Z jaką maksymalną prędkością może jechać ciągnik? Jaki mandat za zbyt szybką jazdę?

Ciągnik rolniczy na polskiej drodze do ilu kilometrów może się rozpędzić?

Ślamazarność ciągników rolniczych na polskich drogach nie wynika ze tego, że pojazd ten technicznie nie może poruszać się szybciej. Nie wynika to również z tego, że rolnik za kierownicą traktora chce zrobić wszystkim użytkownikom drogi na złość. Nie. To wynika z obowiązującego w Polsce prawa, które wymagałoby dostosowania do aktualnej sytuacji na rynku producenckim.

Ścisłej jest to regulowane przez zapisy zawarte w Prawie o ruchu drogowym. To ten przepis ogranicza maksymalną prędkość ciągnika rolniczego, z jaką ten może poruszać się po drogach publicznych w naszym kraju. Rolnicy, chociaż mogliby jechać i dwukrotnie szybciej, nie robią tego z uwagi na konsekwencje i grożące im mandaty.

Art. 20. – [Dopuszczalna prędkość] – Prawo o ruchu drogowym

6. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi:

1) ciągnika rolniczego (również z przyczepą) – 30 km/h;

Ile wyciągnął najszybszy ciągnik rolniczy?

Rekord Guinnessa w tej kategorii należy do ciągnika rolniczego JCB Fastrac Two. Został ustanowiony w 2019 roku i wynosi 247,5 km/h. Za kierownicą tego potwora, który był zasilany zmodyfikowaną wersją 7,2-litrowego silnika Diesla JCB 672 z sześcioma cylindrami, który w standardowej wersji generuje około 1000 KM po modyfikacjach, zasiadł kierowca wyścigowy Guy Martin.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości?

Przekroczenie dopuszczalnych prędkości to jedno z najczęstszych wykroczeń drogowych, jakie popełniają kierujący pojazdami, w tym również ciągnikami rolniczymi. Taryfikator jest nieubłagany i przedstawia się następująco:

  • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 50 zł.
  • przekroczenie prędkości o 11-15 km/h – 100 zł
  • przekroczenie prędkości o 16-20 km/h – 200 zł.
  • przekroczenie prędkości o 21-25 km/h – 300 zł.
  • przekroczenie prędkości o 26-30 km/h – 400 zł.
  • przekroczenie prędkości o 31-40 km/h – 800 zł

Michał Czubak

fot.Envatro Elements/Ryhor Bruyeu (Grisha Bruev)

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *