Spadają ceny zbóż i rzepaku, a drożeje paliwo. Raport z rynków rolnych

Spadają ceny zbóż i rzepaku. Tanieje nawet pszenica konsumpcyjna

Na krajowym rynku zbóż i rzepaku ceny spadają, w większości punktów skupu spadki objęły także pszenicę konsumpcyjną. Handlujący twierdzą, że skończyły się czasy, w których młyny czy przetwórnie pasz kupowały na zapas. Nauczeni złym doświadczeniem podchodzą do zakupów bardziej ostrożnie, mając na uwadze ceny zbytu swoich produktów oraz swoje możliwości sprzedaży.

Najchętniej przez rolników sprzedawana jest obecnie mokra kukurydza, aczkolwiek nie ma wielu chętnych na jej zakup, oczywiście poza punktami należącymi do Elewarru.

Mocny złoty nie pomaga eksportowi, tym bardziej, że ciągle na ceny na rynku światowym wywierają eksporterzy z Rosji.

Znacznie spadł eksport zbóż z UE

Od początku bieżącego sezonu do 15 października kraje UE wyeksportowały 8,81 mln ton pszenicy miękkiej, czyli o 22% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego sezonu. Eksport jęczmienia z UE spadł o 10% do 2,31 mln ton.

Rumunia pozostaje największym eksporterem pszenicy miękkiej wśród krajów UE (2,48 mln ton). Na kolejnych miejscach plasują się Francja (1,78 mln ton), Polska (1,58 mln ton), Bułgaria (937 tys. ton) i Litwa (763 tys. ton).

Głównymi odbiorcami europejskiej pszenicy miękkiej w bieżącym sezonie są:

  • Maroko (1 530 tys. ton),
  • Nigeria (960 tys. ton),
  • Algieria (783 tys. ton),
  • Republika Południowej Afryki (543 tys. ton)
  • i Korea Południowa (452 tys. ton).

Rumunia staje się kluczowym korytarzem dla zboża z Ukrainy

Pomimo utrudnień, m.in. z korytarzem zbożowym przez Morze Czarne, Ukraina nie zaprzestaje zabiegów prowadzących do udrożnienia sprzedaży swoich produktów rolnych. Obecnie kluczowy dla ukraińskiego eksportu produktów rolnych stał się korytarz tranzytowy przez porty naddunajskie do Rumunii, przez ktrórą przechodzi obecnie 60% ukraińskiego eksportu zboża.

Rumina i Ukarana podpisały porozumienie o rozbudowę korytarza tranzytowego w trójkącie Ukraina-Mołdawia-Rumunia. Rumunia otwiera kolejne nowe graniczne punkty kontrolne. W planach jest także umowa o budowie drogowego przejścia granicznego na rzece Cisa na ukraińsko-rumuńskiej granicy państwowej pomiędzy osadami Biała Cerkiew (Ukraina) i Sighetu Marmaciei (Rumunia).

Współpracę z Ukrainą zacieśnia też Litwa i Łotwa. Do portu w Rydze przybył już pierwszy pociąg kontenerowy z rzepakiem z Ukrainy. Od początku wojny terminale portu w Rydze aktywnie pracowały nad transportem ukraińskich produktów zbożowych, ale dotychczas docierały do portu transportem drogowym, którego pod względem wydajności i objętości nie da się porównać z transportem kolejowym.

Handel z Ukrainą wzmacnia też Bułgaria. Niedawno w porcie w Warnie oddano do użytku nowy terminal zbożowy, w którym pierwsza partia pszenicy została przetworzona już w nowym, specjalistycznym systemie przeładunku zboża.

Eksperci przewidują dość wysokie zbiory kukurydzy w Polsce, Francji i Niemczech

Strategy Grains spodziewa się zaskakująco wysokich zbiorów kukurydzy w wielu krajach UE, pomimo znacznego ograniczenia areału uprawy. Najlepsze perspektywy są we Francji i Polsce, i w Niemczech, co zrekompensuje słabe zbiory w Bułgarii i Rumunii. Niemniej jednak, bieżące zbiory kukurydzy pozostają znacznie poniżej średniej z ostatnich pięciu lat, co oznacza, że unijny rynek będzie wymagał importu. Trzeba jednak zaznaczyć, że tani import powoduje również obniżenie cen.

Do 8 października kraje UE sprowadziły około 4,8 mln ton kukurydzy – o około 40% mniej niż rok temu. Głównymi dostawcami były Ukraina oraz Brazylia. Ziarno to trafiło głównie do Hiszpanii. Sporo ziarna kupiły też Włochy, Niderlandy i Portugalia. Ukraińską kukurydze kupiły też Niemcy.  

Ceny świń w skupacj znów spadają

Na krajowym rynku żywca wieprzowego nie jest dobrze. Na niemieckiej dużej giełdzie ceny nie zmieniono, ale złoty się umacnia, co oznacza, nasze zakłady obniżają ceny skupu, a niektóre z nich robią to z nawiązką. Podczas, gdy w Europie już od około dwóch tygodni, prowadzono już negocjacje umowy z dużymi supermarketami, u nas ceny wieprzowiny jeszcze się utrzymywały.

Ceny w UE mógłby poprawić jedynie popyt eksportowy, ale tutaj przychodzi walczyć z konkurencja, w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii ceny są niskie, podobnie jest też z Chinami. Brazylia bije rekordy w eksporcie wieprzowiny – we wrześniu br. sprzedała o 11,4% więcej niż we wrześniu ubiegłego roku a wśród głównych kierunków eksportu były Chiny. Choć Brazylia umacnia swoją pozycję też na innych azjatyckich rynkach.

Nawozów brakuje, paliwo nadrabia

W wielu punktach brakuje nawozów, pomimo tego, że mieli zapewniania od krajowych producentów o tym, że dostawy będą i to po niezmienionych cenach. Inni, którzy mają czym handlować podnoszą ceny nawozów azotowych.

Obawy o to, że zaraz po wyborach zobaczymy wyraźny skok cen na stacjach, okazały się być bezpodstawne, donosi epetrol.pl. Aczkolwiek nie trzeba było długo czekać, aby Orlen przestał dusić ceny i zdecydował się na podwyżki. Dotychczas to ten koncern głównie wziął na swoje barki wysokie ceny ropy naftowej oraz niski kurs złotego w stosunku do dolara.

Paliwa z pewnością będą drożeć, bo tak dużej dysproporcji względem notowań produktów naftowych w Europie nie da się utrzymywać w nieskończoność, ale zdaniem analityków z rynku paliw będzie to proces rozciągnięty w czasie. Wszystko będzie zależało także od tego, jak rozwinie się konflikt na linii Palestyna -Izrael.

Ceny paliw

Hurtowe ceny paliw już idą w górę! Ile za ON zapłacą rolnicy?

Według epetrol.pl w kolejnym tygodniu ceny paliw będzie kosztować się w następujący sposób:

  • Pb 95: 6,05–6,18 zł/l,
  • ON: 6,08–6,20 zł/l
  • LPG: 3,08–3,16 zł/l.

Magdalena Szymańska

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *