Salmag droższy o 140 zł, Polifoska tańsza o 500 zł. Jakie są aktualne ceny nawozów?

Dystrybutorzy podnoszą ceny nawozów azotowych. Salmag droższy o 140 zł

W Polsce nadal rosną ceny nawozów azotowych. W ślad za niedawnymi podwyżkami, które wprowadziła Grupa Azoty, część monitorowanych przez nas dystrybutorów podniosła swoje cenniki. Na przykład na Opolszczyźnie Salmag zdrożał o 140 zł, Pulan o 110 zł, a na Lubelszczyźnie mocznik o 90 zł.

Tanieją nawozy wieloskładnikowe

Tanieją za to nawozy wieloskładnikowe, choć ich dostępność nadal jest ograniczona. W kończącym się właśnie tygodniu Agrochem Puławy obniżył ceny Polifoski 6 o prawie 500 zł, a Holistu 16-28 o ponad 1000 zł.  

Sprawdź ceny nawozów w SONDZIE pod artykułem!

W 2022 roku polscy rolnicy zużyli nawozów za 4,5 mld euro. To wzrost o 90 proc.

Jak zwraca uwagę Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nawozy są istotnym elementem struktury kosztów w polskim rolnictwie, co w zasadniczy sposób limituje poziom ich zużycia.

– Według danych Eurostatu szacunkowa wartość zużytych w polskim rolnictwie nawozów oraz środków poprawiających właściwości gleby wyniosła 4,5 mld euro, o niemal 90 proc. więcej niż rok wcześniej – tłumaczy ekspert, podając dane za 2022 rok. Wylicza, że stanowiło to ponad 17 proc. zużycia pośredniego, podczas gdy rok wcześniej było to 12,7 proc. 

– Udział nawozów w zużyciu pośrednim w Polsce należał do jednych z najwyższych w UE. Dla porównania udział ten średnio w krajach UE w 2022 r. wyniósł 10,1 proc., w tym np. we Francji i w Niemczech – po 9,1 proc., a na Węgrzech – 16,8 proc. – wyjaśnia Zalewski. 

Ceny nawozów na świecie wciąż bez zmian. Ale jest duże ryzyko podwyżek

Natomiast na świecie ceny nawozów od kilku tygodni praktycznie się nie zmieniają. Ale zdaniem analityków ryzyko wzrostu cen jest jednak wysokie, ponieważ ceny gazu stale rosną. Poza tym konflikt na Bliskim Wschodzie też może wpłynąć na podwyżki.

– Z jednej strony popyt ze strony rolników na nawozy jest bardzo słaby, a z drugiej rośnie tani import z Egiptu i Rosji  – tłumaczą analitycy z Izby Rolniczej Nadrenii Północnej-Westfalii, cytowani przez agrarheute.com.

Jakie są ceny nawozów brutto w Polsce? Sonda z 10 listopada 2023 (w porównaniu do 3 listopada 2023):

Fast-Chem Mircze (woj. lubelskie):

 • saletrosan makro – 1690 zł/t (bez zmian),
 • saletra Puławy – 1960 zł/t (wzrost o 70 zł)
 • saletrzak can – 1630 zł/t (bez zmian),
 • mocznik polski – 2590 zł/t (wzrost o 90 zł)
 • ​polifoska 6 – 3520 zł/t
 • polifoska 8 – 3380 zł/t
 • vervactor – brak
 • holist PK 15:33 – 3550 zł/t (bez zmian),
 • wapno: Polcalc supermag – 820 zł/t (bez zmian),
 • wapno bicalc 800 zł/t – (bez zmian),
 • kreda granulowana wokas – 470 zł/t (bez zmian).

Trans-Rol Sokoły (podlaskie):

 • saletra am. Pulan 1830 zł/t (bez zmian),
 • Zaksan 1830 zł/t (bez zmian),
 • mocznik polski z inhibitorem 2250 zł/t (bez zmian),
 • salertosan: 26 – 1670 zł/t (bez zmian),
 • saletrosan 30 – 1800 zł/t (bez zmian),
 • salmag – 1590 zł/t (bez zmian),
 • saletrzak 1590 zł/t (bez zmian),
 • RSM 32% – 1680 zł/t (bez zmian),
 • RSM S 26% – 1510 zł/t (bez zmian),
 • superfosfat: 40 – 3050 zł/t (bez zmian),
 • Superfosat 20 – 1740 zł/t (bez zmian),
 • polifoska 6:20:30 – 3170 zł/t (bez zmian),
 • polifoska 8 – 3270 zł/t (bez zmian),
 • polifoska krzem 3995 zł/t (bez zmian),
 • sól potasowa – 2180 zł/t (bez zmian),
 • polidab – brak.

Agra Nowa (woj. opolskie):

 • saletra amonowa: Pulan 34N – 1960 zł/t (wzrost o 110 zł),
 • Zaksan 32N – 1960 zł/t (wzrost o 110 zł),
 • RSM 32N – 1700 zł/t (wzrost o 120 zł),
 • RSM 28N –1520 zł/t  (wzrost o 80 zł),
 • salmag 27 N – 1630 zł/t (wzrost o 140 zł),
 • mocznik – 2400 zł/t (bez zmian),
 • super fosdar 3340 zł/t (bez zmian),
 • polifoska 6 – 3300 zł/t (bez zmian),
 • polifoska 8 – 3300 zł/t (spadek o 100 zł)
 • amofoska 4:16:18 – 2680 zł/t (bez zmian),
 • sól potasowa 2400 zł/t; zakup pow. 1 t (bez zmian).

PPHU Mirpol Orneta (woj. warmińsko-mazurskie):

 • saletra: pulan – brak
 • mocznik puławski – 2930 zł/t  (bez zmian),
 • mocznik z inhibitorem z importu – 2270 zł/t (bez zmian),
 • saletrosan 26 – 2064 zł/t (bez zmian),
 • amofoska 4:16:18 – brak
 • siarczan magnezu 7-wodny 2290 zł/t (bez zmian),
 • belenus eko – 1620 zł/t (bez zmian),
 • polifoska 7 – 2830 zł/t (bez zmian),
 • fosforan 4:10:15 – 1860 zł/t (bez zmian),
 • yaraliva nitrabor 4104 zł/t (bez zmian),
 • tropicote 3996 zł/t (bez zmian),
 • Yara mila complex 12:11:18 – 6360 zł/t (bez zmian),
 • wapniak koszelowski – 638 zł/t (bez zmian).

Jakie są aktualne ceny nawozów netto z Grupy Azoty?

Aktualne ceny brutto nawozów azotowych Grupy Azoty przedstawiają się następująco (w porównaniu z cennikiem Agrochem Puławy z 3 listopada):

 • PULAN saletra amonowa 34,4% N kosztuje 1960 zł/t, czyli bez zmian;
 • PULAN MACRO 32N – 1960 zł/t, czyli bez zmian;
 • PULREA + INu (46N + inhibitor ureazy) – 2473 zł/t, czyli o 43 zł drożej;
 • PULREA – MOCZNIK (nowość, worki po 25 kg) – 2473 zł/t
 • PULSAR (siarczan amonu) – BRAK
 • RSM 32% N – 1700 zł/t, czyli bez zmian;
 • RSM 30% N  – 1614 zł/t, czyli bez zmian;
 • RSM 28% N  – brak
 • RSM 26% N +3% S – 1528 zł/t, czyli bez zmian;
 • Saletrzak 27 Standard Plus – 1614 zł/t, czyli bez zmian;
 • Saletrosan 26 Plus – 1760 zł/t, czyli bez zmian;
 • Saletrosan 30 – BRAK
 • Saletromag – 1658 zł/t
 • Siarczan amonu AS21 Macro – 1447 zł, czyli bez zmian;
 • Siarczan amonu AS21 Select – BRAK
 • Siarczan amonu AS21 Krystaliczny – BRAK
 • ZAKsan (saltera amonowa 32% N) – BRAK
 • ZAKsan 33,5 (saltera amonowa 33,5% N) – 2020 zł/t, czyli bez zmian;
 • Salmag – BRAK

Aktualne ceny nawozów wieloskładnikowych w Agrochem Puławy:

 • Polidap – BRAK
 • POLIFOSKA 5 – BRAK
 • POLIFOSKA 6 – 3136 zł/t, czyli o 498 zł taniej;
 • POLIFOSKA 8 – BRAK
 • AMOFOSKA® 4-16-18 – 2241 zł/t, czyli o 367 zł taniej;
 • AMOFOSKA® 5-10-25 – BRAK
 • Super Fos Dar 40 – 3277 zł/t, czyli o 280 zł taniej;
 • Holist Agro PK 15-30 – 3034 zł/t;
 • Holist Agro PK 16-28 – 2948 zł/t, czyli o 1016 zł taniej;
 • Fosfarm 4-10-15 – 1728 zł/t, czyli bez zmian.
Ceny nawozów

ZAKsan droższy o ponad 140 zł. Jakie są ceny nawozów na początku listopada?

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *