Rozliczanie PIT dla działów specjalnych

Czym jest usługa Twój e-PIT? 

Usługa Twój e-PIT oferowana jest podatnikom przez Ministerstwo Finansów (MF) i Krajową Administrację Skarbową (KAS). Przez stronę internetową tej usługi można złożyć zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenie PIT-OP i informację PIT-DZ. Jest to o tyle proste, że system sam gromadzi dokumenty i częściowo wypełnia deklarację za podatnika. Rozliczanie PIT-ów poprzez usługę Twój e-PIT staje się z roku na rok coraz bardziej popularne: w rozliczeniu za 2022 rok przesłano za jej pomocą blisko 12 mln deklaracji. 

Usługa Twój e-PIT jest dostępna całą dobę, działa na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Witrynę można otworzyć w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim. 

Kiedy przychodzi zwrot podatku po rozliczeniu przez e-PIT? 

Dodatkową zachętą dla podatników, którzy chcą skorzystać z internetowego rozliczenia PIT-ów, jest to, że deklarację można złożyć w dowolnej chwili. Od momentu jej złożenia nie trzeba czekać 3 miesięcy na zwrot podatku, tak jak ma to miejsce w przypadku rozliczeń w formie papierowej. Nadpłacone pieniądze trafią do podatnika w terminie do 45 dni. 

Twój e-PIT dla przedsiębiorców od 2024 roku 

Od 2024 roku z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać również przedsiębiorcy: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również te z zawieszoną działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów informuje, że w związku z tym w systemie pojawiły się również takie deklaracje podatkowe jak: 

  • PIT-36L – to zupełnie nowy formularz służący do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym, 
  • PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie również stosowany dla rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, 
  • PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych, z działalności nierejestrowej, od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych. 

Jak przedsiębiorcy mają się rozliczać przez Twój e-PIT? 

W przypadku osób zatrudnionych na etacie rozliczanie się przez Twój e-PIT jest proste: podatnik w większości przypadków musi tylko sprawdzić poprawność danych, wprowadzić zmiany w związku z prawem do ulg podatkowych bądź OPP, której chce przekazać 1,5 proc. podatku. W przypadku przedsiębiorców jest to jednak nieco bardziej skomplikowane. Muszą oni bowiem uzupełnić część danych, których nie posiada Krajowa Administracja Skarbowa. Dopiero wtedy będą mogli zatwierdzić i przesłać rozliczenie. Są to dane dotyczące: 

  • przychodów, 
  • kosztów uzyskania przychodów (w PIT-36 i PIT-36L), 
  • składek na ubezpieczenia społeczne, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub podatkiem liniowym również składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
  • ulg i odliczeń. 

źródło: gov.pl

Zuzanna Ćwiklińska

fot. pixabay

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *