Zaprawianie ziarna pierwszym koniecznym zabiegiem ochrony roślin

Jak skutecznie zaprawić zboże?

Sprawcy chorób grzybowych mogą znajdować się zarówno na okrywie ziarniaka jak i w samym ziarnie – pod okrywą nasienną, a nawet w zarodku, ale przede wszystkim w glebie szczególnie na resztkach pożniwnych.

Zaprawa powinna więc charakteryzować się wysoką skutecznością zabezpieczenia młodych wschodzących roślin przed chorobami grzybowymi, ziarno zaś powinno być odpowiednio oczyszczone z pośladu i pyłów, które to elementy pochłaniają część i tak niewielkiej ilości cieczy użytkowej przygotowanej do zaprawiania.

Tak więc bardzo ważnymi elementami związanymi z zaprawianiem materiału siewnego są przede wszystkim: odpowiednia dobra zaprawa, czystość przygotowanego do zaprawienia ziarna, a także sprzęt, którym będziemy wykonywali zaprawianie czyli zaprawiarka, od której między innymi zależy precyzja zaprawienia materiału siewnego.

Gamelan 100 FS – protiokonazol po raz pierwszy solo w zaprawie

Najnowsza zaprawa firmy Innvigo to Gamelan 100 FS. Jest to zaprawa, której substancją czynną jest protiokonazol. Mechanizm działania tej substancji polega na hamowaniu syntezy ergosterolu – składnika niezbędnego do budowy ścian komórkowych grzyba.

Substancja ta znana jest jako wysoce skuteczna i stosowana jest w formie zabiegów opryskiwania w całym kraju. Posiada szeroki zakres zwalczanych chorób grzybowych. Natomiast użyta solo w formie zaprawy do zbóż, pojawia się na polskim rynku po raz pierwszy.

Zaprawa działa zarówno powierzchniowo jak i układowo, dzięki czemu jej skuteczność zwalczania chorób jest wysoka. Ponieważ protiokonazol użyty w tej zaprawie posiada działanie zapobiegawcze, interwencyjne ale także wyniszczające, dlatego Gamelan 100 FS doskonale radzi sobie na wszystkich poziomach zwalczania chorób grzybowych na plantacji młodych wschodzących roślin. Posiada rejestrację do zaprawiania ziarna zbóż ozimych: pszenicy, pszenżyta i żyta. Gamelan 100 FS zwalcza takie choroby jak: w pszenicy fuzaryjną zgorzel siewek, śnieć cuchnącą pszenicy, głownie pylącą pszenicy i pleśń śniegowa zbóż i traw, natomiast w pszenżycie i życie: fuzaryjną zgorzel siewek i pleśń śniegową zbóż i traw oraz głownie źdźbłową w życie.

Zaprawy nasienne INNVIGO skuteczne w zapobieganiu chorobom grzybowym

Ponadto firma INNVIGO posiada jeszcze 3 zaprawy nasienne: dwuskładnikową zaprawę Flutrix 050 FS i dwie zaprawy jednoskładnikowe Madron 50 FS i Triter 050 FS

Zaprawa Flutrix 050 FS zawiera dwie substancje czynne: fludioksonil o działaniu powierzchniowym i tritikonazol o działaniu układowym. Zaprawa ta ma zastosowanie w zaprawianiu wszystkich podstawowych gatunkach zbóż ozimych: pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu oraz jarych: pszenicy, jęczmieniu i owsie.

Zaprawą jednoskładnikową zawierającą powierzchniowo działający fludioksonil jest Madron 50 FS. Zaprawa ta służy do zaprawiania zbóż ozimych: pszenicy, pszenżyta i żyta. Ponadto zaprawa posiada szeroką rejestrację w zwalczaniu chorób grzybowych w wielu uprawach małoobszarowych wśród których znajdują się m.in. grochy, łubiny, bobik, soja, fasola, słonecznik, żyto jare i wiele innych.

Inną zaprawą jednoskładnikową dostępną w Innvigo jest Triter 050 FS zawierający działającą układowo substancję czynną tritikonazol. Zaprawa ta zwalcza choroby grzybowe w zbożach ozimych: pszenicy, pszenżycie i życie oraz w zbożach jarych: pszenicy i jęczmieniu.

Wszystkie zaprawy nasienne Innvigo charakteryzuje doskonała skuteczność zapobiegania chorobom grzybowym mogącym zagrażać młodym wschodzącym roślinom oraz dobre i równomierne pokrycie zaprawianych nasion.

Nawóz donasienny StartaVit uławi zbożom start

Produktem, który może znacząco wpłynąć na wzrost i rozwój siewek oraz systemu korzeniowego, może przyspieszać wschody, a dodatkowo obniżać wrażliwość zbóż ozimych na przymrozki jest nawóz donasienny StartaVit. Zawarte w nim specjalne substancje, niejako przyklejają mieszaninę zaprawy i nawozu do okrywy nasiennej, co skutkuje jeszcze lepszym pokryciem ziarna, a uzyskane wybarwienie materiału siewnego jest intensywniejsze.

StartaVit dostarcza młodym, wschodzącym zbożom podstawowe mikroskładniki pokarmowe: miedź, żelazo, mangan, cynk w formie schelatowanej, dzięki czemu są o wiele łatwiej przyswajane przez rośliny uprawne, a ponadto zawiera rozpuszczalny w wodzie bor i molibden.

Ścisłe doświadczenia, przeprowadzone w Zakładzie Mykologii w Instytucie Ochrony Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu, wykazały, że łączne stosowanie zaprawy Flutrix 050 FS z nawozem donasiennym StartaVit przynosi bardzo korzystny efekt w postaci znaczącego przyrostu zarówno masy nadziemnej i masy podziemnej młodych roślin.

Jacek Dorna

INNVIGO

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *