Tomek Cieślik z „Rolnicy. Podlasie” i kiszonka z kukurydzy [VIDEO]

Ile Monika i Tomek Cieślikowie skosili kukurydzy?

Autorką nagrania pokazującego ostatnie momenty z koszenia kukurydzy jest Monika, która przyznaje, że w tym roku obszernego nagrania z wożenia kukurydzy takiego, jak rok temu, nie będzie, ponieważ musiała być wtedy na dożynkach, jednak małżeństwu udało się nagrać ostatnie przyjazdy ciągników z pola, które wysypują kukurydzę do wypełnionych po brzegi silosów.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku małżeństwo Cieślików nagrało relację z koszenia kukurydzy na kiszonkę, która zyskała 316 tys. odsłon, nic więc dziwnego, że i w tym roku widzowie domagali się powtórki. W ubiegłym roku Monika i Tomek ścięli 77 ha kukurydzy. Patrząc na ilość zapełnionych silosów, w tym roku mogło być podobnie.

Jak Monika i Tomek Cieślikowie zakiszają kukurydzę?

Monika i Tomek Cieślikowie preferują zakiszanie kukurydzy w silosach. Ścięta roślina jest przywożona przez ciągniki na potężnych przyczepach i rozrzutnikach, które wysypują paszę między dwoma ściankami. Następnie kukurydza jest ugniatana przez ciągniki oraz rozgarniana i również ugniatana przez ładowarkę. Kiedy już cała kukurydza zostanie w odpowiedni sposób przygotowana, Cieślikowie przystępują do okrywania. Kukurydza jest najpierw przykrywana cienką, prawie przezroczystą folią. Potem przychodzi czas na okrycie grubszą folią, która czarną stroną jest skierowana do wewnątrz, a białą do zewnątrz, a na koniec kładziona jest siatka.

– Jak widzicie, u nas pryzmy przykrywa się trzema warstwami. Najpierw kładziemy folię podkładową, potem nakładamy folię główną. Ostatnią warstwę stanowi siatka, która ma zapobiegać uszkodzeniom folii przez ptaki, czy nawet naszego psa, który lubi biegać po pryzmach – wyjaśniła Monika.

Na koniec folia została dociążona zielonymi wałkami, które zapobiegną podrywaniu jej przez wiatr.

„Rolnicy. Podlasie”, kiedy emisja?

Program „Rolnicy. Podlasie” to produkcja stacji Fokus TV, w której rolnicy z Podlasia prezentują życie w gospodarstwie na podlaskiej wsi. „Rolnicy. Podlasie” są emitowani w każdą niedzielę o godz. 20.15.

Rolnicy. Podlasie

Weterynaria z kontrolą u Andrzeja z „Rolnicy. Podlasie”. Gorzkie słowa pod adresem rolnika

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: Monika i Tomek Cieślik Pokaniewo Złote Jabłko

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *