Rusza wypłata dopłat do zbóż i rzepaku! Ale nie wszyscy rolnicy dostaną pieniądze

Za mało pieniędzy na dopłaty do zbóż i rzepaku

Wnioski o dopłatę do kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku złożyło prawie 130 tysięcy rolników. Ale żaden z nich nie dostał jeszcze pieniędzy. Okazało się bowiem, że zabrakło środków na tę pomoc. Dlaczego? Bo kwota wynikająca ze złożonych wniosków wyraźnie przekroczyła budżet zaplanowany na te dopłaty, wynoszący 800 mln zł. 

A te 800 mln zł wystarczy na dopłaty jedynie dla 73,5 tys. rolników. Aby pozostali rolnicy też otrzymali wsparcie, polski rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na uruchomienie dodatkowej puli środków pozwalającej na przekazanie wsparcia wszystkim, którzy spełniają warunki do jego przyznania. Trzeba więc trzymać kciuki, żeby Bruksela dała Polsce zielone światło.

ARiMR rozpoczyna wypłatę dopłat do zbóż i rzepaku. Kto otrzyma przelewy w pierwszej kolejności?

Resort rolnictwa postanowił jednak nie czekać z wypłatą środków z zatwierdzonej puli. Dlatego już w następnym tygodniu na konta rolników mają trafić obiecane dopłaty. Będą realizowane według kolejności złożenia wniosku, więc na przelewy mogą liczyć ci rolnicy, którzy złożyli wniosek na początku naboru.

– Uprzejmie informujemy, że wypłaty wsparcia dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku, którzy ubiegali się o dofinansowanie w ramach zakończonego 31 lipca 2023 r. naboru, ARiMR planuje rozpocząć 25 września 2023 r. Zgodnie z przepisami płatności będą realizowane według kolejności złożenia wniosku – poinformowała nas ARiMR.

Rolnicy będą musieli złożyć oświadczenie i… zrzec się dopłat

Natomiast ci, którzy otrzymali pisma o przedłużeniu terminu (wg ARiMR jest to 51 tys. rolników) muszą uzbroić się w cierpliwość. Otrzymają dopłaty dopiero wtedy, gdy KE zgodzi się na zwiększenie budżetu pomocy.

Będą musieli też ponownie o nie wystąpić. Zgodnie z opublikowanym dziś po południu projektem rozporządzenia, aby otrzymać dopłaty, rolnik będzie musiał złożyć stosowny wniosek do dnia 31 października 2023 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR. 

 

Wniosek będzie zawierał tylko niezbędne dane identyfikujące rolnika oraz OŚWIADCZENIE:

  • o zagrożeniu utraty płynności finansowej w związku z wojną w Ukrainie
  • o zrzeczeniu się prawa do dopłat do zbóż i rzepaku, o które wystąpił na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. dotyczącego wsparcia dla sektorów zbóż i nasion oleistych.​

Wysokość wsparcia będzie taka sama, jak w naborze zakończonym 31 lipca. 

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *