Ubezpieczenie upraw przed zimą: do 65% dopłat do składki. Gdzie i od czego zależy cena?

Rozpoczęła się jesienna kampania ubezpieczenia upraw z dopłatami

Ruszyła jesienna kampania ubezpieczenia upraw z dopłatą. Poziom dopłaty wynosi 65%, pod warunkiem określenia przez zakład ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od wszystkich rodzajów ryzyka nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia lub w przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI nieprzekraczających 12 i 15% sumy ubezpieczenia.

Jeżeli stawki taryfowe określone przez zakład ubezpieczeń przekroczą te progi, dopłata jest odpowiednio pomniejszana. Dotowane ubezpieczenie obejmuje takie uprawy ozime, jak zboża i rzepak. Umowa ubezpieczenia obejmuje plon główny.

Od jakiego ryzyka można ubezpieczyć uprawy?

Obowiązkowe dotowane umowy ubezpieczenia obejmują takie zdarzenia losowe, jak:

 • grad,
 • przymrozki wiosenne,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • powódź
 • oraz suszę.

Dobrowolnie z dotacją można ubezpieczyć uprawy od

 • huraganu,
 • deszczu nawalnego,
 • uderzenia pioruna,
 • obsunięcia się ziemi
 • i lawiny.

W jakich firmach można wykupić ubezpieczenie upraw z dopłatą?

W tym roku minister rolnictwa zawarł umowy w sprawie stosowania w 2023 r. dopłat ze środków budżetu państwa do ubezpieczenia upraw rolnych z ośmioma zakładami ubezpieczeń. Są to:

 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń,
 • AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group,
 • TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • VH VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Ubezpieczenie od pojedynczego ryzyka lub cały pakiet

Ochronę ubezpieczeniową w sezonie jesiennym można wykupić od pojedynczego ryzyka w postaci gradu bądź w pakietach łączących grad i pozostałe ryzyka, takie jak ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny czy ogień. W zależności od wybranego zakresu ochrony i ubezpieczyciela wypłata odszkodowania możliwa jest już od 8% ubytku w plonie.

Co dokładnie obejmuje polisa, jakie są kryteria uznania szkody?

Pamiętaj, aby dopytać ubezpieczyciela, co dokładnie obejmuje polisa, jakie są kryteria uznania szkody. Wybierając zakres ochrony oraz ubezpieczyciela, rolnicy powinni kierować się nie tylko ceną polisy i oferowanymi dodatkami czy bonusami, ale także doświadczeniem w występowaniu ryzyk oraz uzyskaniem odszkodowania. Przed zawarciem umowy warto też dokładnie przejrzeć warunki ubezpieczenia i wyjaśnić wszelkie nieścisłości.

Cena ubezpieczenia jest zależna od wielu czynników, m.in. od: 

 • sumy ubezpieczenia,
 • lokalizacji,
 • klasy gleby
 • czy terminu siewu.

Dlatego dla każdego przypadku składka za ubezpieczenie upraw jest inna. Ze względu na wzrost maksymalnych sum ubezpieczenia, polisy w tym roku nie są tanie, aczkolwiek, biorąc pod uwagę, że ceny większości płodów rolnych są niższe niż np. w ubiegłym roku, ewentualna wypłata odszkodowania powinna być korzystna.

Koszty polisy ARiMR może pokryć z dopłat bezpośrednich

Od ubiegłego roku rolnicy mogą złożyć wniosek do ARiMR, aby zapłata za polisę była pokryta ze środków za płatności bezpośrednie. Żeby jednak to mogło się stać, oprócz zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń rolnik musi podpisać jeszcze z zakładem ubezpieczeń umowę przeniesienia wierzytelności przyszłej (zwaną przez Agencję umową przelewu). Przedmiotem cesji może być wyłącznie składka za ubezpieczenie, które podlega dotacji, a obejmuje grad, przymrozki, ujemne skutki przezimowania, suszę albo powódź.

Problem z jesiennymi polisami polega jednak na tym, że jeśli rolnik chciałby skorzystać z tej szansy jeszcze w tym roku, musiał stosowny wniosek złożyć w Agencji do 30 września.

To także może Cię zainteresować:

Pomoc suszowa

Pomoc suszowa 2023: ministerstwo wydłuża nabór wniosków!

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *