Świnie w Niemczech najtańsze od lutego. Jakie są aktualne ceny tuczników w Polsce?

Ceny skupu świń nie rosną

Ceny tuczników w Polsce w ostatnim tygodniu zaczęły się stabilizować. Większość monitorowanych przez nas zakładów mięsnych pozostawiła cenniki na niezmienionym poziomie. Z naszej sondy (ceny pod artykułem) wynika, że ceny skupu tuczników wahają się w granicach: od 7,30 zł/kg do 8,20 zł/kg w wadze żywej. Z kolei w klasie E stawki wynoszą ok. 10 zł/kg. 

Ale rolnicy liczyli na wyższe podwyżki, zwłaszcza że żywca nie ma zbyt dużo na rynku.

–  W Polsce ceny skupu świń pozostają stabilne i nie odbiegają od cen notowanych u naszego zachodniego sąsiada. Ponadto wysoki kurs euro zniechęca do importu surowca z zagranicy. Uczestnicy rynku pozostają w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji rynkowej – wyjaśnia Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Polpig.

Z danych KOWR i MRiRW wynika natomiast, że w Polsce w trzecim tygodniu września 2023 r. kontynuowany był wzrost cen skupu żywca wieprzowego. W dniach 18–24.09.2023 r. zakłady mięsne monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały świnie rzeźne przeciętnie po 8,19 zł/kg, o 1,5 proc. drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena tego żywca była o 5 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 4 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

ING: możemy spodziewać się obniżek cen świń do końca 2023 r

Analitycy banku ING w najnowszym raporcie rynkowy zauważają, że stosunkowo niski poziom podaży świń nie wywiera tak dużej presji na ceny z powodu ograniczonego popytu konsumpcyjnego.

– Utrzymuje się niższa konkurencyjność europejskiej wieprzowiny na światowych rynkach z uwagi na wyższy poziom cen od konkurencyjnego dostawców (m.in. z Ameryki Północnej i Południowej). W połączeniu z sezonowymi trendami w czwartym kwartale możemy spodziewać się obniżek cen do końca 2023 r. – tłumaczą bankowi eksperci.

Ceny tuczników w Polsce wyższe niż w UE

W Unii Europejskiej od końca lipca br. utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu trzody chlewnej. Jak wylicza KOWR, w trzecim tygodniu września br. za świnie rzeźne klasy E unijni dostawcy uzyskiwali średnio 227,94 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 0,4 proc. mniej niż tydzień wcześniej oraz o 2 proc. mniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego asortymentu była o 8 proc. wyższa niż przed rokiem.

W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 231,67 EUR/100 kg, o 1,6 proc. wyższym niż średnio w UE. Wśród największych unijnych producentów wieprzowiny wyższe niż w Polsce ceny skupu żywca wieprzowego odnotowano w Niemczech, a niższe m.in. w: Niderlandach (o 12 proc.), Francji (o 7 proc.) i Hiszpanii (o 1 proc.).

W Niemczech ceny świń runęły w dół

Natomiast w Niemczech na dużej giełdzie VEZG ceny świń runęły w dół. Stawka za tuczniki została obniżona o 5 centów do poziomu 2,20 euro/kg. To cena najniższa od lutego 2023 r. Będzie obowiązywała do 11 października. Przeliczając na złotówki, niemieckie tuczniki skupowane są po ok. 10,12 zł/kg.

– Podaż czasami znacznie przewyższa zapotrzebowanie ze strony rzeźni. Dlatego cena spada – wyjaśnia Stowarzyszenie Producentów Żywca i Mięsa (VEZG).

Jakie są aktualne ceny skupu świń w Polsce? Sonda z 29 września 2023 roku (w porównaniu do cen z 22 września 2023)?

Oto, jakie były ceny skupu świń w poszczególnych skupach w całej Polsce:

Kujawsko-pomorskie:

 • Kwiecińscy, Żnin – 7,45 zł/kg (spadek o 10 gr);

Lubelskie:

 • ZM Wierzejki – 7,50-8,20 zł/kg (bez zmian);

Łódzkie:

 • Złotex, Złoczew – 7,80 zł/kg (bez zmian);
 • Marciniak, Sędzimirowice – 8,10 zł/kg (bez zmian);
 • Kawiks Patoki – 8,20 zł/kg (wzrost o 10 gr);

Małopolskie:

 • PW Laskopol Limanowa – 7,30 zł/kg (bez zmian);

Mazowieckie:

 • ZM Mościbrody – 10 zł/kg wbc kl. E (bez zmian);

Podlaskie:

 • ZM Bost, Turośń Kościelna – 7,50-8 zł/kg (bez zmian);

Podkarpackie:

 • Kabanospol, Wielopole Skrzyńskie – 8 zł/kg (wzrost o 10 gr);

Wielkopolska:

 • Jóźwiakowski – 7,60-8,10 zł/kg (bez zmian);
 • Mróz – 9,80 zł/kg (wbc kl. E) (bez zmian);

Kamila Szałaj
fot. arch.

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *