Szkody łowieckie: rolników czeka rewolucja w zgłaszaniu i szacowaniu strat?

Rolnicy od lat alarmują, że jest potężny problem ze szkodami łowieckimi. Mechanizm jest nieskuteczny i krzywdzący, a częste zmiany przepisów w tym zakresie źle wpływają na relację rolnik-myśliwy. Izby rolnicze mają jednak pomysł, na poprawę systemu zgłaszania, szacowania i wypłaty odszkodowań za te szkody wyrządzone przez zwierzęta. 5 stycznia Krajowa Rada Izb Rolniczych zaproponowała ministrowi rolnictwa wdrożenie tych rozwiązań.

Szkody łowieckie: rolnicy apelują o fundusz gwarancyjny

Chodzi o dwie kwestie. Po pierwsze rolnicy chcą wprowadzenia funduszu gwarancyjnego, który byłby finansowany ze środków budżetu państwa i kół łowieckich.

Będzie internetowe zgłaszanie szkód łowieckich?

Po drugie – izby rolnicze wnioskują o utworzenie ogólnopolskiego portalu internetowego służącego zgłaszaniu przez rolników szkód łowieckich. Jak by to miało działać? Otóż rolnik, zgłaszając szkodę na takim portalu, powinien wybrać województwo, powiat, gminę, miejscowość oraz numer działki na której wystąpiła szkoda oraz określić rodzaj szkody. Podawałby również swoje dane kontaktowe. Po zatwierdzeniu takiego zgłoszenia informacja o szkodzie powinna automatycznie trafić na skrzynkę odbiorczą koła łowieckiego, będącego dzierżawcą danego obwodu łowieckiego. Natomiast w przypadku terenów nie przydzielonych do obwodów łowieckich informacja wpłynęłaby na skrzynkę odbiorczą właściwego terytorialnie Zarządu Województwa.

– Uprości to całą procedurę zgłoszeń oraz pozwoli na uniknięcie sytuacji, w których koła łowieckie unikają przyjmowania zgłoszeń. W przypadku wdrożenia takiego systemu rolnik nie będzie musiał znać adresów łowczych kół posiadających obwody łowieckie na jego działkach, nie będzie musiał drukować odpowiednich formularzy służących zgłaszaniu szkód i nie będzie ponosił kosztów związanych z usługą pocztową odnośnie doręczenia zgłoszenia szkody. A przede wszystkim wyeliminuje to sytuację nie odbierania poczty i nie przyjmowania zgłoszeń przez koła – tłumaczy Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Zdaniem rolników internetowe zgłaszanie szkód łowieckich należy wdrożyć pilnie, gdyż jest szansa, że znacząco usprawni proces zgłaszania i szacowania strat.

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *