Sytuacja rolników krytyczna. „Przez miesiąc zboża paszowe staniały o 100 zł”

„Rekompensaty z tytułu zobowiązań środowiskowych już nas nie powalają”

W ministerstwie rolnictwa odbyło się dzisiaj spotkanie przedstawicieli Izb Rolniczych z całego kraju z kierownictwem ministerstwa rolnictwa na czele z ministrem Czesławem Siekierskim. W dyskusji dominowały problemy z wprowadzaniem zasad Zielonego Ładu.

– Żądamy wstrzymania pomysłów klimatycznych Komisji Europejskiej ograniczających produkcję rolną. Trzeba odstąpić od filozofii Fit for 55. Trzeba zmienić politykę rolną i ją uprościć. Rekompensaty, jakie nam się dzisiaj proponuje z tytułu zobowiązań środowiskowych już nas nie powalają. To nie są rekompensaty, które pozwalają utrzymać nam gospodarstwa – powiedział Wiesław Burzyński, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

– Szykujemy duży protest w piątek. Postulaty są takie same jak w innych częściach kraju i w innych krajach Unii Europejskiej. Zielony Ład do wyrzucenia – mówił Marek Boligłowa, wiceprezes Małopolskiej Izby Rolniczej.

„W ciągu miesiąca zboża paszowe staniały o przeszło 100 złotych”

Zdaniem rolników sytuacja stała się krytyczna.

– Dla rolnictwa najważniejsza sprawa to ekonomia. W ciągu miesiąca zboża paszowe staniały o przeszło 100 złotych. Dzisiaj nie ma możliwości wykazania zysku w gospodarstwie uprawiając zboża paszowe. W związku z tym żądamy jak najszybszego dofinansowania produkcji rolniczej. Oczekujemy także na odstąpienie od norm GEAC 8. W województwie kujawsko-pomorskim jeżeli wejdzie ten przepis, 36 tys. ha będzie leżało odłogiem. Między innymi doskonałej ziemi na czarnych Kujawach – powiedział Ryszard Kierzek, szef Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej.

– Wieś jest w zapaści. Nie ma działu, z którego da się wyżyć, gdzie rentowność będzie dodatnia. Trzeba podejmować szybkie działania – mówił Romuald Tański, z Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej.

​Rolnicy z Podlasia: czekamy na pomoc suszową, by dokupić pasz objętościowych.​

– W moim województwie, gdzie produkcja mleka jest bardzo duża najważniejsze zadanie to uregulowanie płatności za suszę, żeby rolnicy mogli dokupić pasz objętościowych. Wiemy, że jak raz rolnik odjedzie od produkcji mleka to do niej już nie wróci – dodał Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, który zaapelował o objecie pomocą finansową także produkcji zwierzęcej.

Rolnicy domagają się ceł na towary rolne z Ukrainy

Rolnicy żądali też uregulowania sprawy handlu z Ukrainą. Ich zdaniem konieczny jest powrót do kontyngentów na wszystkie towary rolno-spożywcze w wysokości sprzed wojny. – Interesuje nas uruchomienie portów, aby one dobrze funkcjonowały. Tak, żeby wywieźć nasze nadwyżki oraz to co przyjedzie z Ukrainy – mówił Gustaw Jędrejek  prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

​Ekoschematy powinny być maksymalnie uproszczone

Zdaniem uczestników spotkania konieczne jest także zwiększenie pomocy finansowej państwa dla rolnictwa oraz przyśpieszenie tempa wypłat pomocy suszowej oraz dopłat bezpośrednich.

– Wszystkie izby rolnicze w kraju solidaryzują się i utożsamiają z protestami rolników i ich postulatami. Podstawowy postulat to odejście od Zielonego Ładu. Procedury ubiegania się o dopłaty obszarowe powinny być prostsze. Obiecywano, że dopłaty bezpośrednie będą z roku na rok wyższe, a ubieganie się będzie na prostszych zasadach. Tymczasem to co nam zafundowano w tym roku z system eko-schematów pokazuje, że to poszło w zupełnie innym kierunku – powiedział Mieczysław Łuczak, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

Siekierski: chcemy uruchomić dopłaty do zbóż i nawozów

Minister rolnictwa wyraził zrozumienie dla zgłaszanych problemów. Powiedział, że ma świadomość, że zbliżają się prace wiosenne, a rolnicy nie mają pieniędzy, magazyny są pełne zboża, którego nie można sprzedać.

– Dlatego tak ważna jest pomoc państwa i ministerstwo rolnictwa o tą pomoc będzie zabiegać. Będą to nisko oprocentowane kredyty. Będą dopłaty. Nie tylko te już przewidziane do paliwa, suszy i kukurydzy, ale także dopłaty do zboża. I w zależności od cen do nawozów – zadeklarował minister Siekierski.

Jutro w tej sprawie odbędą się rozmowy w ministerstwie finansów. – Rolnictwo tuż przed rozpoczęciem prac wiosennych jest priorytetem w zakresie wsparcia finansowego – dodał Siekierski.

Minister przypomniał, że podnoszone problemy dotyczące Planu Strategicznego to zaszłości, które odziedziczył nowy rząd. Przyznał, że są opóźnienia w zakresie wypłaty dopłat. – Nadrabiamy te zaległości, ale to nie zajmie parę tygodni. Prosimy o zrozumienie – kontynuował Siekierski.

Dodatkowego kontrole na przesyłki z Rosji

Wiceminister Michał Kołodziejczak wyjaśnił, że w budżecie na 2024 r. poprzedni rząd nie przewidział 1 mld zł. na dopłaty do kukurydzy. Ten błąd naprawił nowy rząd. – To są polityczne i gospodarcze fakty – mówił M. Kołodziejczak.

Wiceminister zapowiedział także, że Inspekcja Transportu Drogowego oraz Krajowa Administracja Skarbowa będą przeprowadzały dodatkowe kontrole samochodów wiozących importowane towary m.in. z Ukrainy. Jego zdaniem takie działania nie był prowadzone po wprowadzeniu embarga na ukraińskie zboża. – Na mój wniosek zostaną zwiększone kontrole produktów, które wjeżdżają do Unii Europejskiej przez polską granicę z Rosji – poinformował wiceminister Michał Kołodziejczak. Więcej na ten temat w artykule: Kołodziejczak zaostrza kontrole cebuli z Rosji i ciężarówek z Litwy. Niepokojące podejrzenia

„Nawet doradca, który przygotowuje wniosek ma wątpliwości”

Przedstawiciele MRiRW zadeklarowali upraszczanie WPR na poziomie krajowym. – Teraz często nawet doradca, który przygotowuje wniosek ma wiele wątpliwości, jak to zrobić. Będziemy starali się to zmienić. Ale potrzebujmy trochę czasu – mówił wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski.

Dopłaty do zbóż i nawozów

PILNE! Siekierski: chcemy uruchomić dopłaty do zbóż i nawozów

wk

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *