Wirus ASF mniej różnorodny, ale wciąż bardzo groźny dla świń

Od 30 listopada w Polsce obowiązują zmiany regionalizacji związanej z afrykańskim pomorem świń

Główny lekarz weterynarii poinformował o przeniesieniu niektórych powiatów i gmin w województwach lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, małopolskim i święto­krzyskim do innych obszarów objętych ograniczeniami. Strefa czerwona w Lubelskiem została zniesiona na rzecz strefy różowej w powiatach: chełmskim (gminy Sawin, Ruda Huta, Chełm, Dorohusk, Kamień), włodawskim (gmina Wola Uhruska).

Strefa różowa została zamieniona na niebieską w województwie mazowieckim w powiatach mińskim (gminy Siennica i Latowicz) i siedleckim (gminy Wodynie, Kotuń i Skórzec) oraz w województwie podkarpackim w powiatach dębickim (część gminy Czarna, część gminy Dębica i część gminy Żyraków), ropczycko-sędziszowskim (gmina Ostrów i część gminy Sędziszów Małopolski) oraz mieleckim (gminy Wadowice Górne i Radomyśl Wielki).

Znika strefa niebieska, jest obszar wolny

Komisja Europejska wyraziła też zgodę na zniesienie strefy niebieskiej, a tym samym wprowadzenie obszaru wolnego od ASF w województwach:

  • świętokrzyskim w powiatach buskim (gminy Nowy Korczyn, Wiślica, Busko-Zdrój, Gnojno, Tuczępy, Stopnica oraz Solec-Zdrój) i staszowskim (gmina Szydłów),
  • małopolskim w powiatach tarnowskim (gminy Wietrzychowice, Radłów, Żabno, Lisia Góra, Skrzyszów i część gminy Tarnów) oraz dąbrowskim (gminy Olesno, Gręboszów, Mędrzechów, Bolesław, Dąbrowa Tarnowska i Radgoszcz),
  • podkarpackim w powiatach dębickim (gmina Pilzno, część gminy Czarna, część gminy Dębica wraz z miastem Dębica i część gminy Żyraków) oraz ropczycko-sędziszowskim (gmina Wielopole Skrzyńskie, Ropczyce, część gminy Sędziszów Małopolski i gmina Iwierzyce).

W związku ze zmianami w regionalizacji złagodzone zostaną restrykcje w przemieszczaniu świń, mięsa oraz produktów wieprzowych. To ważne także dlatego, że rolnicy, którzy znaleźli się na obszarach ASF, otrzymują zwykle niższe ceny za sprzedany żywiec. W związku z tym obszary objęte ograniczeniami powinny być znoszone jak najszybciej. Nie jest to łatwe, chociaż sytuacja epidemiologiczna związana z afrykańskim pomorem świń w Polsce uleg­ła poprawie w stosunku do lat 2018–2021, jednak w ostatnim okresie zaobserwowano wzrost liczby ognisk u dzików i jest gorzej niż w 2022 roku. Od początku roku do grudnia stwierdzono 30 ognisk ASF u w stadach świń, czyli o 16 więcej niż w ubiegłym. Wciąż nie radzimy sobie też z rozprzestrzenianiem się choroby w populacji dzików. W ostatnim czasie ogniska stwierdzane są przede wszystkim w województwach dolnośląskim, lubelskim i zachodniopomorskim. W 2023 roku stwierdzone wyniki pozytywne dotyczyły 2850 dzików padłych, 860 odstrzelonych i 23 pochodzących z wypadków i kolizji.

W Niemczech celem na obszarach występowania wirusa jest ograniczenie populacji dzików do 0,2 sztuki na 100 ha oraz cotygodniowe poszukiwanie przez drony i psy w celu monitorowania i usuwania padłych sztuk. Do tej pory ukończono też 785 km ogrodzenia stałego i 71 km ogrodzenia elektrycznego, a w budowie jest jeszcze 100 km płotu.

We Włoszech po wykryciu kilku ognisk choroby w gminie Zinasco w regionie Lombardia w prowincji Pawia w sierpniu i wrześniu 2023 roku skontrolowano 1566 gospodarstw obejmujących około 75% pogłowia trzody chlewnej na tym obszarze i wykonano ponad 9 tys. badań laboratoryjnych w kierunku ASF. Po przeprowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego wyznaczono 127 gospodarstw kontaktowych związanych z ogniskami w Zinasco, a w ramach środków zapobiegawczych uśmiercono 13 863 świnie. Ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się choroby w pobliżu gmin Montebello della Battaglia i Zinasco zlikwidowano 9 gospodarstw i zabito tam 12 905 zwierząt. Wydano około 13,5 mln euro na odszkodowania dla rolników.

Nawet legalny import produktów wieprzowych jest zagrożeniem

Afrykański pomór świń zagraża globalnej produkcji trzody chlewnej, a jego rozprzestrzenianie się stanowi poważne zagrożenie dla Hiszpanii, jednego z wiodących producentów w Europie i na świecie. Choć naukowcy przyznają, że ryzyko przedostania się choroby wraz ze zwierzętami jest największe, to pasze, w tym soja i kukurydza, również budzą obawy. Przeprowadzono badanie, które ocenia ryzyko wprowadzenia wirusa ASF do Hiszpanii poprzez legalny import produktów wieprzowych. Wyniki sugerują, że najwyższe jest ze strony takich krajów, jak Węgry, Portugalia i Polska. Nielegalny handel i przewożenie produktów wieprzowych na własne potrzeby (na przykład w bagażu pasażerów samolotów czy statków) nie zostały uwzględnione w analizie ze względu na brak dostępnych wiarygodnych danych. Naukowcy podkreślają, że mogło to mieć wpływ na wyniki badania, a ryzyko wprowadzenia wirusa może być wyższe niż szacowane.

Niemniej jednak, uzyskane informacje mogą przyczynić się do skierowania odpowiednich działań zapobiegawczych w obszarach o podwyższonym ryzyku, a także poprawy strategii kontroli biobezpieczeństwa, a ostatecznie pomogą zmniejszyć ryzyko wprowadzenia afrykańskiego pomoru świń do Hiszpanii, co byłoby katastrofą dla unijnego sektora produkcji trzody chlewnej. Hiszpanie produkują więcej, aniżeli potrzebują, i są zmuszeni eksportować wieprzowinę. Gdyby wirus dotarł do tego kraju, całość nadwyżki pozostałaby na rynku europejskim, co oznaczałoby zapewne dramatyczny spadek cen żywca. Wszystkim więc powinno zależeć na ochronie przed zawleczeniem ASF do hiszpańskich chlewni.

Naukowcy z USA po ponownych analizach próbek zakażonych ASF wykryli, że jest zdecydowanie mniej genotypów wirusa, niż dotychczas uważano

FOTO: Dominika Stancelewska

Centrum informacji o zdrowiu świń (SHIC) współpracujące z Departamentem Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) od lat skupia się na identyfikacji dróg przedostawania się wirusa ASF do gospodarstw w celu poprawy bezpieczeństwa biologicznego. Większość badań jest przeprowadzanych w Wietnamie. Na podstawie danych zebranych w dwóch wietnamskich gospodarstwach o różnym poziomie bezpieczeństwa biologicznego nie przedstawiono dowodów na to, że gryzonie są istotnym czynnikiem przenoszenia afrykańskiego pomoru świń między zwierzętami lub stadami. Inne badania w ramach projektów prowadzonych przez SHIC i USDA wykazały, że po obróbce cieplnej w temperaturze 54 i 63°C nie wykryto wirusa. Jednakże w innym doświadczeniu, w którym świnie miały kontakt z odchodami skażonymi ASF i wcześniej przechowywanymi w temperaturze 54°C przez 10 minut, w ich krwi po 5 dniach wykryto DNA wirusa, co wskazuje, że zakaźność ASF wciąż pozostała.

Nie 25, a 6 genotypów wirusa afrykańskiego pomoru świń

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych poinformował, że naukowcy zmniejszyli liczbę szczepów wirusa ASF do zaledwie 6 genotypów. Do tej pory, zgodnie z klasyfikacją genotypową, przekonywano, że ​​istnieje ich aż 25, jednak według amerykańskiego zespołu ta liczba powinna być znacznie niższa, gdyż istnieje mniejsza różno­rodność wirusa, niż dotychczas sądzono. Główna metoda genotypowania wirusa afrykańskiego pomoru świń opiera się na sekwencjonowaniu fragmentu genu kodującego białko strukturalne p72. Naukowcy z USDA doszli do wniosku, że większość początkowo stworzonych genotypów opartych na p72 nie została zidentyfikowana na podstawie żadnych konkretnych kryteriów metodologicznych ani poprawnie porównana z już istniejącymi genotypami ASF. Na podstawie analizy sekwencji białka p72 amerykańscy badacze zaproponowali, aby obecnych 25 genotypów stworzonych wyłącznie w oparciu o sekwencję p72 ograniczyć do zaledwie 6.

Projekt obejmował ponowną analizę ponad 12 tys. starszych i najnowszych izolatów wirusa, które zostały pozyskane z referencyjnych laboratoriów ds. afrykańskiego pomoru świń na całym świecie. Analiza była możliwa dzięki wykorzystaniu mocy obliczeniowej superkomputera służącego do rozwiązywania problemów związanych z dużymi zbiorami danych w rolnictwie. Odkrycie to może ułatwić naukowcom opracowanie szczepionek przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń. Wcześ­niej uważano bowiem, że potrzebne są preparaty do ochrony przed aż 25 genotypami ASF. Zgodnie z nowymi danymi, można zmniejszyć liczbę szczepionek, które będą pasowały do różnych szczepów krążących na całym świecie. Dokładna klasyfikacja wirusów ma ogromne znaczenie dla badań epidemiologicznych i opracowania środków zaradczych, w tym szczepionek, a branża trzody chlewnej w Stanach Zjednoczonych bardzo poważnie podchodzi do ograniczania ryzyka wprowadzenia wirusa i ochrony przed nim.

Obecnie na całym świecie znane są głównie dwa genotypy: I i II, który opuściły kontynent afrykański. Genotyp I pojawił się w Europie i Ameryce Łacińskiej w latach 1960–1970, ale obecnie jest znany jedynie z endemicznej sytuacji na włoskiej wyspie Sardynia i niedawnych ognisk w Chinach. Genotyp II pojawił się także w regionie kaukaskim w 2007 roku i rozprzestrzenił się na Europę, Azję i Karaiby, powodując poważne problemy w produkcji świń w wielu krajach.

Dominika Stancelewska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *