Rolnicy stawiają twarde żądania ministrowi Siekierskiemu. „Będziemy musieli zmniejszyć zasiewy”

Cukier z Ukrainy zalewa UE. Polscy rolnicy żądają embarga

Jednym z pierwszych wyzwań, z jakimi będzie musiał zmierzyć się nowo powołany minister rolnictwa Czesław Siekierski jest kwestia importu cukru z Ukrainy. Polscy rolnicy – plantatorzy buraka cukrowego alarmują, że po zawieszeniu kontyngentów przyjeżdża go do UE 35 razy więcej! Dlatego 13 grudnia, od razu po zaprzysiężeniu Siekierskiego na urząd ministra rolnictwa, złożyli wniosek o wprowadzenie natychmiastowego embarga na ukraiński cukier. Domagają się także przywrócenia kontyngentu importowego dla ukraińskiego cukru w ilości 20 070 t.

– Po jego zawieszeniu import cukru z Ukrainy w roku gospodarczym 2022/23 przekroczył 400 tys. t, w obecnym sezonie szacunki strony ukraińskiej wskazują na 700 tys. t, natomiast w roku gospodarczym 2024/25 ten wolumen może przekroczyć 1 mln t – alarmuje Rafał Strachota, szef Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

Rolnicy będą musieli zmniejszyć zasiewy buraka cukrowego?

W jego ocenie są to ilości, które destabilizują równowagę rynkową.

– W bieżącym sezonie w Polsce wyprodukujemy ok. 2,3 mln t cukru – zachodzi pytanie o ile set tysięcy ton będziemy musieli zmniejszyć produkcję cukru (i zasiewy buraków) w przyszłym roku, jeżeli import cukru z Ukrainy będzie dalej możliwy? – pyta Strachota.

Plantatorzy zaznaczają, że bezcłowy i nieograniczony wwóz cukru z Ukrainy jest poważnym zagrożeniem dla trwałości uprawy buraków cukrowych w naszym kraju.

– Najbardziej narażone są państwa przygraniczne – w większości wolumen wwożony do UE pozostaje właśnie w tych państwach. W ostatnich miesiącach w Polsce i pozostałych krajach graniczących z Ukrainą odnotowano znaczne spadki cen cukru, co stawia polski przemysł i rolnictwo w pozycji mniej konkurencyjnej do partnerów z Europy zachodniej – tłumaczy Strachota.

Plantatorzy dodają też, że Słowacja i Węgry już dostrzegły skalę problemu i wprowadziły zakaz importu cukru z Ukrainy.

​CIBE: europejscy plantatorzy czują się zdradzeni i oburzeni ​

Również Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Plantatorów Buraków Cukrowych CIBE zwraca uwagę, że wbrew oświadczeniom Komisji Europejskiej wpływ importu ma istotne konsekwencje dla plantatorów buraków cukrowych.

– Europejscy plantatorzy czują się zdradzeni i oburzeni podwójnymi standardami stosowanymi przez KE, która zakazała stosowania w UE licznych substancji czynnych używanych do ochrony buraków cukrowych takich jak nasiona zaprawiane neonikotynoidami, jednocześnie przymykając oko na masowy import cukru buraczanego z Ukrainy, gdzie stosowanie tych substancji jest dozwolone i niezgodne z Europejskim Zielonym Ładem – czytamy w wydanym 13 grudnia oświadczeniu CIBE.

CIBE ocenia, że bezczynność KE to wyraźny sygnał, by przenosić inwestycje i zakłady przetwórcze z UE do Ukrainy.

Gwałtowny wzrost importu cukru z Ukrainy

Cukier z Ukrainy zalewa nasz rynek. „Rentowność cen buraków w Polsce pod znakiem zapytania”

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *