Rolnicy apelują o dopłaty do mleka. Ceny w skupie wciąż niskie, a koszty pasz rosną

Producent mleka: protokoły suszowe krzywdzą hodowców podwójnie

Producenci mleka znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Ceny skupu są dużo niższe niż w ubiegłym roku, a przez suszę rosną koszty żywienia krów. W wielu gospodarstwach kończy się pasza, bo pokosy w tym roku były bardzo słabe. Tam gdzie deficyt wody był największy, siana nie zebrano prawie wcale. I jakby mało było problemów, aplikacja suszowa tak oszacowała straty, że o pomocy suszowej większość rolników może zapomnieć. Czują się więc mocno pokrzywdzeni.

– Protokoły suszowe krzywdzą polskich rolników. A hodowców bydła podwójnie, bo przez brak plonów – trawy i kukurydzy, koszty wyprodukowania pasz były rekordowe – wyjaśnia Konrad Krupiński, rolnik i wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Bydła Mlecznego.

Rolnicy zaciągają kredyty na zakup pasz

Krupiński alarmuje, że sytuacja jest coraz bardziej tragiczna, a rolnikom pozostaje już tylko zaciągać kolejne zobowiązania na zakup pasz, aby utrzymać poziom produkcji.

– Ceny surowca w skupie już nie biją rekordów z 2022 roku, a koszty energii, paliwa i innych środków do produkcji nadal są wysokie – tłumaczy rolnik.

Rolnicy apelują o dopłaty do mleka

W jego ocenie, a także zdaniem wielu innych hodowców, nowy rząd powinien pilnie uruchomić dopłaty do mleka, na takiej samej zasadzie, jak dopłaty do zbóż i rzepaku.

– Należy pilnie uruchomić pomoc finansową dla hodowców bydła mlecznego i związać ją z pomocą publiczną (jak dla zbóż i kukurydzy) w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Pomoc ta umożliwi zatrzymanie likwidacji stad mlecznych w kraju – ocenia Krupiński.

Z podobnym apelem pół roku temu, w lipcu, wystąpiły też izby rolnicze, które wyliczyły, że cena mleka obniżyła się o około 0,5 do 1 zł za litr, co oznacza stratę dochodu od 3317,5 do 6635 zł od jednej krowy rocznie.

Zdaniem szefa izb, Wiktora Szmulewicza, uruchomienie dopłat jest konieczne, ponieważ spadek cen grozi bankructwem gospodarstw hodowlanych i likwidacją produkcji w tym sektorze.

Wojciechowski: jest szansa na dopłaty do mleka dla polskich rolników

Niewykluczone, że jakieś wsparcie finansowe uda się rolnikom wywalczyć. Komisarz Janusz Wojciechowski w niedawnej rozmowie z nami zapewniał, że wciąż jest szansa na dopłaty do mleka dla polskiego rolnika w ramach tzw. pomocy publicznej w związku z kryzysem wojennym na Ukrainie.

– Te fluktuacje cen mleka są związane z tym kryzysem. Więc jest taka możliwość, ale to rząd decyduje, o jaką dokładnie pomoc zwraca się do Komisji Europejskiej – mówił komisarz.

Polska dostała 40% unijnej pomocy

Wojciechowski: wciąż jest szansa na dopłaty do mleka dla polskich rolników

Analitycy prognozują spadek cen mleka nawet do 1,70 zł/l

A sytuacja gospodarstw hodowlanych może się jeszcze bardziej pogorszyć, jeśli prognozy branżowych analityków okażą się trafne. Zdaniem Credit Agricole cena skupu mleka w Polsce od początku 2024 r. powróci do trendu spadkowego. W połowie 2024 r. ma spaść do ok. 1,70 zł/l.

Rolnicy domagają się rozmów z Siekierskim i Wojciechowskim

Wobec braku perspektyw rolnicy produkujący mleko apelują o spotkanie z komisarzem Wojciechowskim i ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim.

– Czekamy na kolejne spotkanie hodowców z Polski północno-wschodniej z komisarzem ds. rolnictwa UE Januszem Wojciechowskim oraz z ministrem rolnictwa, aby porozmawiać o problemach hodowców bydła mlecznego – wyjaśnia Krupiński.

Co ze skupem interwencyjnym mleka?

Rolnik z Mazur przypomina jednocześnie, że w kwietniu br wraz z innymi hodowcami apelował do unijnego komisarza ds. rolnictwa, producenci mleka złożyli na jego ręce pismo zawierające apel o uruchomienie i uaktualnienie interwencyjnego skupu produktów mlecznych w związku z rekordowymi spadkami cen surowca w skupach, które trwają od końca ub. roku.

Rolnicy już wtedy nie mieli złudzeń co do tego, że jeśli KE nie zacznie działać na rynku mleka, to kryzys będzie się pogłębiać, a gospodarstwa zaczną likwidować stada krów.

Kamila Szałaj

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *