Zaczynają rosnąć ceny mleka i spada produkcja. Przynajmniej w USA

Czwarty z rzędu wzrost indeksu cen na GDT daje powody do optymizmu

Wzrost ten można było zaobserwować podczas aukcji, która odbyła się 17 października, co oznaczało czwarty z rzędu skok indeksu. W przeciwieństwie do poprzedniej aukcji, ceny zaobserwowane w poszczególnych kategoriach produktów wykazały wzrost. Odtłuszczone mleko w proszku (OMP) i pełne mleko w proszku o około 4%, bezwodny tłuszcz mleczny wzrósł o 7%, masło o prawie 3%, a zarówno laktoza, jak i ser cheddar odnotowały nieznaczny, ale wciąż wzrost o 0,2%.

Spadająca produkcja mleka w USA pociąga za sobą wzrost cen surowca

Jednocześnie na świecie zaczyna rosnąć cena mleka i spadać produkcja. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych w listopadzie cena podstawowa sprzedaży mleka odnotowała znaczny wzrost, osiągając najwyższy poziom od ostatnich 10 miesięcy. Obecna cena wynosząca 19,75 dolara za 100 funtów (ok. 1,85 zł/kg) oznacza wzrost o 28 centów w porównaniu z październikiem. Pozostaje jednak ona wciąż o 4,34 dolara niższa od ceny odnotowanej w listopadzie 2022 roku. Przewiduje się, że średnie listopadowe ceny mleka (klasy I) wyniosą około 22,57 dolara za 100 funtów (ok. 2,11 zł/kg). Amerykańscy eksperci optymistycznie patrzą na przyszłe perspektywy gospodarcze Stanów Zjednoczonych, spodziewając się poprawy ogólnych warunków gospodarczych w przyszłym roku, pomimo utrzymujących się obaw.

W świetle kompleksowego badania przeprowadzonego przez Umpqua Bank, które objęło małe i średnie przedsiębiorstwa z całego kraju, stwierdzono, że większość respondentów z sektora rolnego pozytywnie ocenia nadchodzące warunki gospodarowania. Ponad 50% uczestników wyraziło optymizm, zaś jeszcze większa część, bo 59%, przewiduje wzrost przychodów.

Umpqua Bank to instytucja finansowa działająca na terenie zachodnich Stanów Zjednoczonych, w szczególności w stanach Oregon, Waszyngton, Kalifornia, Idaho, Nevada, Utah, Arizona i Kolorado.

Stado mleczne w Stanach Zjednoczonych osiągnęło najniższe pogłowie od stycznia 2022 r., co skutkuje spadkiem produkcji mleka z rzędu od trzech miesięcy w ujęciu rok do roku. Według wrześniowego raportu dotyczącego produkcji mleka, przedstawionego przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) 19 października, produkcja mleka w Stanach Zjednoczonych spada trzeci miesiąc z rzędu, osiągając wartość poniżej poziomu produkcji odnotowanej w tym samym okresie ubiegłego roku. Według obliczeń Departamentu Rolnictwa, obecna wielkość stada w USA osiągnęła najniższy poziom od stycznia 2022 r. Produkcja mleka w USA zanotowała spadek o 0,2% i wyniosła 18,21 mld funtów (8,2 mld kg). Dodatkowo, pogłowie krów w kraju zmniejszyło się o 36 tys. sztuk, co daje łącznie 9,37 mln krów.

Kiedy w Stanach rośnie optymizm na rynku mleka, w Rosji wzrasta pesymizm

Według wstępnych prognoz z września 2023 r., pogłowie krów mlecznych w Stanach Zjednoczonych znajduje się obecnie na najniższym poziomie od 20 miesięcy, począwszy od stycznia 2022 r. We wrześniu 2023 r. przewidywane pogłowie krów w Stanach Zjednoczonych wyniosło 9,37 mln, co oznacza spadek o około 36 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wstępna ocena wskazuje, że całkowita produkcja mleka we wrześniu 2023 r. była niższa w porównaniu z tym samym miesiącem roku poprzedniego, co oznacza trzeci z rzędu miesiąc spadku.

Zupełnie inne nastroje panują w Rosji. Podczas konferencji: Transformacja Przemysłu Mleczarskiego, Marina Petrowa, wiceprzewodnicząca komisji biznesowej Moskiewskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, podkreśliła konsekwencje, jakie napotykają rosyjskie przedsiębiorstwa mleczarskie w związku ze spadkiem siły nabywczej rosyjskiego społeczeństwa. Ponadto, zaostrza się walka o konsumentów. W rosyjskim sektorze mleczarskim można zaobserwować rosnącą popularność marek własnych, stanowiących obecnie 25% całkowitego obrotu branży. Przemysł mleczarski stoi przed rosnącymi wyzwaniami, starając się pozostać konkurencyjnym w stosunku do marek własnych. Obecnie w Rosji obserwuje się, że przedsiębiorstwa działające w tej branży są masowo przejmowane przez większe podmioty. W ostatnich latach w Rosji nastąpił znaczny wzrost popularności dyskontów oferujących najniższe na rynku ceny. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 3–5 lat na półkach tego typu marketów znajdzie się nie mniej niż 50% marek własnych.

W ciągu ostatnich kilku lat w rosyjskich supermarketach i hipermarketach można było zaobserwować spadek lub stagnację sprzedaży. Na przykład, jedna z wiodących sieci spożywczych w Rosji, tj. OK, poniosła stratę netto w wysokości 3 miliardów rubli (równowartość 30 milionów dolarów) w drugim kwartale 2023 roku. Z kolei dyskonty i sprzedaż internetowa wykazały wzrost dochodów.

Jarosław Malczewski

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *