Rolnicy grzmią nad rozporządzeniem w sprawie oprysków (SUR). „Atak na rolnictwo”

Planatatorzy buraków cukrowych chcą rozporządzenia AGRI

Do decydującego głosowania ws. rozporządzenia o „Zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin” pozostało niespełna 10 dni. Jednak już na etapie wprowadzania propozycji zmian, które miałyby się znaleźć w rozporządzeniu, rolnicy mają wiele uwag. Plantatorzy buraka cukrowego wystąpili nawet do posłów Parlamentu Europejskiego o przyjęcie przez nich wersji dokumentu, która wcześniej została zatwierdzona przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI). Zdaniem rolników należałoby również odrzucić wersję rozporządzenia opracowaną wcześniej przez Komisję ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). 

CIBE przeciwna zapisom w rozporządzeniu Komisji ENVI PE

Europejska Federacja Plantatorów Buraka Cukrowego (CIBE) zrzesza 120 tys. rolników zajmujących się tej rośliny w Unii Europejskiej. W oświadczeniu skierowanym do Komisji ENVI PE, plantatorzy buraka napisali, iż są niezmiernie rozczarowani przyjętą przez nich wersją rozporządzenia.

Jak zaznaczyli rolnicy, ich zdaniem treść dokumentu w wielu miejscach jest wręcz „oderwana od rzeczywistości rolniczej”. Plantatorzy uważają, że narzucanie im celów ilościowych, które muszą spełniać lub zakazywanie stosowania środków ochrony roślin na obszarach wrażliwych w obecnej formie, bez uprzedniego omówienia i rozważenia idących za tym skutków dla europejskiego rolnictwa, zakrawa o absurd. Rolnicy zauważają również, że już teraz wiele środków ochrony roślin zostało wycofanych z obiegu w związku z obowiązującymi zakazami w UE, dlatego sądzą oni, iż ponowne ich ograniczanie jest zbyt uproszczone i nie bierze pod uwagę zarządzania ryzykiem. 

–Także ustalanie celów w zakresie ochrony biologicznej jest nierealne. Choć ochrona biologiczna może wydawać się atrakcyjna nie jest to skuteczne rozwiązanie dla plantatorów w perspektywie krótko i średnioterminowej – powiedział Marcel Jehaes, Przewodniczący CIBE.

Obciążenia dla rolników zamiast zrównoważonego stosowania ŚOR

Zdaniem plantatorów buraka cukrowego nierealistyczne jest również uczynienie z Integrowanej Produkcji sztywnego obowiązku. Uważają oni, że podjęcie takich działań może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego. Rolnicy uważają również, że jeśli to rozporządzanie zostanie wdrożone w życie, to stosowanie się do jego zapisów przyniesie im więcej szkody niż pożytku, ponieważ nie mają one nic wspólnego ze zrównoważonym stosowaniem środków ochrony roślin. 

– Jest to wyraźny atak na konwencjonalne, zrównoważone rolnictwo, które karmi Europejczyków – podsumował  Marcel Jehaes z CIBE, apelująć do europosłów o zrobienie wszystkiego co jest możliwe, by ograniczyć straty, jakie czekają europejskie rolnictwo po wprowadzenie takich przepisów w życie.

„Od pola do stołu” i ograniczenia związane ze strategią

Zgodnie z przyjętą przez Komisję Europejską strategią „Od pola do stołu” rolnicy do roku 2030 mają ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin i ryzyko związane z ich aplikacją o 50%. Ponadto równiez o 50% powinno zostać ograniczone stosowanie środków ochrony roślin, których aplikacja niesie ze sobą potencjalne ryzyko. Wyobraźnia niektórych posłów jest tak daleko posunięta, że proponowali oni ograniczenie substancji o nawet 80%! Warto zwrócić uwagę także na fakt, że oprysków i nawozów nie można byłoby stosować na obszarach wrażliwych, co w przypadku Polski oznacza nieużywanie ich na obszarach Natura 2000. 

Politycy nie przeprowadzili oceny skutków zmian

 Z dostępnych informacji wynika, że zaproponowany przez Komisję ENVI cel nie jest oparty na żadnej ocenie skutków. Już 50% cel redukcji nie był solidnie poparty dowodami naukowymi. Jeszcze trudniej jest więc nam zrozumieć, w jaki sposób redukcja o 80% mogła by być uzasadniona – mówił w marcu Mateusz Stankiewicz ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych po posiedzeniu grupy roboczej „Kwestie fitosanitarne” Copa-Cogeca.

Organizacje rolnicze skupione w ramach Copa-Cogeca od początku dyskusji na ten temat zwracały uwagę, że pomysły zarówno KE jak i europosłów, nie są poparte  jakąkolwiek analizą skutków wprowadzenia zmian.

Lista odmian buraków cukrowych na 2024 rok. Co koncerny rekomendują plantatorom?

wk

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *