Przegląd kombajnu i prasy po sezonie. 23 punkty o których musisz pamiętać

Jak przygotować kombajn do zimy?

Zdecydowanie najważniejszą czynnością, którą rolnik powinien wykonać po zakończeniu sezonu żniwnego,h jest wygospodarowanie miejsca na przezimowanie maszyny. Dzięki przechowywaniu kombajnu w pomieszczeniu zamkniętym możliwe jest powstrzymanie oddziaływania warunków atmosferycznych. Jak zauważają przedstawiciele firmy Claas, w procesie przygotowywania kombajnu do zimy należy sprawdzić ok. 200 elementów, co jest możliwe jedynie przy zamówieniu kompleksowej usługi. Specjaliści wskazują jednak, w jaki sposób samodzielnie zadbać o kombajn przed zimą. Każdy rolnik powinien przygotować swój kombajn do przerwy w następujący sposób:

 • zdementować sita i podłogi podsiewacza,
 • zabezpieczyć elementy robocze farbą lub środkiem antykorozyjnym biodegradowalnym,
 • w przypadku przekładni bezstopniowych (młocarnia, wentylator, heder, rotory) ustawić je w najwolniejszej pozycji po przesmarowaniu i kilkukrotnym przestawieniu,
 • dokładnie oczyścić i umyć kombajn,
 • oczyścić klimatyzację i układ nawiewu powietrza – czyszczenie powinno się odbywać od filtrów kabinowych, poprzez oczyszczenie i odgrzybienie, aż do sprawdzenia osuszacza włącznie,
 • wysunąć tłoczyska siłowników – w miejscach, w których nie jest to możliwe, należy zabezpieczyć je środkiem antykorozyjnym,
 • nalać paliwa do zbiornika (najlepiej zimowego i bez dodatków biodegradowalnych),
 • spuścić wodę z odstojników separatorów paliwa,
 • całościowo przesmarować maszyny i przyrządy oraz uruchomić ją na kilka-kilkanaście minut, tak aby smar się równomiernie rozprowadził,
 • wymontować akumulator na okres przestoju (przechowywać w stanie naładowanym, w pomieszczeniu suchym z temperaturą dodatnią),
 • sprawdzić gęstość płynu w chłodnicy,
 • skontrolować układ AdBlue,
 • jeżeli maszyna posiada dozownik płynu do układu sprężonego powietrza – uzupełnić płyn wcześniej, spuszczając wodę ze zbiorników sprężonego powietrza,
 • odciążyć koła i napompować do maksymalnego ciśnienia, aby uniknąć ich odkształcenia,
 • zdemontować osłony maszyny i rozsypać trutkę w celu odstraszenia gryzoni,
 • odkurzyć kabinę z nieczystości,
 • zakonserwować elementy z tworzywa.

Jak przygotować prasę do zimy?

Odpowiednia konserwacja prasy jest kluczem do jej wieloletniego działania. W przypadku tej maszyny o to, by pozostawała czysta, należy dbać regularnie również w trakcie sezonu. Jak zauważają eksperci Claas, zarówno na koniec sezonu, jak i w jego trakcie należy:

 • kontrolować ilość smaru w systemie automatycznego, centralnego smarowania,
 • oczyścić prasę z zanieczyszczeń i resztek materiału,
 • oczyścić czujniki nadzorujące pracę maszyny,
 • sprawdzić napięcie łańcuchów napędowych,
 • skontrolować łańcuchy, węże hydrauliczne, łożyska.

Kombajn

Jak przygotować kombajn do zbioru kukurydzy na ziarno?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: Claas

Więcej na ten temat

CZYM SĄ DOTACJE UNIJNE?

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań pomocowych a środki pieniężne będą głównie skierowane do sektora rolnego. Sektor ten jest bardzo istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga większego i odpowiednio ukształtowanego wsparcia.

Głównym celem pomocy finansowej w ramach przewidzianych instrumentów będzie rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Premie dla młodych rolników, które zostały przewidziane w nowym PROW mają głownie na celu ułatwienie młodym osobom rozpoczęcie samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych. Najważniejszymi założeniami dla młodych rolników chcących skorzystać z dodatkowej pomocy są: nie ukończenie 40 roku życia, posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, lub zobowiązanie się do ich zdobycia w przeciągu 3 lat od otrzymania decyzji o pomocy, bycie posiadaczem minimum 1ha użytków rolnych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy dla młodego rolnika.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków jakie musi spełnić rolnik by ubiegać się o wsparcie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 mogą odnaleźć państwo na stronach AMIRR oraz Ministerstwa Rolnictwa.

CO DAJĄ DOTACJE ?

Obecny PROW jest podobny do znanego już z lat 2007- 2013, jednak została zmieniona jego konstrukcja. W aktualnej formie występuje mniej tzw. działań i pojawiła się możliwość jednoczesnego skorzystania z różnych „poddziałań”. Łącznie zostało stworzone 25 form wsparcia, w tym kontynuacja pomocy z lat poprzednich.  Warto zwrócić uwagę na zmodyfikowane wsparcie z bardzo popularnego działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Obecnie wartość pomocy będzie uwarunkowana od rodzaju przewidzianych inwestycji. Na największe wsparcie mogą liczyć rolnicy stawiający na rozwój produkcji prosiąt (maksymalnie aż do 900 tys. zł). Na pozostałe inwestycje związane z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie do 500 tys. zł. Wszystkie pozostałe przedsięwzięcia a także zakupy w gospodarstwie będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł.

Niezmiennie na mocne wsparcie będą mogli liczyć młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, mogą spodziewać się „premii” na start wynoszącej 100 tys. zł. Różnica w porównaniu do poprzednich programów polega na tym, że obecnie wypłata nastąpi  w dwóch etapach: pierwszy – 80 proc. Drugi po zrealizowaniu inwestycji i udokumentowaniu wydatków – 20 proc.

Całkowicie nowym rozwiązaniem ujętym w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Gospodarstwa takie będą mogły ubiegać się o 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swojej dochodowości. W momencie kiedy rentowność zostanie zwiększona będą mogły korzystać z innych form wsparcia z PROW. Natomiast jeżeli właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, wówczas będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. dopłat, które otrzymywałby do 2020 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOPŁATĘ ?

Dla wszystkich.

O dotację unijną może się starać każdy rolnik. Wnioski w ramach tego programu można składać od pierwszej połowy 2016 roku. Większość programów nie jest uzależniona od wykształcenia i wieku osoby wnioskującej, nie mniej jednak szczególnie premiowane są pewne określone działania rolnicze mające na celu ogólnokrajową zmianę koniunktury w danym sektorze gospodarki rolnej.

Pieniądze dla hodowców.

W nowych programach dotacji unijnych szczególną uwagę skupiono na producentach prosiąt, mleka oraz bydła. To właśnie oni mogą teraz liczyć na większe dotacje, niż pozostałe gałęzie rolnictwa.

Promocja młodzieży.

W programie PROW 2014-2020 kontynuowane jest dofinansowanie młodych rolników z tytułu „Premia dla młodego rolnika”. Ta dotacja przeznaczona jest dla młodych osób, które w momencie składania wniosku lub poprzedzających ten dzień 12 miesiącach przejęły gospodarstwo i rozpoczęły działalność rolniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *