Rolnik spod Baranowa: nie zostałem wysiedlony, ale przez CPK nie mogę rozwijać gospodarstwa

– Moje gospodarstwo położone jest na terenie gminy Baranów, słynnej na całą Polskę za sprawą Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Co prawda nie jestem wysiedlony bezpośrednio pod CPK, natomiast nie mogę uzyskać żadnego pozwolenia na budowę. Jest to bardzo trudna sytuacja wstrzymująca jakiekolwiek inwestycje oraz rozwój gospodarstwa. To utrudnia życie nie tylko nam rolnikom, ale też innym mieszkańcom. Niektórzy zostali wysiedleni, kupili niedaleko działki i okazuje się, że nie otrzymują tam pozwolenia na budowę. CPK rości sobie prawo do wydawania decyzji o warunkach zabudowy na terenie aż 18 gmin, gdyż w przyszłości będą to bardzo atrakcyjne tereny pod inwestycje związane z CPK – mówił Winczewski

– Chciałem wybudować wiatę w związku z wymianą suszarni do ziarna kukurydzy na nową, o większej wydajności. Brak pozwolenia sprawił, że będę się ratował tym, że wiatę o szerokości do 6 m i do 150 m2 powierzchni mogę postawić nie tylko bez pozwolenia, ale i bez zgłoszenia. Oczywiście w normalnych uwarunkowaniach wybudowałbym większą wiatę. Obecnie użytkowaną suszarnię porcjową daszkową na olej opałowy chce wymienić na gazową z ruchem ciągłym, co jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym nie tylko z tego względu, że tańszy jest gaz, ale również z powodu sprawniejszej ekonomicznie zasady działania. Aktualne ceny mokrego ziarna kukurydzy są bardzo słabe, w granicach 40 zł netto za kwintal bez mierzenia wilgotności. Dobrze, że mam suszarnię i mogę wysuszyć ziarno i je przechować licząc, że ceny pójdą w górę, ale czy tak będzie, nikt tego nie wie. Wszak Niemcy też są zasypani zbożem, krajowe mieszalnie pasz nie podpisują umów na dostawy zbóż, bo mają zapas co najmniej do lutego – tłumaczył Winczewski

Niskie ceny kukurydzy

– Obecne ceny suszonego ziarna kukurydzy też nie napawają optymizmem. W porcie jest to 800 zł za tonę, a mi z odbiorem z podwórka oferowano 680 zł za tonę, co jest dość logiczne, bo przecież transport swoje kosztuje. Jest to cena mało atrakcyjna w porównaniu do kosztów, które ponieśliśmy, dlatego do uprawy 1 ha kukurydzy w tym roku trzeba dołożyć ok. 1 tys. zł. Na niektórych siedliskach, zwłaszcza glebach piaszczystych, wystąpił efekt suszy, gdzie kukurydza wyrosła na metr i dała plon 4–5 ton mokrego ziarna z hektara. Są też pola o lepszej klasie bonitacyjnej, gdzie zebraliśmy plon 12 ton. Pszenicę zasiałem w późnym terminie, po zbiorze kukurydzy, dlatego jest ona dopiero w fazie dwóch liści i szpilkowania. Taki późny siew chroni pszenicę przed inwazją mszycy czeremchowo-zbożowej oraz infekcją żółtej karłowatości jęczmienia. Jeszcze 3 lata temu miałem bydło mleczne, potem zostały opasy, a dziś już nie mam produkcji zwierzęcej. Bydło mleczne zlikwidowałem ze względu na dużą pracochłonność i trudności ze znalezieniem pracownika. Wcześniej byli jeszcze chętni z Ukrainy, a dziś już nie chcą, wolą iść do innej, wygodniejszej pracy – powiedział Piotr Winczewski. 

Andrzej Rutkowski

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *