Wśród rolników zawrzało. Nie zgadzają się na zmiany w przetargach na dzierżawę ziemi z KOWR

KRIR chce zmian w przetargach na dzierżawę ziemi z KOWR

10 stycznia Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministerstwa rolnictwa o zmiany w przetargach na dzierżawę ziemi z KOWR. Chodzi o zmianę oceny kryteriów w przetargach, a dokładnie o wprowadzenie punktów za wykształcenie i udzielenie pierwszeństwa dla rolników, którzy jeszcze nie dzierżawią państwowych gruntów.

Rolnicy: proponowane zmiany w przetargach są krzywdzące

Po opublikowaniu tej informacji wśród rolników zawrzało. Sprzeciwiają się tym zmianom, bo, jak tłumaczą, są one krzywdzące.

– Przecież obecnie i tak ziemię dostaje w pierwszej kolejności dostaje rolnik, który ma jej mało. Więc wprowadzenie zmiany, że więcej punktów ma ten, co nie ma hektarów z KOWR jest nieporozumieniem – mówi nam Łukasz Buchajczyk, rolnik z Drawna w woj. zachodniopomorskim.

Buchajczyk zaznacza, że bardzo krzywdzące byłoby także wprowadzenie punktów za wykształcenie.

– Wykształcenie nie powinno decydować o możliwości dzierżawy. Są przecież gospodarstwa, a znam takie osobiście, gdzie 16-letni syn musiał przejąć gospodarstwo, bo zmarł mu ojciec. Nie miał czasu na naukę, bo musiał pracować na roli. I co? Jest teraz gorszym rolnikiem, bo papierka nie ma? Nie. Nie można uznać, że ten kto ma wykształcenie jest lepszy w prowadzeniu gospodarstwa – denerwuje się Buchajczyk.

Dolnośląscy rolnicy: miały być szersze konsultacje przez wojewódzkie izby rolnicze

Także Dolnośląska Izba Rolnicza sprzeciwia się zmianom zaproponowanym przez KRIR. 

– Nie zgadzamy się z zaproponowaną zmianą kryteriów, zwłaszcza dotyczącą wykształcenia – tłumaczy Ryszard Borys, szef Izby.

Poza tym, jak wskazuje Dolnośląska Izba Rolnicza ustalenia w zakresie zmian nie zapadły podczas posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2023 r.

– Na tym posiedzeniu ustalono, że do tematu powrócimy na kolejnym posiedzeniu i w tym zakresie będą prowadzone szersze konsultacje przez wojewódzkie izby rolnicze – zaznacza prezes DIR.

Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz w tej sprawie do KRIR. Jak tylko uzyskamy odpowiedź, opublikujemy ją. 

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *