Siekierski: polscy rolnicy otrzymają o 1/3 mniejsze dopłaty bezpośrednie

Rolnicy przeżywają największy kryzys od lat. Ceny zbóż gwałtownie spadły, nawet o 45 proc., podczas gdy środki do produkcji staniały tylko nieznacznie. I to nie wszystkie, bo na przykład maszyny rolnicze w ubiegłym roku zdrożały o 12 proc. 

Trudno się więc dziwić, że rolnicy czekają na dopłaty bezpośrednie, zwłaszcza, że zbliża się wiosna i trzeba kupić nawozy i środki ochrony roślin.

Tymczasem nie dość, że ARiMR ma problemy z system informatycznym i wypłaca dopłaty znacznie wolniej niż w latach poprzednich, to jeszcze okazuje się, że będą one znacznie niższe niż w poprzednich latach.

Siekierski: polscy rolnicy otrzymają o 1/3 mniejsze dopłaty bezpośrednie

Pod koniec stycznia minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował, że polscy rolnicy otrzymają o 30 proc. niższe dopłaty. Podkreślił, że realizacja narzuconych ekoschematów jest dużym obciążeniem administracyjnym.

Poprzednia władza zgodziła się, by poziom dopłat bezpośrednich był o 1/3 niższy. Pozostała kwota ma być wypłacana rolnikom w postaci ekoschematów trudnych do spełnienia. Rolnicy muszą wypełniać mnóstwo różnych dokumentów, przekazywać różne informacje, aby otrzymać dodatkowe środki. Dlatego zabiegamy o pewne uproszczenia  – powiedział Czesław Siekierski pod koniec stycznia na konferencji prasowej w Sejmie.

Prezes Izb Rolniczych: połowa rolników może nie dostać dopłat do ekoschematów

A zdaniem Wiktora Szmulewicza, szefa Kraowej Rady Izb Rolniczych, znaczna część rolników nie spełni wymogów ekoschematów i finalnie nie dostanie pieniędzy.

Mamy już luty, a rolnicy otrzymali połowę tego, co powinni dostać, bo są niewypłacone ekoschematy. I myślę, że połowa rolników nie spełni wymogów tych ekoschematów i nie dostanie pieniędzy. Bo w odpowiednim czasie nie zgłosiła obornika, nie zrobiła zdjęcia, nie zrobiła czegoś tam jeszcze. Ruszyły już kontrole, i jeśli wyjdą negatywnie, to rolnik pieniędzy nie dostanie – mówił prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych podczas Forum Wołowiny, które odbyło się 2 lutego w Warszawie. 

Brakuje pieniędzy na ekoschematy. „Zapotrzebowanie o 30 proc. większe niż możliwości”

Ale nie tylko kontrole mogą pozbawić rolników dopłat. Okazuje się bowiem, że zapotrzebowanie na pieniądze z ekoschematów znacznie przekracza budżet. 

– Zapotrzebowanie na kasę jest 30 procent większe niż możliwości. A nie mamy możliwości przesunięcia na to. Więc trwa teraz liczenie, w jaki sposób podzielić kasę na punkty, aby były jak najbliżej do tych wstępnie planowanych i wnioskowanych przez rolników stawek – zaznaczył pod koniec stycznia wiceminister rolnictwa Adam Nowak.

Zamieszanie z dopłatami bezpośrednimi jest więc w tym roku bardzo duże. Żaden rolnik nie wie, kiedy i ile pieniędzy z ARiMR dostanie.

Trwają kontrole ARiMR

Prezes Izb Rolniczych: połowa rolników może nie dostać dopłat do ekoschematów

Chaos z ekoschematami

Brakuje pieniędzy na ekoschematy! Budżet przekroczony o 30 proc. Wiemy, kiedy będą ogłoszone STAWKI

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *