Waldemar Pawlak wściekły! ARiMR odmówiła mu dopłat do nawozów. „Granda, absurd, SKANDAL!”

ARiMR odmówiła premierowi Polski dopłat do nawozów

Waldemar Pawlak, były premier Polski, który prowadzi gospodarstwo rolne koło Gostynina, podobnie, jak tysiące rolników czekał na dopłaty do nawozów. Ale zamiast pieniędzy ARiMR przysłała mu list, w którym… odmówiła wypłaty wsparcia.

– Granda, absurd, SKANDAL! ARiMR sprawia, że straciłem wiarę w system, który powinien wspierać, a nie niweczyć wysiłki polskich rolników! Odmówiono mi przyznania dopłaty do nawozów, argumentując to ABSURDALNIE, że nawozy wskazane na fakturze nie są nawozami mineralnymi. Czyżbyśmy żyli w rzeczywistości alternatywnej?! – denerwuje się premier Pawlak.

ARiMR uznał, że PROSAN NPK oraz MICROSOL BTC nie są nawozami mineralnymi

W opublikowanym przez Pawlaka na Facebooku skanie pisma, ARiMR stwierdza, że nawóz FCA PROSAN NPK 7-12-14+25SO3+CALCORIU oraz MICROSOL BTC 0-8-17 nie są nawozami mineralnym.

– Tym samym wskazana faktura nie dokumentuje zakupu w okresie od dnia 16 maja 2022 roku do dnia 15 maja 2023 roku nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Wobec powyższego ww. nawozy wskazane na wzmiankowanej Fakturze nie kwalifikują się do udzielenia pomocy finansowej. Z tego względu wyliczona wartość pomocy dot. nawozów zakupionych na podstawie faktury VAT nr (S)FS-11/2023/GD/04 określona została na 0,00 zł – wyjaśnia Pawlakowi Gostynińskie Biuro Powiatowe ARiMR.

Pawlak: może w ARiMR po prostu brakuje pieniędzy?

W bardzo emocjonującym wpisie na Facebooku Pawlak ocenia, że jest to celowa zagrywka Agencji, by nie wypłacić rolnikom pieniędzy.

– ARiMR postanowiło nagiąć rzeczywistość do swoich potrzeb, ignorując fakty i dokumenty. Może w ARiMR po prostu brakuje pieniędzy i uznano, że każdy sposób jest dobry, aby nie wypłacić rolnikom środków – domyśla się premier Polski.

I wyjaśnia, że nawozy PROSAN NPK oraz MICROSOL BTC, zgodnie z oświadczeniem producenta Fertilux, są nawozami mineralnymi.

– W dokumentacji z dnia 1 sierpnia 2022 roku (która jest dostępna w języku polskim i angielskim na załączonych zdjęciach), wyraźnie jest napisane, że mówimy o nawozach MINERALNYCH, zgodnie z wszelkimi definicjami prawnymi. Czymże jest nawóz mineralny, według ustawy o nawozach i nawożeniu? Jest to nawóz nieorganiczny, produkowany w drodze przemian chemicznych, fizycznych lub przerobu surowców mineralnych. JASNE JAK SŁOŃCE! Czy więc kompetencje osób pracujących w ARiMR są na tyle niskie, że podstawowe pojęcia stanowią dla nich zagadkę? – oburza się Waldemar Pawlak.

Były premier Polski namawia rolników, by składali odwołania ws. dopłat do nawozów

Działacz PSL ma nadzieję, że ta sytuacja zostanie wyjaśniona, a osoby odpowiedzialne za ten błąd zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Namawia też innych rolników, by składali odwołania.

– Rolnicy zasługują na SZACUNEK i wsparcie, a nie biurokratyczne bariery – tłumaczy Pawlak.

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie ministerstwo rolnictwa, Centralę ARiMR oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Gostyninie.

Wiadomości rolnicze
Tysiące rolników nie dostanie dopłat do nawozów. Dlaczego?

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *