Kwota zwrotu podatku w br. będzie ustalana w ramach rocznego limitu na podstawie powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu rolnika określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na 1 lutego br. oraz w odniesieniu do posiadanych w gospodarstwie w 2023 r. świń oraz dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni.

Stawka zwrotu wynosi 1,46 zł na 1 litr ON, czyli będzie na takim poziomie, jak podstawowa stawka w drugiej połowie ubiegłego roku.

FOTO: Magdalena Szymańska

Jakie stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze?

Limit zwrotu ustala się jako sumę kwot będących iloczynem stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych i kwot stanowiących iloczyn:

  • stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła,stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń,
  • stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP owiec,
  • stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP kóz,
  • stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP koni.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dopłaty do paliwa rolniczego?

Niestety, pomimo że dane te można by pobrać z systemu IRZplus, rolnik musi udać się po informacje o stanie zwierząt do oddziału powiatowego ARiMR. Producent świń musi pozyskać z Agencji i podać we wniosku liczbę świń, natomiast utrzymujący bydło, owce, kozy lub konie – liczbę DJP w odniesieniu do każdej siedziby stada w ostatnim dniu każdego miesiąca.

Zwrot akcyzy za paliwo

Jaki WNIOSEK musi złożyć rolnik do ARiMR, żeby dostać dopłaty do paliwa rolniczego?

Ile pieniędzy przeznaczono na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego zaplanowano w tym roku 1,663 mld zł. Przewidziano, że rolnicy będą ubiegali się o zwrot akcyzy do maksymalnie 90% powierzchni użytków rolnych objętej podstawowym wsparciem dochodów. Skoro PWD zostało naliczone do 14,13 mln ha, zwrot akcyzy obejmie nie więcej jak 12,75 mln  ha. Jednocześnie zwrot podatku akcyzowego będzie przysługiwał do około: 9,6 mln szt. świń, 4,2 mln DJP bydła, 260,3 tys. DJP owiec, 62 tys. DJP kóz oraz 285 tys. DJP koni.

Zwrot akcyzy za paliwo 2024

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: będzie stawka 2 zł za litr? Jest jasna deklaracja rządu

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *