Strażacy z OSP w Spytkowie chętnie uczą się od innych

Na początku za remizę służyła drewniana szopa

Jednostka OSP w Spytkowie, powstała w 1947 roku a jej założycielem był Wacław Surdukowski. Początki działalności w powojennych czasach były ciężkie. Druhowie korzystali wówczas z drewnianej szopy jako remiza, w której przechowywali sprzęt m.in. wóz konny strażacki, który został sprzedany przed laty. Obecny prezes robił zakusy, by go odzyskać, ale niestety, relikt przeszłości uległ zniszczeniu. W 1977r powstała murowana remiza strażacka na, której otwarciu przekazany został samochód pożarniczy STAR 21A.

Spytkowo, wieś położona w gminie Giżycko, jest punktem turystycznym województwa, potocznie zwanym Krainą Wielkich Jezior Mazurskich. Ale nie o tym tu mowa, lecz o druhnach i druhach, którzy stoją na straży bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, jak i turystów. Dbają o ich dobytek oraz środowisko, w którym przede wszystkim mieszkają. Będąc w Giżycku, miałam okazję obserwować ich podczas akcji usuwania szkód i skutków wichury. Widać było pełen profesjonalizm. Druhowie ze Spytkowa mają pełne ręce roboty, bo obok Państwowej Straży Pożarnej, w gminie są tylko dwie jednostki OSP. Obie zrzeszone w KSRG. Na czele tej ze Spytkowa stoi prezes Zbigniew Mróz, który po długich namowach zdecydował się poświęcić trochę czasu i opowiedzieć co nieco.

Spotkania z dziećmi z pobliskich szkół i przedszkoli

FOTO: OSP Spytkowo

Jesteśmy bardzo dobrze wyposażeni, na stanie mamy najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy, trzy samochody, w tym dwa gaśnicze i jeden lekki do transportu sprzętu ratownictwa wodnego i pontonów – mówi prezes. – Mamy ok. 8300 ha akwenów wodnych, więc teren jest ogromny a nie wszystkie jeziora są ze sobą połączone i niejednokrotnie pontony trzeba transportować na kołach. Ilość wyjazdów alarmowych jest bardzo duża, od paru lat znajdujemy się w czołówce w statystykach wojewódzkich. Prezes ubolewa, że w jednostce nie ma obecnie grupy płetwonurków, która kiedyś działała w ich szeregach. Myśli, że może kiedyś uda się ją reaktywować. W latach 2012–2016 funkcjonował również Klub Honorowego Dawcy Krwi, ale został rozwiązany ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie OSP wśród społeczeństwa. Podobnie jak MDP, która też już istnieć przestała w 2015 r. W obecnej chwili mamy grupę ok. 25 osób chętnych dzieci i młodzieży, lecz na przeszkodzie założenia drużyny stają wymogi i przepisy. Ale to nie stało na przeszkodzie, by zorganizować dla dzieci dwudniową wycieczkę do Warszawy, podczas której mogły zwiedzić Muzeum Kopernika czy odwiedzić zoo itp.

Ćwiczenia na Jeziorze Niegocin z ratownictwa na lodzie OSP Spytkowo

FOTO: OSP Spytkowo

Pomagają potrzebującym na lądzie i w wodzie

Sypytkowscy strażacy nie mają konkretnej specjalizacji, działają na lądzie, jak i na wodzie. Od 1995 r. są zrzeszeni w KSRG, a także należą do Plutonu Ratowniczego Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, co obliguje ich do interwencji także poza swoim rejonem zarówno na terenie województwa, jak i całego kraju. Strażacy biorą udział w akcjach ratowniczych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną, Wojskową Strażą Pożarną, Lasami Państwowymi, Policją oraz Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratowniczym na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Chociaż raz w miesiącu się spotykamy, by podnieść swoje umiejętności i wiedzę – mówi prezes. – W dzisiejszym świecie stosuje się coraz więcej nowoczesnych technologii, co za tym idzie, powstają nowe zagrożenia, którym musimy sprostać. Dzięki ciągłym zakupom nowoczesnego sprzętu oraz kształceniu ratowników, jesteśmy w stanie wyjść im naprzeciw. Dysponowani jesteśmy do różnego rodzaju ćwiczeń na obiektach o różnej specyfice, dzięki współpracy z PSP, jak i innymi podmiotami, możemy skorzystać z autoszrotów i pod okiem doświadczonych instruktorów ćwiczyć na samochodach udzielanie pomocy osobom uwięzionym w ich wnętrzu. Każda taka lekcja jest dla nas bardzo cenna, bo to przekłada się na naszą skuteczność. A skuteczność podnosi również to, że w szeregach mają nieocenionych druhów z PSP czy też ratowników medycznych, którzy dzielą się z nimi swoją wiedzą, za co są im ogromnie wdzięczni. Dane rady i wskazówki przydatne są podczas akcji, by sprawniej i szybciej je przeprowadzić.

Poczet sztandarowy

FOTO: OSP Spytkowo

Warto uczyć się od innych jednostek

Spotykają się z życzliwością zarówno władz gminnych, jak i sołectw, które wspierają ich finansowo. Wójt gminy był także inicjatorem w 2008 r. 2-tygodniowej wycieczki dla druhów do Włoch. Bo nie samą pracą człowiek żyje. W 2011 r. miały swoją inaugurację Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym, inicjatorem których byli: ZG OSP RP, Aires Power Eguipmerzt Sp.z o.o., Gmina Giżycko i OSP Spytkowo. Brało w nich udział 39 drużyn z kraju, w tym drużyny spytkowskich druhen i druhów. Gdyby nie COVID-19, pewnie nadal by się odbywały. Prezes ma nadzieję, że jeszcze powrócą.

Jesteśmy zaprzyjaźnieni z jednostkami z powiatu giżyckiego, Nowej Rudy i Pcimia, a także strażakami z Czech – opowiada prezes. – Warto mieć kontakt z innymi jednostkami, bo dzięki temu mamy szansę się rozwijać, poznawać innych ludzi i pogłębiać już posiadaną wiedzę. Przed pandemią uczestniczyliśmy w zawodach w Nowej Rudzie, Czechach i odwrotnie, oni u nas. To były naprawdę ciekawe spotkania.

Akcje ratownicze to jedno, a życie w swoim środowisku to druga strona medalu. Druhowie ze Spytkowa udzielają się w życiu codziennym mieszkańców, biorą udział w zabezpieczaniu terenu podczas różnych uroczystości i starają się być tam, gdzie są potrzebni. W okresie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia angażują się od wielu lat w akcję „Szlachetna Paczka”.

Jesteśmy bardzo dobrze wyposażeni, na stanie mamy najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy, trzy samochody, w tym dwa gaśnicze i jeden lekki do transportu sprzętu ratownictwa wodnego i pontonów – mówi prezes OSP Spytkowo

FOTO: OSP Spytkowo

Małgorzata Wyrzykowska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *