Spadają ceny zbóż, a drożeje paliwo rolnicze. RAPORT z rynków rolnych

Ziszcza się czarny scenariusz – mocna spadają ceny zbóż

Na krajowym rynku zbóż ziszcza się scenariusz, którzy niektórzy analitycy rynkowi zapowiadali już jesienią, aczkolwiek tak dużych spadków się nie spodziewano. Rynek z niepokojem przygląda się zapowiedzi kolejnych dopłat do zbóż, z kolei dla rolników, którzy mają jeszcze zapasy w magazynach upatrują w nich szansy na lepszą sprzedaż.

Tym razem spadają ceny wszystkich zbóż, spadkom nie oparł się nawet owies, który stracił najwięcej. Spadki, podobnie, jak przed tygodniem są odzwierciedleniem sytuacji na giełdach światowych. Ceny na giełdzie Matif w Paryżu spadają pod presją spadających rosyjskich cen eksportowych. Na zachowania giełdowe wpłynął też najnowszy raport USDA. Jeśli perspektywy podaży na ten rok się nie pogorszą, ceny zbóż mogą zostać pod presją na dłużej.

Wreszcie rosną ceny tuczników, ale drożeją też prosięta

Na rynku unijnym spadek podaży świń wreszcie przekłada się na ceny zbytu. Spadek potwierdza spadek wagi świń dostarczanych do uboju, żeby pokryć zapotrzebowanie, z rynku ściąganych jest więcej zwierząt, co przekłada się na wzrost ceny świń w skupach. Ubojnie w wielu unijnych krajach są zmuszane do pracy poniżej mocy przerobowych.

Rolnicy prowadzący chów świń w cyklu otwartym, nie tylko z Polski, ale także z Niemiec Belgii, Francji, Holandii i z Hiszpanii są zmuszeni ponosić wysokie koszty zakupu prosiąt, z drugiej jednak strony zboże paszowe tanieje, stąd lepiej dla nich, aby sprzedawali tuczniki nieco cięższe. Tymczasem stawki na duńskie warchlaki w mijającym tygodniu wzrosły już wyraźniej, co przełożyło się nie tylko na ceny warchlaków importowanych, ale i krajowych.

Poza Europą zmian raczej nie ma. W USA świnie nadal drożeją, ale tamtejsza cen jest nadal niższa od europejskiej. W Brazylii coraz taniej, ale ciągle drożej niż w USA. Popyt ze strony krajów azjatyckich nadal jest bardzo niski, co stawia europejskich eksporterów w coraz trudniejszej sytuacji. Chińczycy potwierdzają, że sytuacja u nich powinna się poprawić w trzecim kwartale br.

Analitycy rynkowi sugerują, że na ceny skupu żywca w najbliższym tygodniu w unijnych krajach może wpłynąć zaangażowanie rolników w protesty, co łączy się z ograniczeniem podaży.

Ze względu na to, że prosiąt brakuje, analitycy przewidują, że wiosną podaż świń w Europie będzie jeszcze niższa.

Ceny bydła mięsnego wyhamowały

Po krótkim okresie hossy, ceny żywca wołowego lekko wyhamowały. Jest to spowodowane m.in. mniejszym popytem w krajach Europy Płd.

Ceny nawozów spadają, a ceny paliwa będą rosły

Na rynku nawozów niespodzianki nie ma. Ceny nawozów nadal spadają, co jak na razie bardzo nieśmiało przekłada się na popyt.

Jak donosi portal epetrol.pl, zwyżkowy kierunek zmian na giełdach naftowych znalazł przełożenie na hurtowe notowania paliw w Polsce. Skokowy wzrost cen przed weekendem spowodował, że zarówno 95-oktanowa benzyna, jak i olej napędowy są w rafineriach najdroższe od trzech miesięcy. Sprzedawcy paliw nie mają już za bardzo przestrzeni do amortyzowania wzrostów cen, co przy wysokich notowaniach na rynku hurtowym wskazuje na dalsze podwyżki na stacjach.

Analitycy portalu prognozują, że w nadchodzącym tygodniu ceny paliw będzie kształtować się w następującym przedziale:

  • Pb 95 – 6,31–6,42 zł/l,
  • ON – 6,54–6,66 zł/l
  • a LPG – 2,91-2,97 zł/l.
Zwrot akcyzy za paliwo 2024

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: będzie stawka 2 zł za litr? Jest jasna deklaracja rządu

dr Magdalena Szymańska
fot. Elewarr + Paweł Mikos

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *