Tak dzieci wspierają protest rolników! To najsłodsze, co dziś zobaczysz [WIDEO]

Protesty rolników w Polsce

Protesty rolników w Polsce są reakcją na nadmierny import towarów rolno-spożywczych wątpliwej jakości z Ukrainy oraz politykę „Zielonego Ładu”. Od początku roku w całym kraju są organizowane akcje demonstracyjne, które polegają m.in. na blokadzie dróg. O słuszności akcji protestacyjnych organizowanych przez rolników świadczy nie tylko to, że protestują również gospodarze z pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, czy przedstawiciele innych grup zawodowych, ale także kilkuletnie dzieci.

Polskie dzieci w proteście z rolnikami

Ogólnopolskie protesty rolników gromadzą coraz większe grono zwolenników, nic jednak nie wzrusza tak jak widok małych dzieci przyłączających się do demonstracji. W ostatnim czasie Internet obiegły zdjęcia maluchów, które w ramach zajęć przedszkolnych rysują traktory i szykują hasła na protesty rolników.

Niepubliczne przedszkole „Miś” na proteście rolników w Lubrańcu

W proteście rolników 24 lutego br. wzięły udział dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Miś” w Lubrańcu, które wraz ze swoimi opiekunkami najpierw przygotowały transparenty z napisami „PRZYSZŁOŚĆ ROLNIKÓW = PRZYSZŁOŚĆ NAS DZIECI!”, a następnie wyruszyły swoimi zabawkowymi traktorkami i koparkami na demonstracje. Maluchy miały również na sobie biało-czerwone ubranka lub niosły flagę Polski.

Mały chłopiec na proteście w Ząbkowicach Śląskich

Przedstawicieli najmłodszego pokolenia nie zabrakło także na proteście rolników w Ząbkowicach Śląskich 12 lutego br. To tam małych chłopiec na ciągniku będącym atrapą John Deere’a, wspierał protestujących gospodarzy.

Protest rolników w Ząbkowicach Śląskich

FOTO: Facebook: Krystian Pacholik

Protest rolników w Strzelcach Opolskich

Podczas protestu rolników w Strzelcach Opolskich na ulice miast również wyszły dzieci, które biało-czerwonymi flagami pozdrawiały przejeżdżające traktory.

Protest rolników w Strzelcach Opolskich

FOTO: Facebook: Sandra Chorubczyk

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: Facebook/Sandra Chorubczyk, Pacholik Krystian, Niepubliczne Przedszkole Miś

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *