Rekord w plonie buraka cukrowego w Polsce pobity! Ponad 137 ton z ha!

Gdzie padł nowy rekord Polski w zbiorze buraka cukrowego?

Nowy rekord Polski w plonie buraka cukrowego został ustanowiony w gospodarstwie Justyny i Przemysława Galasów z Łagwy, którzy uczestniczyli w programie „Idę po Rekord” prowadzonym przez Grupę Chemirol.

Jaki plon zebrano w gospodarstwie Galasów?

Jak się okazuje, zebrany w gospodarstwie Galasów plon wyniósł 137,5 t/ha, a polaryzacja wyniosła 16%. Za obliczenie wyniku odpowiedzialny był sędzia z Biura Rekordów, który w związku z tym, że poprzedni rekord również należał do Grupy Chemirol, zdecydował o przeliczeniu plonu na polaryzację. Wcześniejszy rekord Polski wynosił 112,11 t/ha przy polaryzacji 15,7%, czyli tegoroczny wynik był zdecydowanie wyższy.

Rekord w zbiorze buraka cukrowego

FOTO:

Czy rok 2023 był dobry dla uprawy buraka cukrowego?

Rok 2023 był wymagający dla wielu upraw, również buraka cukrowego. W marcu rolnicy musieli mierzyć się z wysokimi opadami deszcze oraz niskimi temperaturami powietrza, które opóźniły siew. Ponadto plantacje były w wyższym niż zazwyczaj stopniu zagrożone wystąpieniem chwościka buraka. Opanowanie chorób i wzmocnienie zdrowotności rośliny w gospodarstwie Galasów było możliwe dzięki przystąpieniu do programu Chemirolu.

Jaką technologię ochrony zastosowano w uprawie buraka Galasów?

W uprawie buraka w gospodarstwie Galasów została zastosowana technologia ochrony od firmy Innvigo sp. z o.o. Natomiast gospodarz wykorzystał produkty dostępne wyłącznie w ofercie PUH „Chemirol” sp. z o.o. Cała uprawa w fazie 6-8 liści została objęta zabiegiem BlueN®, natomiast do tworzenia mieszanin zbiornikowych używano kondycjonera wody Stablix pH i wsparcie Asystenta+.

– Nasza rodzina jest związana z rolnictwem, od wielu lat. Gospodarstwo przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, a uprawa buraków jest rodzinną tradycją. Uprawiał je mój dziadek, ojciec, a teraz ja. Burak cukrowy to bardzo wymagająca roślina, która wymaga odpowiednio przygotowanego stanowiska i nowoczesnych metod agrotechnicznych począwszy od uprawy gleby, po nawożenie i ochronę. Gospodarstwo cały czas się rozwija, aktualnie uprawiam 250 ha, gdzie buraki cukrowe w tym roku były na powierzchni 40 ha, a w przyszłym planuję 60 ha. Pozostałe uprawy to pszenica 70 ha, ziemniaki 60 ha oraz warzywa: cebula, marchew, por i burak ćwikłowy. Zawsze staram się być na bieżąco z nowymi technologiami i rozwiązaniami, dzięki którym mogę poprawić wydajność i jakość moich plonów. Dlatego zdecydowałem się na skorzystanie z usług doradczych, które oferuje firma Chemirol w ramach programu „Idę po Rekord”. Cieszę się z ustanowienia nowego rekordu zwłaszcza w tym wymagającym sezonie – powiedział Przemysław Galas, właściciel gospodarstwa.

Rekord w zbiorze buraka cukrowego

FOTO: Chemirol

„Ide po Rekord” – zasady

Program „Idę po Rekord” jest obecny na rynku od 2 lat i z powodzeniem zyskuje zaufanie coraz większej grupy rolników. Program ten jest przygotowywany dla następujących upraw:

  • rzepaku,
  • pszenicy,
  • kukurydzy,
  • buraka cukrowego.

Program ten jest dostępny dla każdego rolnika. Nie trzeba za niego płacić. Uczestnicy na bieżąco otrzymują autorskie recepty, dzięki którym mogą optymalizować produkcję rolną.

Chemirol

FOTO:

Jakie są prognozy przed zbiorowe dla uprawy buraka?

Jak wynika z danych zgromadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, powierzchnia uprawy buraka cukrowego w roku 2023 będzie większa od ubiegłorocznej o ok. 16% i wyniesie ok. 0,3 mln ha. Analiza warunków pogodowych wykazała, że pomimo ich zmienności, sprzyjały one wegetacji buraków cukrowych. Pomocne okazały się sierpniowe opady deszczu, które wpłynęły na poziom wilgotności gleby, które jest ważne w końcowej fazie wzrostu korzenia buraka cukrowego.

Wysokość plonów najprawdopodobniej będzie niższa od ubiegłorocznych o ok. 3% i osiągnie poziom 620 dt/ha, czyli 62 t/ha. Ogólne zbiory buraka cukrowego powinny się usytuować na poziomie ok. 15,9 mln t, co daje wynik o 12% większy niż w roku 2022.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: Chemirol, GUS

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *