Zielony Ład bez korzyści dla producentów mleka

Polityka klimatyczna staje się motorem europejskiej gospodarki

Wprowadzane w ramach Zielonego Ładu zmiany opierają się na tym, że każdy aspekt życia mieszkańców państw unijnych staje się powiązany z polityką klimatyczną, a ona sama motorem gospodarki. Tym samym, zmienia się rola wielu grup społecznych, w tym rolników.

Tradycyjnie, chociaż to też uproszczenie, głównym celem rolnictwa była produkcja żywności. Tymczasem rolnikom zadano nową rolę, która ma ukierunkowywać ich działania. Jest nią ochrona klimatu i środowiska. Według wprowadzanego Zielonego Ładu, rolnik ma poprawiać stan czystości wód, dbać o czyste powietrze oraz wykonać cały szereg prac, który związany jest z ogólnie pojętą bioróżnorodnością. Owszem, trudno nie zgodzić się, że występuje tu pewien potencjał, który zresztą prowadzący uprawy lub hodowle wykorzystują, ponieważ znacznej ich części sprzyja. Jednak w wydaniu, jakie narzuca Bruksela, jest to niewykonalne i spowoduje więcej szkód niż korzyści.

To nie jest czas na wprowadzanie Zielonego Ładu

Przede wszystkim, zmiany wprowadzane są zbyt szybko i kompletnie nie w czas. Zielony Ład to projekt na czas hossy, a nie kryzysu czy zaostrzonej konkurencji. Za granicami Polski ma miejsce największy konflikt zbrojny w Europie od zakończenia drugiej wojny światowej. W kilku państwach unijnych mamy do czynienia z recesją gospodarczą. Południowa Europa walczy z bezrobociem. Wszystko to wpływa na ceny żywności, która znacząco zdrożała.

Tymczasem z Komisji Europejskiej płynie sygnał, że należy poświęcić część dochodów i to w momencie, kiedy jest ich za mało. Dla hodowcy bydła mlecznego liczy się każdy hektar, tymczasem 4% areału ma być przez niego niewykorzystane. W początkowej wersji miało to być zresztą 10%. Niemniej, pojutrze może to być i 30%, o ile postawi się wymóg zintensyfikowania walki o klimat.

Rolników jak i reszty społeczeństwa nie stać na zieloną politykę

Jednocześnie z Brukseli słychać nieustanne utyskiwania i żale nad malejącą liczbą rolników w państwach unijnych. Niestety, przy tak dużej niepewności trudno o zastępowalność pokoleniową wśród rolników. Dla hodowcy bydła mlecznego z Zielonego Ładu poza kolejnymi obowiązkami i zmniejszeniem możliwego do wykorzystania areału nie wynika właściwie nic. Większość i tak optymalizuje swoją produkcję z uwzględnieniem kwestii środowiskowych. Gdyby rolnik do tego nie dążył czy nie poprawiał dobrostanu zwierząt, to najzwyczajniej nie miałby z czego żyć.

Ostatnie rolnicze protesty rozlewające się właściwie po całej już Europie pokazują główny problem związany z zielonoładową polityką. Rolników, ale też i pozostałej części społeczeństwa najzwyczajniej na nią nie stać. Genezą masowych protestów w Niemczech były przede wszystkim przesunięcia budżetowe, ponieważ na walkę z klimatem najzwyczajniej zabrakło pieniędzy. Stąd też rozpoczęło się jej poszukiwanie między innymi wśród producentów rolnych. Wcale nie jest wykluczone, a nawet wysoce prawdopodobne, że dojdzie do tego w Polsce.

Artur Puławski

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *