Rolnicy tracą na pszenicy i kukurydzy. Do każdego hektara dokładają nawet 2,5 tys. zł!

Jak informuje WIR, sytuacja polskich rolników aktualnie jest bardzo trudna. Zdaniem analityków WIR-u wciąż trwający kryzys zbożowy ma związek z nieustannie spadającymi cenami skupu płodów rolnych i wzrastającymi kosztami produkcji, na które składają się m.in. wysokie ceny nawozów i paliw.

Wyniki produkcji roślinnej z pierwszej dekady sierpnia

Analitycy izby stworzyli zestawienie wyników produkcji roślinnej według cen skupu i cen środków produkcji, które obowiązywały w przez pierwsze 10 dni sierpnia. W tabeli nie zostały uwzględnione dopłaty zbożowe, które wpłyną na konta rolników w związku z realizacją ekoschematów, ponieważ są one przyznawane w indywidualnych kwotach dla każdego z gospodarstw i zaburzyłyby wiarygodność wyników. Analitycy WIR-u nie wzięli również pod uwagę dopłat do zbóż i nawozów. Z przeprowadzonej analizy jednoznacznie wynika, że aktualnie tylko producenci buraka cukrowego mogą liczyć zyski z uprawy.

Wyniki produkcji roślinnej, według poziomu cen skupu i cen środków produkcji z pierwszej dekady sierpnia.

FOTO: WIR

„Kradzione” żniwa w Polsce

Ze względu na zmienną pogodę tegoroczne żniwa często są nazywane „kradzionymi”. Rolnicy od początku roku mierzą się z anomaliami pogodowymi. Najpierw brak deszczu przyczynił się do zmniejszenia plonowania upraw i tego, że rolnicy ponieśli straty suszowe nie tylko w Wielkopolsce. Po długiej suszy przyszedł czas na nawalne deszcze, które wstrzymały rozpoczęte żniwa. Obfite opady deszczu pozostawiły po sobie ślad w postaci zastoisk wodnych i podtopień. Grząski grunt utrudnia rolnikom wjazd na pola. Pomimo zbliżającego się końca sierpnia, na polach wciąż pozostaje do skoszenia wiele pszenicy i pszenżyta, w wybranych województwach rolnicy nie skosili jeszcze rzepaku. Niesprzyjające warunki atmosferyczne, na które składają się obfite opady deszczu i podwyższona wilgotność powietrza przyczyniają się do porastania zbóż, zasiedlania chorób grzybowych i podwyższania wilgotności ziarna, co obniża jego wartość handlową.

Ile kosztują zboża na koniec sierpnia?

W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i stosunku kosztów poniesionych przez rolników na uprawę, ceny skupu pozostają na niskim poziomie. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na obniżenie wartości jest obniżanie cen przez skupu ze względu na niską jakość ziarna i podwyższoną wilgotność. Skupy odmawiają również przyjmowania ziarna nie spełniającego parametrów. W takich sytuacjach rolnikom pozostaje dosuszenie ziarna, ale nie każdego na to stać. Kolejnym czynnikiem przekładającym się na spadek cen jest mniejsza proporcja zbóż konsumpcyjnych do zbóż paszowych. Rolnicy z niepokojem patrzą w przyszłość. Aktualnie na rynek mają wpływ następujące czynniki:

  • zakaz wwozu zbóż z Ukrainy do krajów przyfrontowych, który obowiązuje do 15 września,
  • zerwanie przez Rosję umowy „tureckiej”,
  • rządowe dopłaty do zbóż,
  • stany magazynowe w Polsce,
  • przebieg pogody w Polsce i w innych krajach,
  • spadek produkcji zwierzęcej w Europie, w tym w Polsce.

To te czynniki będą miały wpływ na kształtowanie cen zbóż w drugim półroczu 2023 r., co będzie miało ogromne znaczenie dla podejmowanych w przyszłości decyzji sprzedażowych. Nie umożliwiają one jednak wskazania ceny za zboże, która będzie obowiązywała w najbliższym czasie.

Również wyniki ekonomiczne produkcji zbóż i kukurydzy nie napawają optymizmem. W poniższej tabeli przedstawiamy podstawowe parametry ekonomiczne w produkcji zbóż.

Podstawowe parametry ekonomiczne w produkcji zbóż.

FOTO: WIR

Żniwa rzepaczane zakończone – jak plony?

Żniwa rzepaczane w roku 2023 w większości gospodarstw dobiegły końca. Mimo tego, że rzepak sypał drobno, to rolnicy nie mogą narzekać na wysokość plonu. Analitycy zaobserwowali nawet chwilowy wzrost cen rzepaku, które szybko zaczęły spadać. Aktualnie koszt skupu rzepaku to ok. 1750 – 1850 zł/t.

Ekonomika produkcji rzepaku

FOTO: WIR

Uprawy buraka 2023

Padający w ostatnim czasie deszcze miał swój udział we wzroście plantacji buraka cukrowego. Producenci mają nadzieję na to, że do końca okresu wegetacji, roślina wchłonie zasoby wodne, co przełoży się na efekty produkcyjne i finansowe. W porównaniu do pozostałych upraw burak zajmuje I miejsce pod względem rentowności produkcji.

Produkcja buraka

FOTO: WIR

Najnowsze ceny rzepaku znajdziesz w artykule: Zboża paszowe tańsze nawet o 70 zł/t. Jakie są ceny zbóż i rzepaku w połowie sierpnia 2023?

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: WIR

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *